Prešovský kraj akceptuje navýšenie počtu žiakov stredných škôl, upozorňuje však na úskalia

žiaci, škola, študenti
Študenti síce do škôl nastúpia v riadnom termíne, ale vyučovať sa spočiatku nebude naplno. Foto: ilustračné, Getty Images

PREŠOV 1. februára (WebNoviny.sk) – Počty žiakov prvých ročníkov pre všetky stredné školy na území Prešovského samosprávneho kraja (PSK) na budúci školský rok sú už definitívne.

Ministerstvo školstva, ktoré vlani vyhláškou rozhodlo o ich výraznej redukcii a určilo, že na prerozdelenie je k dispozícii 6 316 miest, ich napokon navýšilo o viac ako dvesto.

Zmeny krajská samospráva akceptuje, no upozorňuje na úskalia prijatých úprav. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová.

Reálne počty žiakov v kraji

Ako uviedol vedúci Odboru školstva, mládeže a telesnej výchovy PSK Ján Furman, zo strany krajskej samosprávy urobili všetko preto, aby zreálnili počty žiakov na stredných školách v kraji.

Máme na zreteli najmä potreby trhu práce, demografický vývoj, využitie kapacity škôl, aj fakt, že hospodárime s verejnými financiami a nemôžeme na stredných školách vytvárať „hluché miesta“, ktoré nebudú obsadené,“ uviedol a dodal, že rozhodnutie ministerstva nijako neovplyvní proces optimalizácie siete stredných škôl v kraji, ktorú samospráva finalizuje.

Rozhodnutie musia akceptovať

Navýšenie počtu žiakov prvých ročníkov pre nasledujúci školský rok zo 6 316 na 6 518 miest prišlo po januárových rokovaniach medzi rezortom a zriaďovateľmi vrátane PSK.

Niektoré zmeny nastali na základe požiadaviek zamestnávateľov, verejného záujmu zo strany miest a obcí či zástupcov stavovských organizácií, ktorí sa mohli odvolať na ministerstvo do konca minulého roka.

Priznávame, že v niektorých prípadoch sme mierne rozčarovaní a nečakali sme až také ústupky, rozhodnutie rezortu však musíme akceptovať,“ uviedol Furman s tým, že je teraz najmä na manažmentoch škôl, aby naplnili počty, ktoré sú pre budúci školský rok nastavené. Týkať sa to má všetkých typov škôl – súkromných, cirkevných i verejných.

Pre kraje je ťažké udržať vytýčenú líniu optimalizácie siete škôl, ktorú od nás ministerstvo priamo očakáva, keď v odvolacom konaní to isté ministerstvo navýši počty prijímaných žiakov v rámci Slovenska o približne dvetisíc žiakov. Navyše, kraje na nedostatočne počty žiakov stanovené ministerstvom upozorňovali už počas procesu určovania počtu žiakov v prvých ročníkoch pre jednotlivé školy, museli však rozhodnúť v súlade s vyhláškou,“ upozornil Furman.

Najviac ho pocítia školy v Bardejove

Ministerstvo navýšilo počty žiakov u 14-tich škôl v kraji a u štyroch urobilo len mierne úpravy v prerozdelení žiakov v jednotlivých odboroch. S výnimkou jedného gymnázia sa zmeny týkajú takmer výlučne stredných odborných škôl.

Rozhodnutie najvýraznejšie pocítia školy v Bardejove – Súkromné gymnázium, ktorému ministerstvo pridelilo 28 miest, dve spojené školy a Súkromná stredná odborná škola, kde môžu otvoriť pôvodne nezaradené odbory.

Obdobná situácia je aj na súkromných školách v Prešove a v Giraltovciach. S vyššími počtami môžu rátať aj dve stredné zdravotnícke školy v Prešove a ďalšie dve v Humennom a Svidníku.

V tomto prípade ide prioritne o požiadavku rezortu zdravotníctva, preto v odbore praktická sestra u štyroch škôl v kraji došlo k zvýšeniu o 30 miest. Je to prijateľné, ak sa skutočne tieto miesta aj obsadia. My však máme opačné skúsenosti. Za posledné štyri roky neboli schopné stredné zdravotnícke školy naplniť počty žiakov nielen tak, ako si sami navrhli, ale ani tak, ako im boli schválené všeobecno-záväznými nariadeniami PSK,“ dodal šéf odboru školstva.

O počtoch sa rozhodovalo už v novembri

Ako pripomenula Jeleňová, o nových konkrétnych počtoch žiakov v jednotlivých študijných odboroch v prvých ročníkoch na stredných školách prvýkrát po zmene legislatívy rozhodovali samosprávne kraje v novembri minulého roka.

Museli tak urobiť na základe vyhlášky ministerstva školstva, ktoré určilo, respektíve zredukovalo počty pre všetky školy na území kraja,“ uviedla s tým, že o opravných prostriedkoch stredných škôl a ich zriaďovateľov, ktorí nesúhlasili s pridelenými miestami na ďalší školský rok, rozhodlo ministerstvo 30. januára.

V zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja je 75 stredných škôl. PSK pritom rozhoduje o počtoch žiakov aj na súkromných a cirkevných školách, ktorých je v kraji 34.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR