Program Slovenskej národnej galérie Bratislava – február 2022

Sng v bratislave esterha zyho pala c_foto_martin deko sng.jpg
Foto: Martin Deko, SNG

Pre individuálnu návštevu aj účasť na podujatiach SNG platí režim OP (očkovaní/prekonaní). Prípadné zmeny budú komunikované na našich sociálnych sieťach a webe.

Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava                                               
Zmena otváracích hodín!
Otvorené denne okrem pondelka od 10.30 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00
Kníhkupectvo Ex Libris v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Otvorené denne okrem pondelka od 10.30 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00
SNG, Hurbanove kasárne – administratíva
Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava | +421 2 20 47 61 11
info@sng.sk
www.sng.sk

Vy stavy_sng v bratislave_foto_simon lupta ksng.jpg
Foto: Šimon Lupták, SNG

Aktuálne výstavy

Experimentálne expozície
Krajina za mapou

Od 16. 5. 2019 / Esterházyho palác, 1. poschodie, Bratislava / kurátorka: Alexandra Kusá

Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov zachováva veľkú zbierku kníh spisovateľa, kritika a satirika Kornela Földváriho a jeho ženy Nade a zároveň zachytáva jeho zberateľskú vášeň a osobnosť. Vyberte si z vyše 11 000 kníh, ktorými si môžete listovať v príjemnom prostredí určenom na štúdium, relax a kultúrno-spoločenské udalosti.

Krátka 15-minútová interaktívna projekcia Podivuhodné dejiny umenia s profesorom Škrečkom, prepojená so sériou animovaných videí o slovenských výtvarníkoch, je určená deťom so záujmom o históriu umenia, ako aj laickým či poučeným dospelákom. Projekcia rozpráva príbeh umenia spôsobom, ktorý skĺbi poznanie a zábavu a vzbudí u návštevníka túžbu vedieť viac.

Od 14. 1. 2020 / kurátorka: Petra Hanáková

Archív Júliusa Kollera je venovaný jednému z našich, vo svete najrešpektovanejších, umelcov a vychádza z Kollerovej pozostalosti uloženej v SNG. Pár sond do tohto materiálu nemá ambíciu podať komplexnú správu o jej obsahu. Výber je v podstate náhodný, predurčený stupňom digitalizácie dokumentov a ich povahou, pričom niektoré časti expozície sú z času na čas obmieňané. Keďže ide o citlivé papierové nosiče, prezentujeme časť diel vo forme faksimile.

1 6.jpg
Foto: Martin Deko, SNG

7×7. Sedem slobodných úvah o umení – Zmena dátumu ukončenia!

6. 5. 2021 – 26. 6. 2022 / Esterházyho palác, 2. poschodie, Bratislava / kolektív kurátorov a kurátoriek SNG / kurátori výstavnej verzie: Dušan Buran & Lucia G. Stach

Kolektívny projekt kurátorov SNG reaguje na rozmach online kultúry počas karanténnych opatrení pre pandémiu covid-19. Radikálny prechod mnohých kultúrnych foriem do virtuálneho prostredia sa stal novou výzvou a položil aj celkom nové metodické otázky. V prostredí múzeí a galérií ide najmä o problém prezentácie umeleckého diela v origináli verzus jeho (digitálna) kópia. Autenticita priameho zážitku diváka stojí proti nekonečnej virtuálnej ponuke projektov na internete.

Výstava vychádza z úspešného cyklu tematických kurátorských článkov sprevádzaných ukážkami diel „7 vecí o…“ na online platforme Slovenská náhradná galéria (medium.com/sng-online). Vybratých sedem kolekcií rekonštruujeme naživo v kolekciách originálov. Sedem mikrovýstav poukazuje na možnosti  aj  limity online kurátorskej práce, zároveň ale obsahovo do veľkej miery reflektuje aktuálny stav inštitúcie a spoločnosti.

2 4.jpg
Foto: Martin Deko, SNG

Motýľa nekúpiš. Súčasné umenie darované Tatra bankou

9. 12. 2021 – 24. 4. 2022 / Esterházyho palác, 3. poschodie / vstup voľný / kurátorky: Petra Hanáková, Alexandra Tamásová

Živé umenie, mediálne neobyčajne pestré, je dnes múzejne neuchopiteľnejšie ako kedykoľvek predtým. O to viac si ceníme veľkorysý finančný dar Tatra banky, ktorá nám už druhý rok umožňuje zachytávať jeho stopu. Chytať motýľa. Výstava prezentuje najnovšie prírastky do zbierok SNG autorov a autorky strednej generácie slovenského súčasného umenia. Erik Binder, Marko Blažo, Marek Kvetan, Denisa Lehocká a Milan Tittel spolu ponúkajú rozmanitú, no súrodú zmes rozličných prístupov, médií a tém v súčasnom umení.

Názov výstavy je metaforou, ktorá popisuje vzťah múzea a súčasného živého umenia. Akokoľvek sa snažíme zostať aktuálnymi, nakupovať „za horúca“, uchopiť neuchopiteľné – chytiť motýľa, vždy sa s jeho životným okamihom o čosi míňame. A aj keď toho imaginárneho motýľa občas chytíme (kúpime) a „kunsthistoricky“ vypreparujeme (prišpendlíme do vitrínky Dejín umenia), vždy to bude obraz trochu rozostrený…

3 3.jpg
Foto: Martin Deko, SNG

Aktívna zóna – obraz, priestor, perspektíva

30. 9. 2021 – 15. 4. 2022 / Esterházyho palác, 3. poschodie / vstup voľný / koncepcia: Eva Specogna Kotláriková, Magdaléna Kuchtová

Radi objavujete, experimentujete a chcete sa dozvedieť viac o zaujímavých témach z výtvarného umenia? Naša Zóna – edukačný priestor, v ktorom spájame interakciu, nové poznatky, zábavu a oddych s originálmi umeleckých diel, je tu pre vás! Tretia tematická Zóna je venovaná technikám a princípom, vďaka ktorým sú umelci schopní docieliť dojem hĺbky v dvojrozmernom obraze. Jednotlivé princípy sú ukázané na origináloch zo zbierok SNG od autorov ako Ľudovít Fulla, Ester Šimerová-Martinčeková, Franz Anton Maulbertsch a mnohých iných. Každý z princípov vám hlbšie objasnia edukatívne praktické inštalácie, vďaka ktorým sami preskúmate konkrétne témy a vizualizujete si zákonitosti tvorby priestoru v obraze.

Partnerom Aktívnej zóny je spoločnosť KIA, pre ktorú je umenie inšpiráciou.

4 2.jpg
Foto: Martin Deko, SNG
5.jpg
Foto: Martin Deko, SNG

Vo výklade: Šymon Kliman

31. 1. – 10. 4. 2022 / Esterházyho palác. okno Berlinky / vstup voľný / kurátorka: Lucia Almášiová / dielo: Šymon Kliman: Jitka Pištová, 2008. Zo súboru Krásni ľudia / Beautiful People, 2008 – 2013

Portrét rómskej matky Jitky Pištovej s dieťaťom je zrejme najznámejšou fotografiou zo súboru rómskych portrétov od slovenského fotografa Šymona Klimana. Tému Rómov si vybral ešte ako študent pre svoj diplomový projekt na VŠVU, v práci na súbore fotografií však pokračoval aj po skončení štúdií. Vedomý si dovtedajšej väčšinovej konvencie zobrazovania Rómov v dejinách slovenskej i českej fotografie, chcel tieto stereotypy narušiť a tému spracovať úplne odlišným spôsobom. Zadanie pre portrétovaných znelo jednoducho: obliecť si svoje najlepšie šaty, upraviť sa a zapózovať u seba doma. On ich potom profesionálne nasnímal, s plnou vážnosťou a rešpektom, ako individuálne osobnosti. „Chcel som dostať ich tváre na titulné strany časopisov a pomôcť tak k zrušeniu rôznych predsudkov, ktoré o nich väčšinová spoločnosť má.“

Tomas Pochmarsky
Foto: Šymon Kliman: Jitka Pištová, 2008

Sprievodný program

Prednášky z dejín umenia – Online novinka!

Zaujíma vás teória a prax dejín umenia? Chcete si rozšíriť svoje obzory a diskutovať s odborníkmi? Pripojte sa na odborné online prednášky, ktoré vám predstavia témy a poznatky z umenovedných výskumov kurátoriek a kurátorov Slovenskej národnej galérie. Prednášky sa budú konať od 8. februára do 8. marca 2022, vždy v utorok o 18.00 online formou cez aplikáciu ZOOM. Bližšie informácie už čoskoro na www.sng.sk!

13/2
Zoom: zaostrené na dielo

Nedeľa / 15.00 – 17.00 / Esterházyho palác, 3. poschodie / vstup voľný

Krátky výklad na výstave Motýľa nekúpiš. Súčasné umenie darované Tatra bankou priblíži dielo Denisy Lehockej Bez názvu (2013 2021) v kontexte jej tvorby. Zastaviť sa môžete kedykoľvek v uvedenom čase.

16/2
Koncert: Hudba dneška v SNG 41 – Sitting in a Room

Streda / 18.00 / Esterházyho paláca, 3. poschodie / vstupné: 4 € / 2 €

Program: Alvin Lucier. Účinkujú: Eva Vozárová a Fero Király

Na koncerte predstaví stále väčšiu pozornosť priťahujúca dvojica performerov Fero Király – Eva Vozárová legendárny projekt zvukového umelca Alvina Luciera I Am Sitting in a Room (1969). Projekt reprezentoval v dobe svojho vzniku unikátne prepojenie koncertného vokálno-elektroakustického diela, otvoreného procesu a zvukovej inštalácie. Týmto koncertom sa zároveň uzatvára „soundartová miniséria“, za ktorú by sme mohli považovať tri ostatné podujatia cyklu Hudba dneška v SNG, ktorého názov je akousi tichou poctou generácii umelcov, ktorí tu v šesťdesiatych rokoch 20. storočia kultivovali prostredie smerom k vnímavosti a otvorenosti voči súčasnej hudbe a pričinili sa o to, že po temných päťdesiatych rokoch poznačených stalinizmom sa postupne aj naša krajina (opäť) kultúrne integrovala do západnej Európy.

Koncertný cyklus Hudba dneška v SNG realizuje SNG v dramaturgii Daniela Mateja v spolupráci s In Music, o. z., Slovenskou sekciou ISCM a VENI ensemble. InMusic v projekte Hudba dneška v SNG v roku 2021 podporili z verejných zdrojov hlavný partner Fond na podporu umenia, Hudobný fond a SOZA.

24/2
Zaobraz – diela Alexandra Salontaya & hudba Daniela Salontaya

Štvrtok / 18.00 / Esterházyho palác, 2. poschodie / vstupné: 4 € / 2 €

Tvorbu Alexandra Salontaya s dôrazom na krajinárske záznamy predstaví kurátorka Katarína Bajcurová. Po jej prednáške zaznie naživo a v premiére audiovizuálny sólový projekt Zaobraz Daniela Salontaya s projekciou Martina Piterku (VJ Kufrík Brothers).

Alexander Salontay (1937) je autor, o ktorom sa dlho nevedelo, tvoril osamote a v ústraní popri pedagogickej činnosti. Vyučoval na pedagogických fakultách v Trnave a Banskej Bystrici (1960 – 1995). Až Galéria Jána Koniarka v Trnave uviedla v roku 2020 jeho prvú komplexnejšiu retrospektívu zameranú na maliarske dielo a inšpirácie pop-artom. Roky sa však venoval kresbám, akvarelom a pastelom – „stvárňovaniu“ poľnohospodárskej krajiny kultivovanej a obrábanej človekom, roviny z okolia Trnavy, kde dlhé roky žije. Pre túto „agrokrajinu“, ako ju sám nazval, našiel niekoľko výrazových ciest, svoje osobité videnie oprel o poznatky z axonometrie i deskriptívnej geometrie. Výsledkom bol veľký seriálny cyklus pohľadov na krajinu, v ktorých sa jedinečným spôsobom spojila spontánnosť a expresia prejavu s originálnym konštruovaním obrazového priestoru. Jeho syna Daniela Salontaya, gitaristu skupiny Longital, inšpirovali otcove krajiny k skomponovaniu hudobného sprievodu k dielam Zaobraz, ktorý bude v SNG uvedený pri príležitosti vydania na vinylovej platni.

Vznik hudby Zaobraz podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia. Partnerom podujatia je Slnko Records, vydavateľ albumu Zaobraz.

27/2
Zoom: zaostrené na dielo

Nedeľa / 15.00 – 17.00 / Esterházyho palác, 2. poschodie / vstup voľný

Krátky výklad na výstave 7×7. Sedem slobodných úvah o umení priblíži dielo Arnolda Petra Weisz-Kubínčana Autoportrét (okolo 1927) v kontexte témy očí a pohľadu vo vizuálnom umení. Zastaviť sa môžete kedykoľvek v uvedenom čase.

Rodinné programy

Rodinne programy_sng v bratislave_foto_simon lupta ksng.jpg
Foto: Šimon Lupták, SNG

2/2
Malé divy: Farby

Streda / 10.15 – 11:00 / Esterházyho palác, 2. poschodie / vstup: 5 € / rodina / rezervácie: barbora.tribulova@sng.sk

Ľudský zrak nie je hneď po narodení dokonalý, ale postupne dozrieva a deti začínajú rozlišovať svetlo a tmu a neskôr aj farby, tvary a predmety. Pri stretnutí s umením si uvedomíme rôzne spôsoby narábania s farbami a zakúsime význam farieb pre nás samotných.

Program je určený pre rodičov s deťmi vo veku 1 – 4 roky a zameriava sa na spoznávanie okolitého sveta a sveta umenia.

9/2
Malé divy: Farby

Streda / 10.15 – 11.00 / Esterházyho palác, 2. poschodie / vstup: 5€/rodina / rezervácie: barbora.tribulova@sng.sk

Ľudský zrak nie je hneď po narodení dokonalý, ale postupne dozrieva a deti začínajú rozlišovať svetlo a tmu a neskôr aj farby, tvary a predmety. Pri stretnutí s umením si uvedomíme rôzne spôsoby narábania s farbami a zakúsime význam farieb pre nás samotných.

Program je určený pre rodičov s deťmi vo veku 1 – 4 roky a zameriava sa na spoznávanie okolitého sveta a sveta umenia.

20/2
Rodinná nedeľa: Liečenie vecí

Nedeľa / 15.00– 17.00 / Esterházyho palác, 2. poschodie / vstupné: 10 € / rodina / rezervácie: michaela.kovacova@sng.sk

Ak sa vyskytne v našom tele chyba, opraví ju lekár tak, aby zanechal čo najmenšie stopy. V umení však môže byť zviditeľnenie opravy chýb aj výtvarným zámerom. Spoločne pohľadáme prieniky medzi umením a medicínou.

Program je vhodný pre rodiny s deťmi od 6 do 12 rokov.

Rodinne programy_sng v bratislave_foto_simon lupta ksng 1.jpg
Foto: Šimon Lupták, SNG

Aktuálnu ponuku programov nájdete aj na www.sng.sk, na našich sociálnych sieťach a v našom newslettri, na ktorého odber sa môžete prihlásiť na www.sng.sk. Sledujte nás!

Generálny partner SNG: Tatra banka

Informačný servis

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Slovenská národná galériaSNG Slovenská národná galéria