Prešovských študentov stavebníctva ocenili za ročníkové práce

Dsc0728.jpg
Foto: SKSI

Zástupcovia Slovenskej komory stavebných inžinierov a Strednej priemyselnej školy stavebnej v Prešove, ktorí sú aj zriaďovateľmi súťaže, v stredu odovzdali ocenenia za najlepšie ročníkové práce študentom SPŠ stavebnej v Prešove.

Do súťaže sa mohli zapojiť študenti tretieho a štvrtého ročníka v študijnom odbore staviteľstvo so zameraním na pozemné staviteľstvo, dopravné staviteľstvo a technické zariadenia budov.

„Cieľom súťaže je podporiť  prácu na ročníkových projektoch, rozvíjať tvorivosť žiakov a podporovať prípravu na štúdium na vysokej škole.  Chceme aj touto formou rozvíjať spoluprácu zástupcov stavebnej praxe a škôl so zameraním na stavebníctvo. Tohtoročné práce boli na vysokej odbornej úrovni.“ povedal člen predstavenstva SKSI  Ing. Viliam Hrubovčák.

Dsc0734.jpg
Foto: SKSI

Nominované ročníkové projekty  hodnotila 5-členná komisia, ktorú tvorili zástupcovia Regionálneho združenia SKSI Košice a členovia zo SPŠ stavebnej v Prešove. Hlavnými kritériami, ktorými museli práce prejsť boli stavebno-technické riešenie práce, grafická úroveň spracovania a nakoniec obhajoba práce. Práce mohli študenti vypracovať ručne alebo s použitím CAD programu resp. iného špecializovaného programu.

Vyhlasovatelia súťaže ocenili sedem ročníkových projektov bez určenia poradia. Víťazi troch najlepších projektov získali finančnú odmenu 100€ a vecné ceny. Ostatní  súťažiaci sa umiestnili na štvrtom mieste a získali vecné ceny. Odovzdávanie cien sa konalo aj za účasti zástupcov Prešovského samosprávneho kraja.

Informačný servis

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom