Povyšovanie do vojenskej hodnosti vojaka v zálohe sa môže zmeniť. Ministerstvo chystá úpravy zákona

Vojaci
Foto: ilustračné, SITA/Ján Grajciarík

Ministerstvo obrany chce upraviť povyšovanie do vojenskej hodnosti vojaka v zálohe a vymenúvanie do vojenskej hodnosti alebo povyšovanie profesionálneho vojaka, ktorý skončil služobný pomer.

Vyplýva to z návrhu novely zákona o brannej povinnosti, o vojnových veteránoch a zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov, ktorý Ministerstvo obrany SR v stredu predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Podľa rezortu obrany aplikačná prax ukázala potrebu zmeniť právnu úpravu tak, aby boli povyšovaní len vojaci v zálohe, ktorí sa aktívne zapájajú do procesu prípravy na výkon mimoriadnej služby.

Zákon o brannej povinnosti umožňuje mimoriadne vymenovať do vojenskej hodnosti alebo mimoriadne povýšiť do vojenskej hodnosti vojaka v zálohe a vojaka vo výslužbe.

Okrem formy mimoriadneho vymenovania alebo mimoriadneho povýšenia do vojenskej hodnosti možno podľa zákona vymenovať do vojenskej hodnosti alebo povýšiť do vyššej vojenskej hodnosti aj vojnového veterána.

Návrh zákona upravuje možnosť povýšiť do vojenskej hodnosti vojaka v zálohe, ak je zaradený do aktívnych záloh Ozbrojených síl SR. Jednotným spôsobom sa navrhuje ustanoviť možnosť vymenovať do vojenskej hodnosti alebo povýšiť do vojenskej hodnosti vojaka vo výslužbe a vojnového veterána až po zániku brannej povinnosti, a to len ako prejav morálneho ocenenia, ktoré je udeľované za skutky uskutočnené za mimoriadnych podmienok.

„Na základe poznatkov z aplikačnej praxe, keď boli verejní funkcionári vymenovaní alebo povýšení bez náležitého zdôvodnenia alebo v súvislosti s výkonom ich verejnej funkcie aj o niekoľko hodností a v snahe zabrániť takémuto konaniu v budúcnosti, sa navrhuje, aby takto oceňovaný vojak vo výslužbe alebo vojnový veterán nebol verejný funkcionár,“ špecifikuje novela.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MO Ministerstvo obrany SROzbrojené sily SR