Aktualizované: Poslanci schválili novelu zákona o politických stranách, určuje aj minimálny počet členov

NR SR
Foto: ilustračné, SITA/Diana Černáková
  • aktualizované 16. októbra 22:04

BRATISLAVA 16. októbra (WebNoviny.sk) – Predseda poslaneckého klubu Slovenskej národnej strany (SNS) Tibor Bernaťák vyjadril vďaku poslancom, ktorý dnes podporili novelu zákona o politických stranách a hnutiach z dielne SNS. Novelu zákona schválili 78 hlasmi zákonodarcov.

Schválená novela rieši vyššiu transparentnosť nakladania s finančnými prostriedkami a vyššiu vnútornú demokraciu v rámci politických strán,“ povedal Bernaťák. Rovnako ocenil diskusiu s poslancami z radov koalície i opozície ako aj s niektorými organizáciami tretieho sektora. Bernaťák vyzdvihol spomedzi prijatých zmien, že politické strany nebudú môcť mať meno lídra strany v názve. „Je to nedemokratické a vzniká dojem, že stranu vlastní jeden človek,“ uviedol.

Rovnako pripomenul, že každá politická strana má mať svoje sídlo, ku ktorému má právny vzťah na základe relevantného a platného právneho titulu. Dokladom preukazujúcim vzťah k sídlu strany môže byť list vlastníctva, nájomná zmluva alebo zmluva o bezodplatnom plnení. Nie je tým vylúčené, že politická strana môže mať sídlo napríklad na adrese trvalého pobytu štatutára strany. Navrhovanou právnou úpravou sa podľa predkladateľov predíde márnemu doručovaniu zásielok politickej strane orgánmi verejnej moci. „Strana by mala mať reálne sídlo, ktoré by mala zdokumentovať právnym dokumentom a nemala by to byť schránková firma,“ priblížil.

Minimálny počet orgánov

Poslanci schválili návrh novely zákona o politických stranách a hnutiach z dielne SNS. Schválená novela zavádza novú reguláciu pre voľby do NR SR a Európskeho parlamentu.

Podmienkou pre kandidujúce strany bude, aby strana, ktorá chce ísť do volieb, mala stanovený minimálny počet orgánov a členov orgánov strán. Zo zákona každá strana bude musieť mať revíznu komisiu, rozhodcovský orgán a výkonný orgán (predsedníctvo). Okrem toho najvyšším straníckym orgánom bude snem. Strana tiež bude musieť mať štatutára. Každý orgán strany okrem štatutárneho bude musieť mať najmenej troch členov a výkonný deväť členov. Jeden člen nemôže byť vo viacerých orgánoch naraz.

Strany, ktoré budú chcieť kandidovať do NR SR alebo Európskeho parlamentu, budú musieť okrem zoznamu kandidátov a volebnej kaucie predložiť aj zoznam počtu členov strany. „Ten bude musieť byť minimálne dvojnásobok počtu kandidátov zaradených na kandidačnú listinu,“ vysvetlil Tibor Bernaťák (SNS). Prípadne strany dostanú podľa neho na výber. Ak by si nevybrali túto alternatívu, musia pred voľbami predložiť zoznam členov, ktorý je päťnásobkom najvyššieho výkonného orgánu strany. „Keď teda výkonný orgán, ktorým je predsedníctvo, má deväť členov, strana musí predložiť pred voľbami zoznam 45 členov strany,“ uviedol.

Samotní národniari k svojmu zákonu predložili viacero pozmeňujúcich návrhov, ktoré plénum podporilo. Podľa schválených zmien meno člena štatutárneho orgánu strany nebude môcť byť v jej názve. „Názov strany alebo jej skratka nesmie obsahovať meno alebo priezvisko osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo členom prípravného výboru strany,“ povedal predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák. Cieľom tejto zmeny je zamedziť, aby bol u voličov vyvolávaný dojem vlastníctva politickej strany jedinou osobou.

Účet vedený v Štátnej pokladnici

Názov strany alebo jej skratka, ktorá vznikne vypustením mena alebo priezviska štatutárneho orgánu strany alebo člena štatutárneho orgánu strany alebo člena prípravného výboru strany, sa nemusí líšiť od názvu strany alebo jej skratky, ktorá už bola zaregistrovaná. Cieľom tohto ustanovenia je umožniť politickým stranám, ktoré splnia povinnosť jednoduchým vypustením mena a priezviska zo svojho názvu, aby nemuseli úplne meniť svoj názov v prípade, že tento bol už zaregistrovaný. Podmienkou však je, že takýto názov alebo skratku v súčasnosti žiadna strana nepoužíva.

Strana bude po novom povinná zverejniť na svojom webovom sídle údaje o prijatej pôžičke. Poslanci tiež schválili, že strany budú povinné zriadiť si platobný účet vedený v Štátnej pokladnici. Číslo osobitného účtu oznámi politická strana v listinnej podobe alebo elektronickej podobe bezodkladne po jeho zriadení ministerstvu financií a štátnej komisii, ktorá ho zverejní na svojom webovom sídle. Ministerstvo financií začne vyplácať príspevky zo štátneho rozpočtu po doručení oznámenia čísla osobitného účtu stranou. Prostriedky vedené na osobitnom účte môžu byť použité výlučne prevodom z účtu na účet. Strana nemôže prostriedky z príspevkov zo štátneho rozpočtu vedené na osobitnom účte previesť na svoj platobný účet v inej banke. Príspevky zo štátneho rozpočtu nemôže strana použiť na pôžičky a úvery fyzickým osobám alebo právnickým osobám, zmluvy o tichom spoločenstve, podnikanie obchodnej spoločnosti, ktorú strana založila alebo sa stala jej jediným spoločníkom, ručenie za záväzky fyzických osôb alebo právnických osôb či darovanie.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Tibor Bernaťák
Firmy a inštitúcie NR SR Národná rada Slovenskej republiky