Program Slovenskej národnej galérie Bratislava – september 2021

Sng 1 676x451.jpg
Foto: SNG

Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00

Kníhkupectvo Ex Libris v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00

SNG, Hurbanove kasárne – administratíva
Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava | ( +421 2 20 47 61 11
info@sng.sk
www.sng.sk

Aktuálne výstavy

Experimentálne expozície

Krajina za mapou

Od 16. 5. 2019 / Esterházyho palác – 1. poschodie, Bratislava / Kurátorka: Alexandra Kusá

Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov zachováva veľkú zbierku kníh spisovateľa, kritika a satirika Kornela Földváriho a jeho ženy Nade a zároveň zachytáva jeho zberateľskú vášeň a osobnosť. Vyberte si z vyše 11 000 kníh, ktorými si môžete listovať v príjemnom prostredí určenom na štúdium, relax a kultúrno-spoločenské udalosti.

Krátka 15-minútová interaktívna projekcia Podivuhodné dejiny umenia s profesorom Škrečkom, prepojená so sériou animovaných videí o slovenských výtvarníkoch, je určená deťom so záujmom o históriu umenia, ako aj laickým či poučeným dospelákom. Projekcia rozpráva príbeh umenia spôsobom, ktorý skĺbi poznanie a zábavu a vzbudí u návštevníka túžbu vedieť viac.

Od 14. 1. 2020 / Kurátorka: Petra Hanáková

Archív Júliusa Kollera je venovaný jednému z našich, vo svete najrešpektovanejších, umelcov a vychádza z Kollerovej pozostalosti uloženej v SNG. Pár sond do tohto materiálu nemá ambíciu podať komplexnú správu o jej obsahu. Výber je v podstate náhodný, predurčený stupňom digitalizácie dokumentov a ich povahou, pričom niektoré časti expozície sú z času na čas obmieňané. Keďže ide o citlivé papierové nosiče, prezentujeme časť diel vo forme faksimile.

1.jpg
Foto: Martin Deko, SNG

7×7. Sedem slobodných úvah o umení

6. 5. – 31. 12. 2021 / Esterházyho palác – 2. poschodie, Bratislava / Kurátori: Lucia Almášiová, Katarína Bajcurová, Dušan Buran, Vladimíra Büngerová, Martin Čičo, Katarína Kolbiarz Chmelinová, Lucia G. Stach. Kurátori výstavnej verzie: Dušan Buran & Lucia G. Stach

Kolektívny projekt kurátorov SNG reaguje na rozmach online kultúry počas karanténnych opatrení pre pandémiu covid-19. Radikálny prechod mnohých kultúrnych foriem do virtuálneho prostredia sa stal novou výzvou a položil aj celkom nové metodické otázky. V prostredí múzeí a galérií ide najmä o problém prezentácie umeleckého diela v origináli verzus v jeho (digitálnej) kópii. Autenticita priameho zážitku diváka stojí proti nekonečnej virtuálnej ponuke projektov na internete.

Výstava vychádza z úspešného cyklu tematických kurátorských článkov sprevádzaných ukážkami diel „7 vecí o…“ na online platforme Slovenská náhradná galéria (medium.com/sng-online). Vybratých sedem kolekcií rekonštruujeme naživo v kolekciách originálov. Sedem mikrovýstav poukazuje na možnosti, ale aj na limity online kurátorskej práce, zároveň ale obsahovo do veľkej miery reflektuje aktuálny stav inštitúcie a spoločnosti.

2.jpg
Foto: Martin Deko, SNG

Avatsýv. Labyrint Erika Bindera – Zmena dátumu ukončenia!

25. 2. – 31. 10. 2021 / Esterházyho palác – 3. poschodie, Bratislava / Kurátorka: Lucia G. Stach, kurátorská spolupráca: Alexandra Tamásová

Samostatná výstava Erika Bindera nadväzuje na projekty umelcov a umelkýň strednej generácie pre SNG. Binder sa pohybuje prakticky vo všetkých médiách od kresby, maľby, grafiky, cez objekty, inštalácie až po performanciu a prácu s hudbou, so zvukom a s poéziou. Ako bytostný rozprávač rozpráva prostredníctvom hovorených, písaných či repovaných slov, skrz svoje obrazy a aj celú výstavu, ktorá je komplexným a všestranným vyjadrovacím prostriedkom. Autor vykladaním príbehov vytvára a upevňuje identitu samého seba, ale aj širšieho spoločenstva. Vo svojom príbehu prepája osobnú mytológiu, otázky umenia, národné i svetové dejiny a univerzálny mýtus o putovaní ľudskej duše, ktorá musí prejsť dlhú cestu plnú prekážok, aby sa v novej kvalite vrátila na začiatok.

3.jpg
Foto: Martin Deko, SNG

Zóna Výtvarnej rozcvičky

10. 7 – 19. 9. 2021 / Esterházyho palác, 3. poschodie / vstup voľný

Výtvarná rozcvička je séria krátkych edukačných animovaných videí, ktoré pri vzdelávaní a sprístupňovaní výtvarného umenia využívajú digitálne reprodukcie. V jednotlivých dieloch sme rozpracovali témy telesnosti, náboženstiev, konfliktov, urbanizmu a pozreli sme sa aj na základné vyjadrovacie prostriedky výtvarného umenia. Stretnite sa naživo s dielami z videí a vyskúšajte si výtvarné workshopy priamo na výstave.

4.jpg
Foto: Ové Pictures

Zóna perspektívy

30. 9. 2021 – január 2022 / Esterházyho palác, 3. poschodie / vstup voľný / Koncepcia: Eva Specogna Kotláriková

Ako sa priestor dostáva do dvoch dimenzií umeleckých diel? Akú úlohu zohráva zobrazovanie priestoru v umení? Príďte preskúmať priestor diel starého aj súčasného umenia. Zoznámte sa s princípmi perspektívy a jej premenami v dejinách umeleckej tvorby. Vďaka interaktívnym inštaláciám môžete lepšie uchopiť účinky lineárnej, obrátenej, vzdušnej a farebnej perspektívy a zažiť dojem hĺbky a nekonečného priestoru, ktoré diela vďaka týmto princípom vyvolávajú. Zistite, ako sa dá priestor kreatívne ohýbať.

Akcia ZET
umenovedná výprava

19. 11. 2020 – 31. 12. 2021 / Esterházyho palác – átrium, Bratislava / Námet: Alexandra Kusá / Autorský kolektív: Ondřej Horák (Fuczik), Samuel Chovanec, Marcela Kvetková, Alexandra Kusá, Marcel Mališ, Braňo Matis, Kristína Paulenová / www.akciazet.sng.sk

Od novembra minulého roka do júla 2021 maľoval v átriu Esterházyho paláca výtvarník Marcel Mališ autorskú repliku diela s pozmeneným názvom VďakyZdanie československého ľudu, ktorá je odkazom na stratené dielo stalinského socialistického realizmu kolektívu Č-S-Č (1952). Jeho nový monumentálny obraz bude v Esterházyho paláci visieť do konca roka 2021.

Maliarska akcia sa stala východiskom pre nový experimentálny žáner – umenovednú výpravu zrkadliacu naše premýšľanie o postavení národnej galérie dnes. Týmto netradičným spôsobom počas niekoľkých mesiacov otvárame množstvo rôznych a aktuálnych tém, ktoré považujeme za dôležité. Okrem situácie v 50. rokoch 20. storočia sa v rámci projektu venujeme aj vzťahu propagandy a umenia, hoaxom, budovaniu kultu osobnosti, téme strachu, vzťahu originálu a kópie, umeniu na zákazku a ďalším témam. Zistite viac na www.akciazet.sng.sk!

5.jpg
Foto: Juraj Starovecký, SNG

Vo výklade: Martin Bu

18. 7. – 19. 9. 2021 / Esterházyho palác – okno Berlinky / vstup voľný / Kurátorka: Viera Kleinová / Dielo: Martin Bu, spolupráca, Fabriky, 2012 – 2013

Fabriky, dvojica plastík/váz, dizajnéra a keramika Martina Bu (1976 – 2021) sa celkom konkrétne vzťahujú na domáce keramické dejiny. Sú svojráznou mohylou slovenského keramického priemyslu s vychladnutými komínmi jeho tovární, matériou, energiou a vitalitou dramaticky miznúcou a len veľmi sporadicky obnovovanou.

6.jpg
Foto: Archív Martina Bu

Vo výklade: Martin Piaček

20. 9. – 21. 11. 2021 / Esterházyho palác – okno Berlinky / vstup voľný / Kurátorka: Vladimíra Büngerová / Dielo: Martin Piaček, 26. október 1921, zničenie pamätníka Márie Terézie v Bratislave z cyklu Najväčšie trapasy slovenskej histórie, 2007 – 2019

V rámci výstavného cyklu Vo výklade, ktorý vo verejnom priestore predstavuje diela vizuálneho umenia reagujúce na aktuálne otázky súčasného spoločenského života, sa ako ďalší autor predstaví Martin Piaček so svojím sochárskym dielom, ktoré daroval do zbierky SNG v roku 2019.

Možné agrarizmy
Bude aj po revolúcii cukor?

Výstava v KHB!

21. 8. – 31. 10. 2021 / Kunsthalle Bratislava – Nám. SNP 12 / Kurátori: Maja a Reuben Fowkes / Organizátorky: Ilona Németh, Katarína Karafová, Katarína Figula / Viac na www.kunsthallebratislava.sk

Výstava Možné agrarizmy je súčasťou medzinárodného projektu EASTERN SUGAR, ktorý realizuje Slovenská národná galéria v spolupráci s medzinárodnými partnermi a Kunsthalle Bratislava. Výstava skúma nevyhnutné systémové zmeny v poľnohospodárstve, vo vzťahu človeka k prírodným zdrojom a zabezpečovaniu potravín pre ľudstvo. Dvanásť umelcov z rôznych krajín od Indie po Španielsko poskytuje svoj pohľad na staronové a inovatívne možnosti agrarizmu, ktoré budú nevyhnutné pre globálne prežitie ľudstva.

Sprievodca aktívneho pozorovateľa – Novinka!

Do 31. 12. 2021 / nájdete na pokladni v Esterházyho paláci

Sprievodca s úlohami, otázkami a námetmi na zamyslenie pre každého, kto chce lepšie spoznať aktuálne výstavy aj iné priestory SNG. Nájdete v ňom inšpirácie a podnety k tomu, čo všetko a ako možno vidieť na rôznych miestach galérie. Postačí vám ceruzka, otvorené oči a myseľ a chuť objavovať. Sprievodcu pripravili maliar a ilustrátor Viliam Slaminka a šperkárka Dana Tomečková.

Sprievodný program

5/9
Zoom: zaostrené na dielo

Nedeľa / 15.00 – 17.00 / Esterházyho palác, 2. poschodie / vstup voľný

Krátky výklad na výstave 7×7. Sedem slobodných úvah o umení priblíži dielo Rembrandta van Rijn a Jana Georga van Vliet Ecce homo (1636). Zastaviť sa môžete kedykoľvek v uvedenom čase.

9/9
Maliarska lekcia Marcela Mališa

Štvrtok / 18.00 / Esterházyho palác – átrium / vstupné: 2 € / 1 € / rezervácie: pokladna.ep@sng.sk / +421 2 204 962 43

Pracovať na monumentálnom formáte obrazu sa dnes len tak bežne výtvarným umelcom nepodarí. Marcel Mališ to hodnotí ako „nádhernú skúsenosť, ktorú by doprial každému maliarovi“. Replika diela, na ktorej pracoval posledných 10 mesiacov v átriu SNG, sa prelína s jeho staršou autorskou sériou Metanoia, ktorá je založená na vlastných interpretáciách iných socialisticko-realistických výtvarných diel. Mališ na stretnutí predstaví svoju staršiu maliarsku tvorbu, priblíži proces vytvárania veľkoformátovej maľby a zhodnotí skúsenosť z tvorby kópie propagandistického diela. Program je sprievodným podujatím projektu Akcia ZET (akciazet.sng.sk).

Marcel Mališ vyštudoval VŠVU v Bratislave v ateliéri prof. Daniela Fischera. Od roku 2020 vyučuje na Trnavskej univerzite. Má za sebou niekoľko desiatok samostatných či skupinových výstav doma i v zahraničí. Pracoval vo WUK – Kunsthalle Exnergasse vo Viedni, spolupracoval s umeleckou platformou Tranzit.sk a pôsobil aj v Kunsthalle Bratislava. Vo svojej tvorbe sa venuje prevažne maľbe, sporadicky fotografii a objektom. Je trojnásobným finalistom ceny VÚB Maľba roka (2009, 2010, 2011) finalistom ceny Henkel Art Award (2010) a laureátom ESSL Art Award CEE z roku 2013.

12/9
Zoom: zaostrené na dielo

Nedeľa / 15.00 – 17.00 / Esterházyho palác, 3. poschodie / vstup voľný

Krátky výklad na výstave Avatsýv. Labyrint Erika Bindera priblíži sériu diel Hmotel Hybe

(2015 – 2019). Zastaviť sa môžete kedykoľvek v uvedenom čase.

16/9
Martin Bu: Púštne líšky a vesmírni skokani

Štvrtok / 18.00 / Esterházyho palác, 1. poschodie – Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov / vstup voľný / rezervácie: pokladna.ep@sng.sk / +421 2 204 962 43

Dielo dizajnéra, keramika a pedagóga Martina Bu (1976 – 2021) pripomenula SNG po jeho nečakanom odchode 19. júna dvojicou plastík/váz Fabriky v rámci komorného výstavného formátu Vo výklade. Intenzívnejší náhľad do jeho tvorby prinesie kurátorka Viera Kleinová vo svojej prednáške, ktorá predstaví miesto Martina Bu v kontexte súčasnej keramiky a experimentálneho dizajnu. Spolukomentátormi budú dizajnéri, vizuálni umelci a priatelia Martina Bu.

19/9

Zoom: zaostrené na dielo

Nedeľa / 15.00 – 17.00 / Esterházyho palác, 2. poschodie / vstup voľný

Krátky výklad na výstave 7×7. Sedem slobodných úvah o umení priblíži dielo Rudolfa Pribiša Operácia (1943). Zastaviť sa môžete kedykoľvek v uvedenom čase.

23/9
Kurátor & hosť: Tretie oko. Príbehy za obrazmi – Teren, Bondy, Drtikol, Marcelli

Štvrtok / 18.00 / Esterházyho palác, 2. poschodie / vstupné: 2 € / 1 € / rezervácie: pokladna.ep@sng.sk / +421 2 204 962 43

Diskusia na výstave 7×7. Sedem slobodných úvah o umení je venovaná očiam – ako vedieť vidieť. Kurátorka Katarína Bajcurová uvedie diskusiu maliara Laca Terena a filozofa Miroslava Marcelliho prehľadom Terenovej tvorby s motívmi očí. Budú sa rozprávať o príbehoch za obrazmi, o „zelenom“ – treťom (božom) oku, o jeho značení v rôznych kultúrach a náboženstvách, o tom ako (Bondy a Drtikol) uvideli nirvánu a o všeličom inom.

26/9
Siesta v galérii: Labyrint Erika Bindera

Nedeľa / 15.00 / Esterházyho palác, 3. poschodie / vstup voľný

Nedeľný výklad sprostredkuje niekoľko možných pohľadov na tvorbu Erika Bindera (1974) na aktuálnej výstave Avastýv. Labyrint Erika Bindera.

30/9
Kurátor & hosť: Dva pohľady na Sedem (vz)rúšok

Štvrtok / 18.00 / Esterházyho palác, 2. poschodie / vstupné: 2 € / 1 € / rezervácie: pokladna.ep@sng.sk / alebo +421 2 204 962 43

Etnologičky Helena Tužinská a Eva Hasalová reagujú na text a výstavnú prezentáciu kurátorky Lucie G. Stach Sedem (vz)rúšok o zložitých vzťahoch duše, tela a látky. V spoločnom dialógu pri vybraných dielach na výstave 7×7. Sedem slobodných úvah o umení sa sústredia na viaceré témy ako haptickosť, korporeálna moralita; dramaturgia a performativita cez odev; ticho, obradné ticho a jeho miesto v komunikácii; zmeny v komunikačných vzorcoch a v tvorbe symbolického priestoru.

Doc. Mgr. Helena Tužinská, PhD. pôsobí na Katedre etnológie a muzeológie FiF UK. Hlavnými oblasťami jej odborného záujmu sú lingvistická antropológia, interkultúrna komunikácia a interpretácia rituálov. Je autorkou publikácie Medzi riadkami. Etnografia tlmočenia azylových súdnych pojednávaní.

Mgr. Eva Hasalová, kurátorka Zbierky historických textílií a odevov SNM – Historického múzea, kurátorka výstav a historička módy. Na tému dejiny odievania a textilu prednáša na Katedre scénografie Divadelnej fakulty VŠMU a na Katedre textilnej tvorby VŠVU. Je spoluautorkou publikácie Móda na Slovensku. Stručné dejiny odievania.

Rodinné programy

8/9
Malé divy: Povrch

Streda / 10.15 – 11.00 / Esterházyho palác, 2. poschodie / vstup: 5 €/rodina / rezervácie: barbora.tribulova@sng.sk

Väčšiny umeleckých diel v galérii sa dotýkať nemôžeme. Napriek tomu bude dotyk ústrednou témou stretnutia s umením. Veď práve dotykom sa zväčša oživujú a zhmotňujú nápady a myšlienky. Pre deti v prvých rokoch života je navyše haptická skúsenosť oveľa intenzívnejšia. Rozviňme ju teda spolu!

Program je určený pre rodičov s deťmi vo veku 1-4 roky a zameriava sa na spoznávanie okolitého sveta a sveta umenia.

10/9
BookObrazy: Gro Dahle: Tajomstvo tety Ringloty

Piatok / 16.30 – 18.00 / Esterházyho palác – ateliér / vstupné: 3 € / rodina / rezervácie: michaela.kovacova@sng.sk

Každý v meste presne vie, kde býva teta Ringlota! Všade okolo jej domu, dokonca v celom modrom údolí totiž cítiť jej slivkové a ringlotové dobroty. Ale kam sa jedného dňa táto milá stvora stratila? Jej tajomstvo pozná iba Lucia. Odkedy sa pred svetom nedá viacej skrývať, nič už nebude ako predtým.

Program je určený rodinám s deťmi od 4 rokov. Účastníci programu si môžu uplatniť 10 % zľavu na nákup kníh pre deti v kníhkupectve Ex Libris.

26/9
Rodinná nedeľa: Ochutnávka

Nedeľa / 15.00 – 17.00 / Esterházyho palác, 2. poschodie / vstupné: 5 € / rodina / rezervácie: michaela.kovacova@sng.sk

Aké potraviny sú vaše obľúbené? Sú zaujímavé chuťou, alebo aj vizuálne? Spoločne nazrieme do galerijnej špajze a spravíme si výtvarnú ochutnávku. Vyskúšame prekročiť hranice bežného užívania jedla a pozrieme sa naň aj výtvarne.

Program je vhodný pre rodiny s deťmi od 6 do 12 rokov.

Sprievodný program k výstave Možné agrarizmy

8/9
Komentovaná prehliadka: Možné agrarizmy

Streda / 18.00 / Kunsthalle Bratislava – Nám. SNP 12 / vstup voľný

Komentovanú prehliadku novej výstavy v KHB Možné agrarizmy. Bude aj po revolúcii cukor? povedú organizátorka výstavy Ilona Németh a riaditeľ KHB Jen Kratochvil.

Prehliadka sa uskutoční v českom a slovenskom jazyku.

18/9
Návšteva bývalého cukrovaru v Sládkovičove

Sobota / 13.30 / vstupné dobrovoľné / záväzné registrácie do 14. 9.: easternsugarproject@gmail.com

Nepremeškajte jedinečnú možnosť návštevy unikátneho areálu bývalého cukrovaru s odborným výkladom Ing. Dušana Janíčka – riaditeľa pre vonkajšie vzťahy spoločnosti Slovenské cukrovary, s.r.o., a bývalého riaditeľa konzervárne a cukrovaru v Sládkovičove, Evy Sudovej – predstaviteľky o.z Ponvagli, ktoré sa zaoberá zachovaním kultúrneho dedičstva v Sládkovičove, a výtvarnej umelkyne a umeleckej riaditeľky projektu EASTERN SUGAR Ilony Németh.

Odchod autobusom spred budovy Kunsthalle Bratislava na Nám. SNP 12 o 13.15. Začiatok prehliadky v Sládkovičove o 14.30.

7.jpg
Foto: SNG

23/9
Diskusia: Poľnohospodárstvo budúcnosti – Ako prehodnotiť spôsob, akým produkujeme potraviny? | Farming the Future: how to rethink the way we produce our food?

Streda / 18.00 / Kunsthalle Bratislava – Nám. SNP 12 / vstup voľný | Wednesday / 6 pm / Kunsthalle Bratislava – 12, SNP Square / free entry

Diskusia s odborníkmi na tému budúcnosti poľnohospodárskej produkcie je sprievodným podujatím k aktuálnej výstave Možné agrarizmy. Bude aj po revolúcii cukor? Diskutovať budú

Carolien Spaans, poľnohospodárska atašé Holandskej ambasády pre Poľsko, Česko a Slovensko, a Helena Patasiová, štatutárna zástupkyňa Agrárnej komory Slovenska. Diskusiu moderuje Michal Havran

Diskusia sa uskutoční v anglickom jazyku so simultánnym slovenským prekladom. S podporou Veľvyslanectva Holandského kráľovstva.

Discussion with experts on the future of agricultural production is an accompanying event to the current exhibition Potential Agrarianisms. Will There Still Be Sugar after the Rebellion? Participants: Carolien Spaans, Agricultural Counsellor at Embassy of the Netherlands for Poland, Czech Republic, and Slovakia and Helena Patasiová, statutory representative of the Agrarian Chamber of Slovakia. Moderator: Michal Havran.

Discussion will be held in English with Slovak translation. Supported by the Embassy of the Kingdom of Netherlands.

Kurzy

Tvorivý ateliér

Každý utorok od 28. 9. 2021 do 25. 1. 2022 / 17.00 – 18.30 / cena: 95 € / rezervácie: miroslava.misova@sng.sk / prihlasovanie je možné do naplnenia kapacity

Výtvarný ateliér pre rodičov s deťmi, inšpirovaný výstavami SNG, približuje umenie a dopĺňa ho tvorivou aktivitou v ateliéri. Spoločne preskúmame výstavu súčasného umelca Erika Bindera a diela zo 7 kurátorských tematických kolekcií. Kurz podnecuje tvorivosť detí, záujem o spoznávanie sveta okolo nás, rozvíja jemnú motoriku a učí základné princípy výtvarného myslenia.

Kurz je určený rodičom s deťmi vo veku 4-7 rokov. V prípade potreby je možné prekonzultovať zľavu.

Výtvarka

Každý pondelok od 20. 9. 2021 do 24. 1. 2022 / 15.15 – 17.00 / 11-13 rokov // každý štvrtok od 23. 9. 2021 do 27. 1.  2022 / 17.00 – 18.45 / 8-10 rokov / cena: 95 € / rezervácie: katarina.siposova@sng.sk / prihlasovanie je možné do naplnenia kapacity

Počas kurzu sa mladší účastníci zoznámia so základnými výtvarnými technikami a s prostriedkami výtvarného umenia, druhá skupina si upevní nadobudnuté poznatky prostredníctvom náročnejších kreatívnych zadaní. Okrem tvorby majú vaše deti možnosť zažiť originály umeleckých diel vystavených na aktuálnych výstavách v SNG a nazrieť do zákulisia galérie.

Kurz je určený deťom vo veku 8-10 rokov a 11-13 rokov. V prípade potreby je možné prekonzultovať zľavu.

Meetup SNG

Každú stredu od 29. 9. 2021 do 26.1. 2022 / 15.30 – 17.30 / cena: 70 € / rezervácie: peter.pivoda@sng.sk / prihlasovanie je možné do naplnenia kapacity

Pravidelný kurz pre mladých vo veku 13-16 rokov je zameraný na aktuálne dianie a rozširovanie obzorov, a to prostredníctvom umenia, tvorivých aktivít a spoločnej diskusie vo výstavách. Súčasťou stretnutí je aj výtvarná práca v ateliéri, ktorú povedú mladí súčasní umelci a umelkyne. Širším zámerom kurzu je aj podporiť schopnosť formulovať myšlienky a vyjadriť vlastný názor.

V prípade potreby je možné prekonzultovať zľavu.

Aktuálnu ponuku programov nájdete aj na www.sng.sk, na našich sociálnych sieťach a v našom newslettri, na ktorého odber sa môžete prihlásiť v dolnej časti webstránky www.sng.sk. Sledujte nás!

Generálny partner SNG: Tatra banka

Informačný servis

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Slovenská národná galériaSNG Slovenská národná galéria