Program Slovenskej národnej galérie Bratislava – október 2021

Sng 1 676x451.jpg
Foto: SNG

V prípade zhoršenia pandemickej situácie sa podmienky účasti na sprievodných programoch môžu zmeniť. Prípadné zmeny budú komunikované na našich sociálnych sieťach a webe.

Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00
Kníhkupectvo Ex Libris v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00
SNG, Hurbanove kasárne – administratíva
Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava  +421 2 20 47 61 11
info@sng.sk
www.sng.sk

Aktuálne výstavy

Experimentálne expozície

Krajina za mapou

Od 16. 5. 2019 / Esterházyho palác – 1. poschodie, Bratislava / kurátorka: Alexandra Kusá

Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov zachováva veľkú zbierku kníh spisovateľa, kritika a satirika Kornela Földváriho a jeho ženy Nade a zároveň zachytáva jeho zberateľskú vášeň a osobnosť. Vyberte si z vyše 11 000 kníh, ktorými si môžete listovať v príjemnom prostredí určenom na štúdium, relax a kultúrno-spoločenské udalosti.

Krátka 15-minútová interaktívna projekcia Podivuhodné dejiny umenia s profesorom Škrečkom, prepojená so sériou animovaných videí o slovenských výtvarníkoch, je určená deťom so záujmom o históriu umenia, ako aj laickým či poučeným dospelákom. Projekcia rozpráva príbeh umenia spôsobom, ktorý skĺbi poznanie a zábavu a vzbudí u návštevníka túžbu vedieť viac.

Od 14. 1. 2020 / kurátorka: Petra Hanáková

Archív Júliusa Kollera je venovaný jednému z našich, vo svete najrešpektovanejších, umelcov a vychádza z Kollerovej pozostalosti uloženej v SNG. Pár sond do tohto materiálu nemá ambíciu podať komplexnú správu o jej obsahu. Výber je v podstate náhodný, predurčený stupňom digitalizácie dokumentov a ich povahou, pričom niektoré časti expozície sú z času na čas obmieňané. Keďže ide o citlivé papierové nosiče, prezentujeme časť diel vo forme faksimile.

1 4.jpg
Foto: Foto: Martin Deko, SNG

7×7. Sedem slobodných úvah o umení

6. 5. – 31. 12. 2021 / Esterházyho palác – 2. poschodie, Bratislava / kurátori: Lucia Almášiová, Katarína Bajcurová, Katarína Beňová, Dušan Buran, Vladimíra Büngerová, Martin Čičo, Aurel Hrabušický, Katarína Kolbiarz Chmelinová, Lucia G. Stach. kurátori výstavnej verzie: Dušan Buran & Lucia G. Stach

Kolektívny projekt kurátorov SNG reaguje na rozmach online kultúry počas karanténnych opatrení pre pandémiu covid-19. Radikálny prechod mnohých kultúrnych foriem do virtuálneho prostredia sa stal novou výzvou a položil aj celkom nové metodické otázky. V prostredí múzeí a galérií ide najmä o problém prezentácie umeleckého diela v origináli verzus v jeho (digitálnej) kópii. Autenticita priameho zážitku diváka stojí proti nekonečnej virtuálnej ponuke projektov na internete.

Výstava vychádza z úspešného cyklu tematických kurátorských článkov sprevádzaných ukážkami diel „7 vecí o…“ na online platforme Slovenská náhradná galéria (medium.com/sng-online). Vybratých sedem kolekcií rekonštruujeme naživo v kolekciách originálov. Sedem mikrovýstav poukazuje na možnosti, ale aj na limity online kurátorskej práce, zároveň ale obsahovo do veľkej miery reflektuje aktuálny stav inštitúcie a spoločnosti.

2 1.jpg
Foto: Martin Deko, SNG

Avatsýv. Labyrint Erika Bindera – Zmena dátumu ukončenia!

25. 2. – 31. 10. 2021 / Esterházyho palác – 3. poschodie, Bratislava / kurátorka: Lucia G. Stach, kurátorská spolupráca: Alexandra Tamásová

Samostatná výstava Erika Bindera nadväzuje na projekty umelcov a umelkýň strednej generácie pre SNG. Binder sa pohybuje prakticky vo všetkých médiách od kresby, maľby, grafiky, cez objekty, inštalácie až po performanciu a prácu s hudbou, so zvukom a s poéziou. Ako bytostný rozprávač rozpráva prostredníctvom hovorených, písaných či repovaných slov, skrz svoje obrazy a aj celú výstavu, ktorá je komplexným a všestranným vyjadrovacím prostriedkom. Autor vykladaním príbehov vytvára a upevňuje identitu samého seba, ale aj širšieho spoločenstva. Vo svojom príbehu prepája osobnú mytológiu, otázky umenia, národné i svetové dejiny a univerzálny mýtus o putovaní ľudskej duše, ktorá musí prejsť dlhú cestu plnú prekážok, aby sa v novej kvalite vrátila na začiatok.

3 1.jpg
Foto: Martin Deko, SNG

Zóna perspektívy

30. 9. 2021 – 15. 4. 2022 / Esterházyho palác, 3. poschodie / vstup voľný / koncepcia: Eva Specogna Kotláriková

Ako sa priestor dostáva do dvoch dimenzií umeleckých diel? Akú úlohu zohráva zobrazovanie priestoru v umení? Príďte preskúmať priestor diel starého aj súčasného umenia. Zoznámte sa s princípmi perspektívy a jej premenami v dejinách umeleckej tvorby. Vďaka interaktívnym inštaláciám môžete lepšie uchopiť účinky lineárnej, obrátenej, vzdušnej a farebnej perspektívy a zažiť dojem hĺbky a nekonečného priestoru, ktoré diela vďaka týmto princípom vyvolávajú. Zistite, ako sa dá priestor kreatívne ohýbať.

Akcia ZET
umenovedná výprava

19. 11. 2020 – 31. 12. 2021 / Esterházyho palác – átrium, Bratislava / Námet: Alexandra Kusá / Autorský kolektív: Ondřej Horák (Fuczik), Samuel Chovanec, Marcela Kvetková, Alexandra Kusá, Marcel Mališ, Braňo Matis, Kristína Paulenová / www.akciazet.sng.sk

Od novembra minulého roka do júla 2021 maľoval v átriu Esterházyho paláca výtvarník Marcel Mališ autorskú repliku diela s pozmeneným názvom VďakyZdanie československého ľudu, ktorá je odkazom na stratené dielo stalinského socialistického realizmu kolektívu Č-S-Č (1952). Jeho nový monumentálny obraz bude v Esterházyho paláci visieť do konca roka 2021.

Maliarska akcia sa stala východiskom pre nový experimentálny žáner – umenovednú výpravu zrkadliacu naše premýšľanie o postavení národnej galérie dnes. Týmto netradičným spôsobom počas niekoľkých mesiacov otvárame množstvo rôznych a aktuálnych tém, ktoré považujeme za dôležité. Okrem situácie v 50. rokoch 20. storočia sa v rámci projektu venujeme aj vzťahu propagandy a umenia, hoaxom, budovaniu kultu osobnosti, téme strachu, vzťahu originálu a kópie či umeniu na zákazku. Zistite viac na www.akciazet.sng.sk!

4 1.jpg
Foto: Juraj Starovecký, SNG

Vo výklade: Martin Piaček

20. 9. – 21. 11. 2021 / Esterházyho palác – okno Berlinky / vstup voľný / kurátorka: Vladimíra Büngerová / dielo: Martin Piaček, 26. október 1921, zničenie pamätníka Márie Terézie v Bratislave z cyklu Najväčšie trapasy slovenskej histórie, 2007 – 2019

Pri pohľade na vystavenú sochu súčasného umelca Martina Piačeka v okne Esterházyho paláca je podstatné si uvedomiť, že sa nachádzame iba pár metrov od miesta, kde bol roku 1897 slávnostne odhalený pamätník Márie Terézie, ktorý sa tu vynímal až do jeho vandalského zničenia legionármi počas prvej republiky. Martin Piaček vo svojom ešte otvorenom cykle Najväčšie trapasy slovenskej histórie (2007 – 2019) vytvoril sériu zámerne antimonumentálnych, subjektívne zvolených, neslávnych historických dejov, ktoré sa už nedajú vymazať. K ich zobrazeniu pristúpil prostredníctvom tradičného žánru, odkazujúceho na pamätník a pomník alebo na klasickú figurálnu sochu v komornej mierke. Autor reakciou na zničenie pomníka Márie Terézie reflektuje zároveň aj dejiny sochárskeho umenia, upozorňuje na krátky život pamätníkov a háklivosť zobrazovania historických udalostí a osobností v čase a vo verejnom priestore.

5.jpg
Martin Piaček: 26. október 1921, zničenie pamätníka Márie Terézie v Bratislave z cyklu Najväčšie trapasy slovenskej histórie. 2007 – 2019. Foto: SNG

Možné agrarizmy
Bude aj po revolúcii cukor? – Výstava v KHB!

21. 8. – 31. 10. 2021 / Kunsthalle Bratislava – Nám. SNP 12 / Kurátori: Maja a Reuben Fowkes / Organizátorky: Ilona Németh, Katarína Karafová, Katarína Figula / Viac na www.kunsthallebratislava.sk

Výstava Možné agrarizmy je súčasťou medzinárodného projektu EASTERN SUGAR, ktorý realizuje Slovenská národná galéria v spolupráci s medzinárodnými partnermi a Kunsthalle Bratislava. Výstava skúma nevyhnutné systémové zmeny v poľnohospodárstve, vo vzťahu človeka k prírodným zdrojom a zabezpečovaniu potravín pre ľudstvo. Dvanásť umelcov z rôznych krajín od Indie po Španielsko poskytuje svoj pohľad na staronové a inovatívne možnosti agrarizmu, ktoré budú nevyhnutné pre globálne prežitie ľudstva.

6 1.jpg
Foto: Martin Deko, SNG

Sprievodca aktívneho pozorovateľa – Novinka!

Do 31. 12. 2021 / nájdete na pokladni v Esterházyho paláci

Sprievodca s úlohami, otázkami a námetmi na zamyslenie pre každého, kto chce lepšie spoznať aktuálne výstavy aj iné priestory SNG. Nájdete v ňom inšpirácie a podnety k tomu, čo všetko a ako možno vidieť na rôznych miestach galérie. Postačí vám ceruzka, otvorené oči a myseľ a chuť objavovať. Sprievodcu pripravili maliar a ilustrátor Viliam Slaminka a šperkárka Dana Tomečková.

Máš umelecké črevo?: Sloboda voľby – Nepremeškajte!

Ste tím mladých ľudí vo veku 14 ­– 19 rokov a radi by ste vyjadrili svoje myšlienky a postoje kreatívnym spôsobom? Potom je medzinárodná umelecká súťaž Máš umelecké črevo? pre vás šitá na mieru. Prihlásiť sa môžete do 30. novembra 2021, prihlášku a viac info o súťaži nájdete na webe umeleckecrevo.sng.sk. Využite možnosť prezentovať a obhájiť svoj projekt pred odbornou porotou a rovesníkmi. Možno práve on bude nainštalovaný v máji 2022 na výstave finálových prác v Slovenskej národnej galérii!

7.jpg
Foto: SNG

Sprievodný program

3/10
Zoom: zaostrené na dielo

Nedeľa / 15.00 – 17.00 / Esterházyho palác, 3. poschodie / vstup voľný

Krátky výklad na výstave Avatsýv. Labyrint Erika Bindera priblíži dielo Elektroinštalácia (2005). Zastaviť sa môžete kedykoľvek v uvedenom čase.

10/10
Zoom: zaostrené na dielo

Nedeľa / 15.00 – 17.00 / Esterházyho palác, 2. poschodie / vstup voľný

Krátky výklad na výstave 7×7. Sedem slobodných úvah o umení priblíži dielo Neznámeho spišského maliara Madona s anjelmi z Popradu (1484). Zastaviť sa môžete kedykoľvek v uvedenom čase.

14/10
Beuys will be Beuys & Tantehorse: Strachy

Štvrtok / 18.00 / Esterházyho palác, átrium / vstup voľný / rezervácie: pokladna.ep@sng.sk / +421 2 204 962 43

Koncept a performancia: Alice Koubová, Miřenka Čechová. Hudba: Martin Tvrdý. Produkcia: Jakub Urban.

Aby sme boli sami sebou, potrebujeme druhých ľudí, s ktorými rozvíjame vzťahy a prepájame sa do sietí. Závislosti na druhých sa nezbavíme, ide teda o to, ako takéto vzťahy žiť. Hranica medzi vyživujúcou a manipulatívnou závislosťou je tenká. Umelecký svet sa bežne spája s predstavou slobody, búrania stereotypov otváraním nových možností a vyživujúcou tvorivosťou. Paradoxne v ňom ale existuje rovnaká toxicita a manipulatívne mocenské vzťahy ako v spoločnosti, ktorú má umenie meniť a obohacovať. Zniesť takýto paradox znamená často zažívať až paralyzujúci strach. Performatívna dielňa / inscenovaná prednáška ukazuje schému, ako závislostné vzťahy fungujú a čo sa deje v momente, keď sa rozhodneme toxickú vzťahovú štruktúru opustiť aj napriek strachu. Je možné mať strach a urobiť ďalšie tri kroky vpred?

Projekt vzniká s podporou hlavného mesta Praha, Ministerstva kultúry ČR, štátneho fondu kultúry ČR, s podporou programu Strategie AV21 „Odolná společnost pro 21. století“. Podujatie je súčasťou projektu Beuys will be Beuys Goetheho inštitútu v Bratislave, ktorý pripomína 100. výročie narodenia jedného z najvplyvnejších umelcov 20. storočia Josepha Beuysa.

17/10
Zoom: zaostrené na dielo

Nedeľa / 15.00 – 17.00 / Esterházyho palác, 2. poschodie / vstup voľný

Krátky výklad na výstave Avatsýv. Labyrint Erika Bindera priblíži dielo Dojazd (2008). Zastaviť sa môžete kedykoľvek v uvedenom čase.

20/10
Divadelné predstavenie: Demokratka Erža

Streda / 19.00 / Esterházyho palác, 1. poschodie – Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov / vstupné: 10 € / rezervácie: tootoot.fm

Účinkujú: Lenka Libjaková a Šimon Ferstl. Viola: Andrej Krajčovič. Výprava: Katarína Holková. Text a réžia: Anna Grusková.

Dokumentárna dráma Demokratka Erža otvára zabudnutý povojnový súdny proces. Kto udal Dr. Alžbetu Gwerkovú Göllnerovú (1905 – 1944) – hungaristku, slovakistku, historičku, priekopníčku demokracie pre ženy a manželku významného modernistického maliara Edmunda Gwerka?

Inscenácia sa odohráva v knižnici manželov Gwerkovcov/Földváriovcov a vychádza z autentických archívnych dokumentov aj z bohatého fotografického materiálu.

21/10
Kurátor & hosť: O lekárovi-umelcovi

Štvrtok / 18.00 / Esterházyho palác, 2. poschodie / vstupné: 2 €/ 1 € / rezervácie: pokladna.ep@sng.sk / +421 2 204 962 43

Fotograf Pavol Breier ml., syn lekára, fotografa a spisovateľa Pavla Breiera, v rozhovore s kurátorkou Vladimírou Büngerovou na výstave 7×7. Sedem slobodných úvah o umení priblíži, akým spôsobom vedel jeho otec zladiť medicínsku prax s umeleckou tvorbou, kedy začal fotografovať a písať, aká bola jeho cesta k umeniu a kontakty s umeleckým prostredím. Z rozhovoru sa dozviete viac aj o jeho záujmoch o umenie, kultúru a fotografickú tvorbu, ktorá sa rozvíjala paralelne popri lekárskej profesii. MUDr. Pavel Breier (1921 – 2014) bol internista a infektológ, zakladateľ infekčnej kliniky v Bratislave, pôsobil vo Fakultnej nemocnici na Mickiewiczovej ulici, dlhé roky aj ako primár Infekčnej kliniky. Zároveň bol veľkým milovníkom umenia a výtvarníkom. Výber z fotografií Pavla Breiera st. zo zbierky SNG si môžete pozrieť vo vystavenej kolekcii O umelcoch medzi zdravotníkmi, ktorá sa sústredí na umelcov s medicínskou skúsenosťou a na jej vplyvy na výtvarné umenie.

24/10
Zoom: zaostrené na dielo

Nedeľa / 15.00 – 17.00 / Esterházyho palác, 2. poschodie / vstup voľný

Krátky výklad na výstave 7×7. Sedem slobodných úvah o umení priblíži dielo Marie Bartuszovej Dutina II (1987). Zastaviť sa môžete kedykoľvek v uvedenom čase.

27/10
Koncert: Hudba dneška v SNG 39 – Swelling Music

Streda / 18.00 / Esterházyho palác, átrium / vstupné: 4 € / 2 € / rezervácie: pokladna.ep@sng.sk / +421 2 204 962 43

Program: Julius Eastman, Alvin Lucier, James Tenney. Účinkuje: EnsembleSpectrum / Matej Sloboda – umelecký vedúci.

Na prvom koncerte jesennej časti cyklu Hudba dneška v SNG sa predstaví stále väčšiu pozornosť priťahujúci EnsembleSpectrum, ktorý pred niekoľkými rokmi založil mladý slovenský skladateľ Matej Sloboda. V tomto období sa súbor koncentruje na štúdium nekonvenčného repertoáru z dielne kľúčových predstaviteľov post-cageovskej generácie amerických a kanadských experimentálnych skladateľov, ktorý v jeho stvárnení predstavuje približne deväť hodín reálne znejúcej úžasnej hudby. Do SNG prichádza s približne hodinovým výberom.

Koncertný cyklus Hudba dneška v SNG realizuje SNG v dramaturgii Daniela Mateja v spolupráci s In Music, o. z., Slovenskou sekciou ISCM a VENI ensemble. InMusic v projekte Hudba dneška v SNG v roku 2020 podporili z verejných zdrojov hlavný partner Fond na podporu umenia, Hudobný fond a SOZA.

28/10
Uvedenie knihy: Ztracený Svatý

Štvrtok / 18.00 / Esterházyho palác, átrium / vstup voľný / rezervácie: pokladna.ep@sng.sk / +421 2 204 962 43

Výročie založenia Československa si pripomenieme uvedením prvej česko-slovenskej (takmer) detektívky s kunsthistorickou zápletkou. Verejnosti celkom neznámy a pritom pravdivý príbeh kedysi slávneho, ale aj zatracovaného obrazu tvorí kostru detektívneho románu. Ten je vystavaný na historických faktoch a vysvetľuje kultúrny kontext stalinizmu – obdobia, keď politika a umenie fungovali ruka v ruke. Ilustrovaná kniha je netradičným sprievodcom po česko-slovenskom umení socialistického realizmu. Pracuje s poznámkovým aparátom, ktorý dopĺňajú komiksové príbehy.

Knihu uvedieme s autormi príbehu Alexandrou Kusou, Ondřejom Horákom a ilustrátorom Jindřichom Janíčkom priamo pred autorskou kópiou propagandistického obrazu s pozmeneným názvom VďakyZdanie československého ľudu, ktorú niekoľko mesiacov maľoval Marcel Mališ v rámci projektu Akcia ZET v SNG (akciazet.sng.sk).

31/10
Finisáž výstavy: Avatsýv. Labyrint Erika Bindera

Nedeľa / 16.00 / Esterházyho palác, 3. poschodie / vstup voľný / rezervácie: pokladna.ep@sng.sk / +421 2 204 962 43

Záverečný kurátorsko-autorský sprievod výstavou s Luciou G. Stach a Erikom Binderom doplní

Multimediálne predstavenie skladateľa a interpreta Fera Királya 2ᶺ33 (čítaj: dve na tridsiatu tretiu), ktoré je vizuálno-zvukovou štúdiou dát – kódovanej informácie. Umiestnenie predstavenia do výstavy Bindera pridáva do jej prostredia na limitovaný čas vrstvu „sčíslicovania“, ktorá sa symbioticky vmiešava do umelcovho príbehu a vytvára rôzne zákutia (jeho) „zdigitalizovanej duše“. Labyrintická výstava plná farieb, hmôt a objektov sa stáva dejiskom autorskej performancie, ktorá ju pretvorí a rozoznie a súčasne miestom stretnutia dvoch súčasných umelcov na vrchole svojej tvorby.

Výstava je v posledný deň trvania otvorená do 20.00.

Rodinné programy

6/10 a 13/10
Malé divy: Ja

Streda / 10.15 – 11.00 / Esterházyho palác, 3. poschodie / vstupné: 5 € / rodina / rezervácie: barbora.tribulova@sng.sk

Veľké zrkadlo na výstave Erika Bindera obráti našu pozornosť smerom na divákov. Aj my sa preto zameriame na seba samých. Práve v prvých rokoch života sa postupne učíme na seba pozerať inak a uvedomovať si svoje Ja v kontexte okolia.

Program je určený pre rodičov s deťmi vo veku 1 – 4 roky a zameriava sa na spoznávanie okolitého sveta a sveta umenia.

15/10
BookObrazy: Tereza Oľhová – Posledný permoník

Piatok / 16.30 – 18.00 / Esterházyho palác – ateliér / vstupné: 3 € / rodina / rezervácie: michaela.kovacova@sng.sk

V kremnických baniach žije už len posledný škriatok – permoník. Po 500 rokoch sa odváži vyjsť medzi ľudí. S prekvapením zisťuje, že namiesto stredovekých mučiarní sú v meste obchody, holičstvo a fitnescentrum a úplne ho očaria súčasné vynálezy ako pouličné osvetlenie, futbal alebo zákusky.

Program je určený rodinám s deťmi od 4 rokov. Účastníci programu si môžu uplatniť 10% zľavu na nákup kníh pre deti v kníhkupectve Ex Libris.

24/10
Rodinná nedeľa: Ako (ne)zablúdiť

Nedeľa / 15.00 – 17.00 / Esterházyho palác, 3. poschodie / vstupné: 5 € / rodina / rezervácie: michaela.kovacova@sng.sk

Zablúdili ste už niekedy? Aké ste pri tom mali pocity? Výstava Erika Bindera nás presvedčí, že stratiť sa môže byť občas aj prospešné a že pri blúdení nachádzame veci, ku ktorým cesty bežne nevedú.

Program je vhodný pre rodiny s deťmi od 6 do 12 rokov.

Sprievodný program k výstave Možné agrarizmy

Vybrané podujatia sa v prípade zhoršenej pandemickej situácie uskutočnia online. Prípadné zmeny budú komunikované prostredníctvom sociálnych sietí a webových stránok kunsthallebratislava.sk, sng.sk, easternsugar.eu.

4/10
Komentovaná prehliadka: Možné agrarizmy

Pondelok / 18.00 / Kunsthalle Bratislava – Nám. SNP 12 / vstupné dobrovoľné

Komentovanú prehliadku aktuálnej výstavy v Kunsthalle Bratislava Možné agrarizmy povedie umelkyňa a umelecká riaditeľka projektu Eastern Sugar Ilona Németh.

Prehliadka sa uskutoční v slovenskom jazyku.

10/10
Poobedie na výstave Možné agrarizmy |
An afternoon at the Potential Agrarianisms exhibition

Kurátorský výklad: Možné agrarizmy | Curator´s presentation: Potential Agrarianisms

Nedeľa / 14.00 / Kunsthalle Bratislava – Nám. SNP 12 / vstupné dobrovoľné | Sunday / 2 pm / Kunsthalle Bratislava – SNP Square 12 / voluntary entrance fee

Komentovanú prehliadku prebiehajúcej výstavy v Kunsthalle Bratislava Možné agrarizmy povedú kurátori výstavy Maja a Reuben Fowkes.

Prehliadka sa uskutoční v anglickom jazyku.

A guided tour of the ongoing exhibition Potential Agrarianisms at the Kunsthalle Bratislava will be led by the curators of the exhibition Maja and Reuben Fowkes.

The lecture will be given in English.

Prednáška: Martin Piaček – Figy v Rajke | Lecture: Martin Piaček – Figs in Rajka

Nedeľa / 15.15 / Kunsthalle Bratislava – Nám. SNP 12, V-klub / vstupné dobrovoľné | Sunday / 3.15 pm / Kunsthalle Bratislava – SNP Square 12, V-Club / voluntary entrance fee

Prednáška vizuálneho umelca a vedúceho Ateliéru vvv na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave Martina Piačeka bude pojednávať o výzvach pestovania stredomorského ovocia v miernom pásme a nastolí úvahy o plánovaní a dizajnovaní (budúcnosti) v dnešných globálnych súvislostiach.

Prednáška sa uskutoční v anglickom jazyku.

The lecture by Martin Piaček, visual artist and head of the vvv Studio at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, will discuss the challenges of growing Mediterranean fruits in the temperate climate and reflect on planning and designing (the future) in today’s global contexts.

The lecture will be given in English.

11/10
Online diskusia s kurátormi a umelcami výstavy Možné agrarizmy | Online discussion with the curators and artists of the Potential Agrarianisms exhibition

Pondelok / 15.00 / online na platforme Zoom / potrebná bezplatná registrácia / Online | Monday / 3 pm / online on Zoom / free registration required / Online

Diskusia kurátorov Maje a Reuben Fowkes s participujúcimi umelcami výstavy Možné agrarizmy

Bude streamovaná online naživo z priestorov výstavy.

Diskusia sa uskutoční v anglickom jazyku. Odkaz na registráciu na online podujatie bude uverejnený na sociálnych sieťach a webových stránkach Kunsthalle Bratislava, SNG a Eastern Sugar.

The discussion between curators Maja and Reuben Fowkes and the participating artists of the Potential Agrarianisms exhibition will be streamed online live from the exhibition premises.

The discussion will be held in English. The link to register for the online event will be available on the social networks and websites of Kunsthalle Bratislava, SNG and Eastern Sugar.

15/10
Artist Talk: Annalee Davis

Piatok / 18.00 / Esterházyho palác, 1. poschodie – Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov alebo online / vstupné dobrovoľné | Friday / 6 pm / Esterházy Palace, 1st floor – Kornel and Nada Földvári´s Library or online / voluntary entrance fee

Na prvú slovenskú prezentáciu autorskej tvorby barbadoskej umelkyne Annalee Davis nadviaže krátka diskusia, ktorú moderátorsky povedie vizuálna umelkyňa a pedagogička Olja Triaška Stefanović.

Podujatie sa uskutoční v anglickom jazyku.

The first presentation of the Barbadian artist Annalee Davis in Slovakia will be followed by a short discussion moderated by the visual artist and pedagogue Olja Triaška Stefanović.

The lecture will be given in English.

20/10
Artist Talk: Wapke Feenstra / Myvillages

Streda / 18.00 / Kunsthalle Bratislava – Nám. SNP 12, V-klub alebo online / vstupné dobrovoľné | Wednesday / 6 pm / Kunsthalle Bratislava – SNP Square 12, V-Club or online / voluntary entrance fee

Tvorbu holandského umeleckého kolektívu Myvillages po prvýkrát na Slovensku odprezentuje jedna z jeho zakladajúcich členiek Wapke Feenstra. Na prezentáciu nadviaže krátka diskusia, ktorú moderátorsky povedie historička umenia a kurátorka Mira Keratová.

Podujatie sa uskutoční v anglickom jazyku. S podporou Veľvyslanectva Holandského kráľovstva.

For the first time in Slovakia, the activities of the Dutch artistic group Myvillages will be presented by Wapke Feenstra, one of its founding members. The presentation will be followed by a short discussion moderated by art historian and curator Mira Keratová.

The event will be held in English. With the support of the Embassy of the Kingdom of the Netherlands.

Aktuálnu ponuku programov nájdete aj na www.sng.sk, na našich sociálnych sieťach a v našom newslettri, na ktorého odber sa môžete prihlásiť na www.sng.sk. Sledujte nás!

Generálny partner SNG: Tatra banka

Informačný servis

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Slovenská národná galériaSNG Slovenská národná galéria