Požiarom zničenú Krásnu Hôrku začali rekonštruovať

Hrad Krásna Hôrka je po požiari zničený
Obhliadkami hradu Krásna Hôrka a prešetrovaním udalosti sa zistili nové skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na výšku vyplatenia poistného. Foto: SITA/archív Generali Slovensko

BRATISLAVA 20. októbra (WEBNOVINY) – Stavebné práce na rekonštrukcii hradu Krásna Hôrka, ktorý v marci vyhorel, sa začnú v sobotu ráno. Slovenské národné múzeum, ktorého je Krásna Hôrka súčasťou, dnes podpísalo zmluvu s dodávateľom, spoločnosťou Marián Fifík, na sanáciu národnej kultúrnej pamiatky. Agentúru SITA o tom informoval hovorca Slovenského národného múzea (SNM) Artur Šturmankin.

Začatie rekonštrukcie hradu umožnil Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý 16. októbra rozhodol o odňatí odkladného účinku námietok. Rozhodnutie ÚVO je tak od 16. októbra právoplatné, konečné a nemožno sa proti nemu odvolať.

Stavebné práce sú nevyhnutné na obnovu kultúrnej pamiatky a ich čo najskoršie uskutočnenie je predpokladom jej zachovania a samotnej existencie. Úrad pre verejné obstarávanie preto rozhodol, že vzhľadom na existujúci skutkový stav vo veci havarijného stavu hradu odkladný účinok námietok ohrozuje zachovanie kultúrnej pamiatky. Úrad považuje za potrebné uprednostniť verejný záujem,“ informovalo SNM. Úrad pre verejné obstarávanie tak umožnil rýchly začiatok rekonštrukcie. Upozornil však na skutočnosť, že vo veci námietok navrhovateľa bude aj naďalej konať.

Neúspešný uchádzač sa odvolal

Hrad Krásna Hôrka je po požiari zničený
Foto: SITA/archív Generali Slovensko

SNM bolo od augusta pripravené na zastrešenie hradu Krásna Hôrka. Začiatok rekonštrukcie posunulo odvolanie neúspešného uchádzača vo verejnom obstarávaní na hrad. „Neúspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní na sanáciu hradu Krásna Hôrka využil 10-dňovú revíznu lehotu a 24. septembra sa odvolal proti rozhodnutiu výberovej komisie a požiadal o prešetrenie Úrad pre verejné obstarávanie,“ uviedol Šturmankin. ÚVO mal podľa zákona 30-dňovú lehotu na vydanie záväzného rozhodnutia. „Pôvodný predpoklad bol, že koncom júla bude stavenisko odovzdané a začnú sa práce“.

Verejné obstarávanie sa na základe pamiatkarmi schváleného projektu začalo v polovici júla. Dovtedy sa pracovalo na projektovej dokumentácii na obnovu vyhoreného hradu, ku ktorej sa museli vyjadriť Krajský pamiatkový úrad Košice a Obecný úrad v Krásnohorskom Podhradí. Pamiatkari súhlasili 21. júna a obecný úrad sa vyjadril 24. júla, čo bolo po 50 dňoch od doručenia projektu, informovalo SNM. Súťažné podklady spolu s výzvou na predloženie ponúk so zapracovanými pripomienkami poslalo SNM uchádzačom 26. júla, ponuky prišli 6. augusta.

Komisia prvýkrát vyhodnocovala ponuky 15. augusta a rozhodla sa vyžiadať si vysvetlenie k ponukám, uchádzači ich doručili 23. a 28. augusta. Na druhom zasadaní komisia 28. augusta rozhodla a vybrala uchádzača. Uchádzačom bolo poslané vyrozumenie a začala plynúť 16-dňová zákonná lehota na podpis zmluvy, v ktorej môžu neúspešní uchádzači žiadať o nápravu.

Obrazom: Hrad Krásna Hôrka po pustošivom požiari

Hrad dostane nové strechy

Hrad Krásna Hôrka je po požiari zničený
Foto: SITA/archív Generali Slovensko

Zákonnú lehotu využil jeden neúspešný uchádzač, ktorý 10. septembra požiadal o nápravu vo verejnom obstarávaní. Múzeum uchádzačovi odpovedalo, ten sa však odvolal na Úrad pre verejné obstarávanie, ktorý začal v tejto veci konať.

Požiar na hrade Krásna Hôrka vypukol 10. marca 2012. Následne SNM vysťahovalo z hradu všetky zbierkové predmety a provizórne zakrylo otvorené časti hradu. SNM pripravilo zámer obnovy hradu, ktorý 18. mája schválil košický Krajský pamiatkový úrad. SNM zabezpečilo spracovanie prípravnej dokumentácie – komplexné zameranie objektu, urobilo verejné obstarávanie na pamiatkový a architektonicko-historický výskum horného hradu.

Nové strechy na strednom a dolnom hrade budú na základe rozhodnutia pamiatkarov replikami zhoreného krovu a krytinou bude pálená viedenská škridla. To, akú strechu bude mať horný hrad, určia výsledky historického a pamiatkového výskumu. Na hrad po požiari zaviedli elektrickú prípojku, ktorá nahradila dočasný benzínový agregát a namontovali bleskozvod. Vyrúbali dreviny a dočistili hradné bralo. Odhad celkových škôd dosahuje približne sedem až sedem a pol milióna eur.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie SNM Slovenské národné múzeum