Pripravila vás pandémia o prácu? Môžete požiadať štát o dotáciu

Nezamestnanosť, nezamestnaní
Foto: ilustračné, Getty images

Už to bude rok, čo pandémia začala ovplyvňovať životy ľudí. Zatvorili sa hotely, reštaurácie, kiná či akvaparky. Mnoho ľudí sa bez vlastného pričinenia stalo nezamestnanými.

Štát sa ich snažil podporiť predlžením možnosti poberať podporu v nezamestnanosti, no tá sa minulý rok skončila. Nezamestnaným, ktorí sa ocitli v núdzi, tak zostáva možnosť požiadať Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) o tzv. SOS dotáciu, prípadne využiť pomoc v hmotnej núdzi.

Tieto príspevky by im mali pomôcť preklenúť obdobie, kým sa štátne inštitúcie dohodnú na ďalších formách pomoci. Podľa hovorkyne ministerstva práce Michaely Slivkovej Kirňakovej k tejto téme budú ešte prebiehať rokovania.

Podpora v nezamestnanosti

Nateraz tak pre Slovákov, ktorí počas koronakrízy prišli o prácu, platia súčasné pravidlá podpory v nezamestnanosti. Jednou z podmienok jej získania je, že musia byť zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie.

Dňom evidencie totiž vzniká nárok na dávku v nezamestnanosti, ktorú môže poberať najviac 6 mesiacov. Ďalšou podmienkou je, aby bol poistenec v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie uchádzačov o zamestnanie poistený v nezamestnanosti najmenej 730 dní.

Uplatniť nárok na túto dávku si nezamestnaní môžu priamo na úrade práce, keď žiadajú o zaradenie do evidencie uchádzačov o prácu. Požiadať o ňu môžu aj cez elektronický formulár na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Hovorkyňa poisťovne Zuzana Dvoráková doplnila, že žiadosť musí obsahovať kompletné údaje poistenca. Niekedy totiž podľa nej chýbajú napríklad kontaktné údaje, informácia o práci v zahraničí, či informácia o poberaní dôchodku.

Poistenec však týmto nestráca nárok na podporu, iba musí na žiadosť Sociálnej poisťovne údaje doplniť. Po šiestich mesiacoch poberania dávky, mu však ďalší nárok nevzniká.

SOS dotácia

Ak si nezamestnaný nenájde prácu ani po polroku, môže požiadať o tzv. SOS dotáciu. Táto sociálna dávka je určená pre fyzické osoby, ktoré prišli v čase krízovej situácie o príjem a žiadny iný nemajú.

Žiadateľ na ňu nemá automaticky právny nárok, no ÚPSVaR odporúča si o ňu zažiadať. „Pre všetkých klientov, ktorí skončili poberanie dávky v nezamestnanosti, je výhodnejšie si požiadať o SOS dotáciu,“ vysvetľuje jeho hovorkyňa Marianna Šebová.

K 1. marcu 2021 totiž ústredie vyplatilo v rámci tejto dotácie viac ako 27 miliónov eur a pomohlo viac ako 100-tisíc žiadateľom.

Kto môže žiadať dotáciu

Okrem fyzických osôb, ktoré stratili zamestnanie v čase pandémie, majú na dotáciu nárok aj živnostníci, ktorí pozastavili svoju živnosť. Zároveň ale aj tí, ktorí živnosť nezrušili alebo nepozastavili, ale kvôli kríze nemôžu danú činnosť vykonávať. To isté platí aj pre takzvaných dohodárov.

Podmienkou je, že žiadateľ nemôže poberať dôchodok alebo pomoc v hmotnej núdzi, ktoré by presahovali 300 eur mesačne. Tiež príspevok v nezamestnanosti, rodičovský príspevok, nemocenský príspevok či podobné dávky zo zahraničia.

Pomoc sa nevzťahuje ani na denných študentov stredných a vysokých škôl.

Nezamestnaní, nezamestnanosť
Doba poberania podpory v nezamestnanosti sa nezmenila. Foto: ilustračné, gettyimages.com

Pomoc bez papierov

Ak teda žiadatelia spĺňajú uvedené podmienky, môžu sa uchádzať o pomoc prostredníctvom vyplnenej žiadosti o dotáciu, ktorú nájdu na stránke ústredia práce. Stačí ju poslať emailom na príslušný úrad práce, v ktorého územnom obvode má osoba trvalý pobyt.

K jej platnosti nie je potrebný elektronický podpis. Žiadosť stačí vytlačiť, ručne podpísať a oskenovať. Odosielateľ ju nemusí dodatočne zasielať poštou. Pozor si však treba dať na úplné a správne vyplnenie identifikačných údajov.

Na rozdiel od podpory v nezamestnanosti sa úrad nebude snažiť o ich doplnenie, ale iba informuje žiadateľa o tom, že mu dotácia nebola schválená.

Súčasťou žiadosti je aj čestné vyhlásenie, v ktorom žiadateľ podpisom potvrdzuje, že splnil podmienky na vyplatenie dotácie., ktoré netreba brať na ľahkú váhu. Preveruje ho totiž príslušný úrad práce, ktorý v prípade preukázania nepravdivosti údajov bude požadovať vrátenie peňazí.

Pozor na neúplnosť údajov

Ak bude žiadosť v poriadku, dostane žiadateľ písomnú alebo elektronickú informáciu o tom, že jeho bola schválená. Výsledkom by mala byť mesačná podpora vo výške maximálne 300 eur v mesiaci, v ktorom sú splnené spomínané podmienky.

Peniaze však budú vyplatené aj vtedy, ak podmienky žiadateľ splnil len za časť mesiaca, minimálne však 15 kalendárnych dní.

Ak by bol žiadateľom poberateľ dôchodku alebo hmotnej núdze menšej ako 300 eur, vyplatí sa mu dotácia vo výške rozdielu dotácie a dávky, ktorú poberá. Maximálne však úrad vyplatí jednotlivcovi 1 800 eur za príslušný rozpočtový rok.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Marianna ŠebováMichaela Slivková KirňakováZuzana Dvoráková
Firmy a inštitúcie MPSVR Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SRSociálna poisťovňaÚPSVaR Úrad práce sociálnych vecí a rodinyWebnoviny.sk