Program Slovenskej národnej galérie v Bratislave – December 2021

Sng 1.jpg
Foto: SNG

Pre individuálnu návštevu aj účasť na podujatiach SNG platí od 8. 11. 2021 režim OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID). Prípadné zmeny budú komunikované na našich sociálnych sieťach a webe.

Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00
Kníhkupectvo Ex Libris v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00
SNG, Hurbanove kasárne – administratíva
Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava | ( +421 2 20 47 61 11
info@sng.sk
www.sng.sk

Aktuálne výstavy

Experimentálne expozície

Krajina za mapou

Od 16. 5. 2019 / Esterházyho palác, 1. poschodie, Bratislava / kurátorka: Alexandra Kusá

Knižnica Kornela a Nade Földváriovcov zachováva veľkú zbierku kníh spisovateľa, kritika a satirika Kornela Földváriho a jeho ženy Nade a zároveň zachytáva jeho zberateľskú vášeň a osobnosť. Vyberte si z vyše 11 000 kníh, ktorými si môžete listovať v príjemnom prostredí určenom na štúdium, relax a kultúrno-spoločenské udalosti.

Krátka 15-minútová interaktívna projekcia Podivuhodné dejiny umenia s profesorom Škrečkom, prepojená so sériou animovaných videí o slovenských výtvarníkoch, je určená deťom so záujmom o históriu umenia, ako aj laickým či poučeným dospelákom. Projekcia rozpráva príbeh umenia spôsobom, ktorý skĺbi poznanie a zábavu a vzbudí u návštevníka túžbu vedieť viac.

Od 14. 1. 2020 / kurátorka: Petra Hanáková

Archív Júliusa Kollera je venovaný jednému z našich, vo svete najrešpektovanejších, umelcov a vychádza z Kollerovej pozostalosti uloženej v SNG. Pár sond do tohto materiálu nemá ambíciu podať komplexnú správu o jej obsahu. Výber je v podstate náhodný, predurčený stupňom digitalizácie dokumentov a ich povahou, pričom niektoré časti expozície sú z času na čas obmieňané. Keďže ide o citlivé papierové nosiče, prezentujeme časť diel vo forme faksimile.

1 3.jpg
Foto: Martin Deko, SNG

7×7. Sedem slobodných úvah o umení Zmena dátumu ukončenia!

6. 5. – 15. 4. 2021 / Esterházyho palác, 2. poschodie, Bratislava / kurátori: Lucia Almášiová, Katarína Bajcurová, Katarína Beňová, Dušan Buran, Vladimíra Büngerová, Martin Čičo, Aurel Hrabušický, Katarína Kolbiarz Chmelinová, Lucia G. Stach. kurátori výstavnej verzie: Dušan Buran & Lucia G. Stach

Kolektívny projekt kurátorov SNG reaguje na rozmach online kultúry počas karanténnych opatrení pre pandémiu covid-19. Radikálny prechod mnohých kultúrnych foriem do virtuálneho prostredia sa stal novou výzvou a položil aj celkom nové metodické otázky. V prostredí múzeí a galérií ide najmä o problém prezentácie umeleckého diela v origináli verzus jeho (digitálna) kópia. Autenticita priameho zážitku diváka stojí proti nekonečnej virtuálnej ponuke projektov na internete.

Výstava vychádza z úspešného cyklu tematických kurátorských článkov sprevádzaných ukážkami diel „7 vecí o…“ na online platforme Slovenská náhradná galéria (medium.com/sng-online). Vybratých sedem kolekcií rekonštruujeme naživo v kolekciách originálov. Sedem mikrovýstav poukazuje na možnosti, ale aj na limity online kurátorskej práce, zároveň ale obsahovo do veľkej miery reflektuje aktuálny stav inštitúcie a spoločnosti.

2 4.jpg
Foto: Martin Deko, SNG

Motýľa nekúpiš. Výstava nových diel v zbierkach SNG vďaka Tatra banke

9. 12. 2021 – 24. 4. 2022 / Esterházyho palác, 3. poschodie / vstup voľný / kurátorky: Petra Hanáková, Alexandra Tamásová

Živé umenie, mediálne neobyčajne pestré, je dnes múzejne neuchopiteľnejšie ako kedykoľvek pred tým. O to viac si ceníme veľkorysý finančný dar Tatra banky, ktorá nám už druhý rok umožňuje zachytávať jeho stopu. Chytať motýľa. Výstava prezentuje najnovšie prírastky do zbierok SNG autorov a autorky strednej generácie slovenského súčasného umenia. Erik Binder, Marko Blažo, Marek Kvetan, Denisa Lehocká a Milan Tittel spolu ponúkajú rozmanitú, no súrodú zmes rozličných prístupov, médií a tém v súčasnom umení.

Názov výstavy je metaforou, ktorá popisuje vzťah múzea a súčasného živého umenia. Akokoľvek sa snažíme zostať aktuálnymi, nakupovať „za horúca“, uchopiť neuchopiteľné – chytiť motýľa, vždy sa s jeho životným okamihom o čosi míňame. A aj keď toho imaginárneho motýľa občas chytíme (kúpime) a „kunsthistoricky“ vypreparujeme (prišpendlíme do vitrínky Dejín umenia), vždy to bude obraz trochu rozostrený…

3 3.jpg
Foto: Milan Tittel

Aktívna zóna – obraz, priestor, perspektíva

30. 9. 2021 – 15. 4. 2022 / Esterházyho palác, 3. poschodie / vstup voľný / koncepcia: Eva Specogna Kotláriková, Magdaléna Kuchtová

Radi objavujete, experimentujete a chcete sa dozvedieť viac o zaujímavých témach z výtvarného umenia? Naša Zóna – edukačný priestor, v ktorom spájame interakciu, nové poznatky, zábavu a oddych s originálmi umeleckých diel, je tu pre vás! Tretia tematická Zóna je venovaná technikám a princípom, vďaka ktorým sú umelci schopní docieliť dojem hĺbky v dvojrozmernom obraze. Jednotlivé princípy sú ukázané na origináloch zo zbierok SNG od autorov ako Ľudovít Fulla, Ester Šimerová-Martinčeková, Franz Anton Maulbertsch a mnohých iných. Každý z princípov vám hlbšie objasnia edukatívne praktické inštalácie, vďaka ktorým sami preskúmate konkrétne témy a vizualizujete si zákonitosti tvorby priestoru v obraze.

Partnerom Aktívnej zóny je spoločnosť KIA, pre ktorú je umenie inšpiráciou.

4 2.jpg
Foto: Martin Deko, SNG
5 1.jpg
Foto: Martin Deko, SNG

Akcia ZET – umenovedná výprava

19. 11. 2020 – 31. 12. 2021 / Esterházyho palác, átrium, Bratislava / Námet: Alexandra Kusá / Autorský kolektív: Ondřej Horák (Fuczik), Samuel Chovanec, Marcela Kvetková, Alexandra Kusá, Marcel Mališ, Braňo Matis, Kristína Paulenová / www.akciazet.sng.sk

Od novembra minulého roka do júla 2021 maľoval v átriu Esterházyho paláca výtvarník Marcel Mališ autorskú repliku diela s pozmeneným názvom VďakyZdanie československého ľudu, ktorá je odkazom na stratené dielo stalinského socialistického realizmu kolektívu Č-S-Č (1952). Jeho nový monumentálny obraz bude v Esterházyho paláci visieť do konca roka 2021.

Maliarska akcia sa stala východiskom pre nový experimentálny žáner – umenovednú výpravu zrkadliacu naše premýšľanie o postavení národnej galérie dnes. Týmto netradičným spôsobom otvárame množstvo rôznych a aktuálnych tém, ktoré považujeme za dôležité. Okrem situácie v 50. rokoch 20. storočia sa v rámci projektu venujeme aj vzťahu propagandy a umenia, hoaxom, budovaniu kultu osobnosti, téme strachu, vzťahu originálu a kópie či umeniu na zákazku. Zistite viac na www.akciazet.sng.sk!

6 1.jpg
Foto: Juraj Starovecký, SNG

Vo výklade: Šymon Kliman

22. 11. 2021 – 20. 1. 2022 / Esterházyho palác. okno Berlinky / vstup voľný / kurátorka: Lucia Almášiová / dielo: Šymon Kliman: Jitka Pištová, 2008. Zo súboru Krásni ľudia / Beautiful People, 2008 – 2013

Portrét rómskej matky Jitky Pištovej s dieťaťom je zrejme najznámejšou fotografiou zo súboru rómskych portrétov od slovenského fotografa Šymona Klimana. Tému Rómov si vybral ešte ako študent pre svoj diplomový projekt na VŠVU, v práci na súbore fotografií však pokračoval aj po skončení štúdií. Vedomý si dovtedajšej väčšinovej konvencie zobrazovania Rómov v dejinách slovenskej i českej fotografie, chcel tieto stereotypy narušiť a tému spracovať úplne odlišným spôsobom. Zadanie pre portrétovaných znelo jednoducho: obliecť si svoje najlepšie šaty, upraviť sa a zapózovať u seba doma. On ich potom profesionálne nasnímal, s plnou vážnosťou a rešpektom, ako individuálne osobnosti. „Chcel som dostať ich tváre na titulné strany časopisov a pomôcť tak k zrušeniu rôznych predsudkov, ktoré o nich väčšinová spoločnosť má.“

Tomas Pochmarsky
Šymon Kliman: Jitka Pištová, 2008. Foto: Tomáš Pochmarský

Sprievodca aktívneho pozorovateľa – Novinka!

Do 31. 12. 2021 / nájdete na pokladni v Esterházyho paláci

Sprievodca s úlohami, otázkami a námetmi na zamyslenie pre každého, kto chce lepšie spoznať aktuálne výstavy aj iné priestory SNG. Nájdete v ňom inšpirácie a podnety k tomu, čo všetko a ako možno vidieť na rôznych miestach galérie. Postačí vám ceruzka, otvorené oči a myseľ a chuť objavovať. Sprievodcu pripravili maliar a ilustrátor Viliam Slaminka a šperkárka Dana Tomečková.

8 1.jpg
Foto: Šimon Lupták, SNG

Sprievodný program

Na vašej bezpečnosti a pohodlí nám záleží, a preto sme sa vzhľadom na premenlivú situáciu súvisiacu s pandémiou rozhodli obmedziť ponuku hromadných podujatí na december. Počas individuálnej návštevy galérie sa však stále môžete zastaviť na krátkych nedeľných výkladoch Zoom k vybraným dielam na výstave 7×7.

Zoom: zaostrené na dielo

Nedeľa / 15.00 – 17.00 / Esterházyho palác, 2. poschodie / vstup voľný

5/12

Krátky výklad na výstave 7×7. Sedem slobodných úvah o umení priblíži dielo Ladislava Mednyánszkeho Nešťastie (1880 – 1885) v kontexte jeho denníkov. Zastaviť sa môžete kedykoľvek v uvedenom čase.

12/12

Krátky výklad na výstave 7×7 priblíži dielo Arnolda Petra Weisza-Kubínčana Autoportrét (okolo 1927) v kontexte témy očí a pohľadu vo vizuálnom umení. Zastaviť sa môžete kedykoľvek v uvedenom čase.

19/12

Krátky výklad na výstave 7×7 priblíži dielo Doroty Sadovskej Svätá Lucia (1998 – 1999) v kontexte témy očí a pohľadu vo vizuálnom umení. Zastaviť sa môžete kedykoľvek v uvedenom čase.

Aktuálnu ponuku programov nájdete aj na www.sng.sk, na našich sociálnych sieťach a v našom newslettri, na ktorého odber sa môžete prihlásiť na www.sng.sk. Sledujte nás!

Generálny partner SNG: Tatra banka

Informačný servis

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Slovenská národná galériaSNG Slovenská národná galéria