Prezident nevymenuje Jozefa Čentéša za šefa prokuratúry

Tradičný novoročný príhovor
Zľava: Prezident SR Ivan Gašparovič a hovorca prezidenta Marek Trubač počas prípravy na novoročný príhovor. Foto: SITA/Ľudovít Vaniher
Bez názvu
Foto: .

BRATISLAVA 2. januára (WEBNOVINY) – Prezident SR Ivan Gašparovič oznámil predsedovi Národnej rady SR Pavlovi Paškovi, že zvoleného kandidáta Jozefa Čentéša na funkciu generálneho prokurátora nevymenuje.

„Ďalší postup Národnej rady SR bude v zmysle Ústavy SR,“ uviedla dnes kancelária národnej rady.

Čentéš sa v najbližších dňoch obráti na Ústavný súd SR a podá ústavnú sťažnosť proti rozhodnutiu prezidenta o jeho nevymenovaní.

Prezident v odôvodnení použil blogy súkromných osôb, výroky moderátorov, SMS-ky, videozáznamy, výroky politikov pre jednotlivé médiá, všeobecné konštatovania tlače, ale aj konštatovanie redaktora denníka RSS.

Denník RSS, na ktorý sa prezident odvoláva, agentúra SITA nenašla. Skratka RSS (Really Simple Syndication) je však podľa definície formátom pre zlučovanie správ a obsahu stránok spravodajského charakteru. Využitie RSS je možné pri všetkom, čo je možné zredukovať na malé články.

Jozefa Čentéša zvolil parlament za kandidáta na generálneho prokurátora 17. júna 2011. Pôvodný Čentéšov protikandidát Dobroslav Trnka sa krátko pred poslednou voľbou vzdal kandidatúry.

Ústavný súd sa v októbri na žiadosť skupiny poslancov zaoberal výkladom ústavných článkov týkajúcich sa právomoci prezidenta.

Podľa verdiktu ÚS je prezident Slovenskej republiky povinný zaoberať sa návrhom Národnej rady SR na vymenovanie generálneho prokurátora Slovenskej republiky podľa čl. 150 Ústavy Slovenskej republiky a ak bol zvolený postupom v súlade s právnymi predpismi, v primeranej lehote buď vymenovať navrhnutého kandidáta, alebo oznámiť Národnej rade SR, že kandidáta nevymenuje.

Reakcie politikov na rozhodnutie Ivana Gašparoviča:

Takzvaní demokrati by sa mali hanbiť v kúte, odkázal premiér.

Toto je skutočné posolstvo k 20. výročiu republiky, hnevá sa Frešo.

Ján Figeľ vníma rozhodnutie nevymenovať Čentéša veľmi kriticky.

Prezident podľa Matoviča potvrdil svoje slová o tom, že sa cíti byť akoby členom Smeru.

Martin Poliačik si myslí, že pán prezident len potvrdil, že je bábkou.

Prokurátora možno budeme voliť na januárovej schôdzi, tvrdí Jana Laššáková.

Premiér Robert Fico berie rozhodnutie Ivana Gašparoviča na vedomie.

Pre stranu most Most-Híd je rozhodnutie sklamaním.

Nevymenovať kandidáta môže prezident len ak nespĺňa zákonné predpoklady na vymenovanie alebo pre závažnú skutočnosť vzťahujúcu sa na kandidáta, ktorá dôvodne spochybňuje jeho schopnosť vykonávať funkciu spôsobom neznižujúcim vážnosť ústavnej funkcie alebo celého orgánu, ktorého má byť vrcholným predstaviteľom, uvádza sa v rozhodnutí ústavného súdu.

Podľa rozhodnutia prezident uvedie dôvody nevymenovania, pričom tieto nesmú byť svojvoľné. Na ústavný súd sa obrátil aj samotný Čentéš, namietal porušenie práva na prístup k voleným a iným verejným funkciám a ďalších práv. Ústavný súd zatiaľ v Čentéšovom podaní verdikt neuviedol.

Video: Čentéš by mal zvážiť, či zostane prokurátorom (21. decembra 2012)

Deväť strán rozhodnutia

Jozef čentéš
Foto: SITA/Marián Peiger

Prezidentovo odôvodnenie nevymenovania má deväť strán, Gašparovič v nich cituje výroky politikov, ktoré k tajnej voľbe vyslovili v rôznych médiách. Hlava štátu argumentuje, že pre voľby generálneho prokurátora bolo na ústavných súd podaných viacero oznámení.

„Už len samotný výpočet a charakter týchto podaní a postavenie ich autorov dostatočne svedčia o tom, že voľba kandidáta nebola jednoznačná a že sa stala predmetom politického boja,“ konštatuje prezident. Kandidát zvolený za takýchto okolností je podľa neho nedôveryhodný aj bez ohľadu na osobu, už pre spôsob, akým prebiehala voľba.

Nedôveryhodnosť konkrétnej osoby kandidáta potom potvrdzuje skutočnosť, že za takýchto okolnosti kandidoval a takú voľbu prijal.

„V konkrétnom prípade sa zvolený kandidát navyše do politických hier súvisiacich s voľbou kandidáta aj sám aktívne zapojil. Stalo sa tak minimálne v prípade, keď najprv v situácii, keď vládna koalície odmietala tajnú voľbu, Jozef Čentéš vzal svoju kandidatúru späť s odôvodnením, že tajná voľba je poznamenaná korupciou a chce sa zúčastniť len na verejnej voľbe, ale v rozpore s týmto tvrdením, v ďalšej tajnej voľbe, ktorá už vyhovovala aj vládnej koalícii, sa zúčastnil,“ uvádza Gašparovič.

Pochybnosti o tom, či je zvolený kandidát pripravený a ochotný ctiť si materiálnu podstatu práva, alebo naopak je ochotný a pripravený jeho zmysel formálnym výkladom práva obchádzať, vzbudzuje podľa hlavy štátu aj skutočnosť, že Čentéš sa zúčastnil a bol zvolený vo voľbe vykonanej podľa zákona, ktorého účinnosť bola ústavným súdom pozastavená a ktorá bola národnou radou vykonaná s neskrývaným úmyslom výkon tohto rozhodnutia ústavného súdu zmariť. „Navyše za situácie, keď ústavný súd konal o návrhu na vyslovenie nesúladu tohto zákona s ústavou,“ konštatuje prezident.

Obrazom: Protest na podporu Jozefa Čentéša

Čentéš podľa rozhodnutia osočoval prezidenta

Grassalkovicov palac
Foto: SITA/Tomáš Benedikovič

Pochybnosti o tom, do akej miery je zvolený kandidát pripravený a ochotný rešpektovať vzťahy medzi ústavnými orgánmi vzbudzujú aj jeho výroky nerešpektujúce pôsobnosť prezidenta SR a ústavného súdu, konštatoval Gašparovič.

„Prezidenta republiky verejne osočuje, keď mu nekompetentne a nenáležite prostredníctvom komunikačných prostriedkov vytýka porušenia ústavy tým, že ho nevymenoval, hoci ´primeraná lehota na jeho rozhodovanie už veľmi dávno uplynula´. Vstupuje do kompetencií ústavného súdu a vydáva za nesporné fakty svoje subjektívne názory na to, či voľby kandidáta prebehla v súlade s ústavou a či je prezident povinný ho vymenovať a v akej lehote,“ uvádza odôvodnenie Gašparoviča.

Vážne pochybnosti o tom, či zvolený kandidát je schopný vykonávať funkciu generálneho prokurátora spôsobom neznižujúcim vážnosť tejto ústavnej funkcie a celej prokuratúry podľa prezidenta vzbudzuje aj skutočnosť, že v súvislosti so skartovaním protokolov o výsluchu poslanca Igora Matoviča neprejavil dostatočnú zodpovednosť a zachoval sa nečestne.

„Do funkcie prokurátora možno vymenovať len osobu, ktorej morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prokurátora bude riadne vykonávať. Túto podmienku na vymenovanie do funkcie prokurátora musí spĺňať po celý čas trvania služobného pomeru prokurátora. Niet pochýb, že nároky na morálne vlastnosti generálneho prokurátora musia byť vyššie, ako nároky kladené na každého prokurátora,“ uzatvára Gašparovič.

Video: Poslanci zvolili Čentéša za šéfa prokuratúry (17. júna 2011 )

Čentéš sa obráti na ústavný súd

Nevymenovaný kandidát na generálneho prokurátora Jozef Čentéš sa v najbližších dňoch obráti na Ústavný súd SR a podá ústavnú sťažnosť proti rozhodnutiu prezidenta o jeho nevymenovaní.

Čentéš sa domnieva, že dôvody prezidenta na jeho nevymenovanie nezodpovedajú uzneseniu pléna Ústavného súdu SR z 24. októbra 2012. Pripomenul, že podľa rozhodnutia pléna ústavného súdu sa dôvody hodnotenia musia vzťahovať na jeho osobu, teda nie na proces voľby.

„Ďalej ústavný súd uvádza, že musia existovať závažné skutočnosti, ktoré by mi bránili takúto funkciu vykonávať. Po oboznámení sa s rozhodnutím prezidenta SR konštatujem, že žiaľ takéto závažné skutočnosti som tam nenašiel a ani sám žiadne závažné skutočnosti, ktoré by mi bránili vykonávať takúto funkciu, nepoznám,“ povedal Čentéš pre agentúru SITA.

Čentéš odmieta akékoľvek spochybňovanie svojej osoby. „Za obdobie môjho pôsobenia na prokuratúre sa voči mne neviedlo žiadne disciplinárne, ani kárne konanie, ani trestné stíhanie a nikdy neboli mojimi nadriadenými ani mojimi kolegami spochybnené moje odborné schopnosti, morálne vlastnosti a nikdy som nekonal v prospech tretej osoby. Vždy som konal len tak, ako mi to ukladala ústava a zákon,“ doplnil Čentéš.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Dobroslav TrnkaIvan GašparovičJozef ČentéšRobert Fico
Firmy a inštitúcie GP Generálna prokuratúra SR