Quo vadis slovenské zdravotníctvo?

Slovenskí zdravotníci dnes protestovali
Prešovskí lekári z FNsP J.A. Reimana počas obedňajšej prestávky podporili protest slovenských lekárov proti situácii, ktorá vládne v zdravotníctve. Na snímke lekári mávajú vláde SR, aby si všimla zdravotníkov. Na protest lekárov vyzvala Slovenská lekárska únia špecialistov, ktorá v rámci tejto výzvy zverejnila 14 požiadaviek. Na ich podporu iniciuje petíciu. Foto: SITA/Viktor Zamborský

BRATISLAVA 19. septembra (WBN/PR) – V týchto dňoch si celé Slovensko kladie otázku: „Nájdu slovenskí lekári odvahu a česť ubrániť výnimočnosť svojho stavu a jeho postavenia v spoločnosti? Bude môcť byť profesia lekára aj naďalej vykonávaná slobodne, v súlade so svedomím lekára a odbornými poznatkami v zmysle Hippokratovej prísahy – na ktorú sa všetci tak radi odvolávajú – alebo bude pod vplyvom ekonomického diktátu, ktorý sa nám snaží nanútiť ministerstvo zdravotníctva? Celé Slovensko sa dnes pýta každého jedného lekára: Quo vadis? A každý jeden lekár dnes musí na túto otázku dnes odpovedať! Kvôli sebe, kvôli svojim kolegom, kvôli zdravotníctvu a kvôli svojim pacientom. Niet sa na čo vyhovárať. Dnes je osud zdravotníctva a medicíny na Slovensku v rukách každého jedného lekára!

Medicína je umením liečiť. U nás však platí, že je umením, ak niekto ešte dokáže v takomto systéme robiť medicínu. Náš lekársky stav a medicína na Slovensku chradne nielen kvôli frustrujúcemu systému, ale i kvôli neadekvátnej mzde zdravotníckych pracovníkov. Už viac ako 20 rokov čakáme na zmenu, viac ako 20 rokov počúvame, aby sme ešte vydržali, viac ako 20 rokov sme odkázaní na dôveru politikom. A viac ako 20 rokov sa pritom na úkor pacientov a lekárov na zdravotníctve nabaľujú rôzne skupiny podnikateľov, či jednotlivci. Teraz nadišla tá chvíľa, kedy treba povedať DOSŤ!

Dnes stojí každý lekár pred rozhodnutím, či sa pridá ku všetkým, čo 20 rokov čakali na zmenu. Teraz si každý lekár musí položiť ruku na srdce a odpovedať si na otázku – chcem sa postaviť za svojich pacientov, za svojich kolegov, za medicínu? Alebo ostanem stáť bokom a počkám, kým za mňa rozhodnú iní? Neexistuje iná cesta, sú len dve možnosti: buď budeme ďalších 20 rokov nadávať na systém, alebo systém zmeníme tu a teraz! Ak uspejeme, obhájime svoje miesto v spoločnosti a budeme si viac vážiť sami seba. A budú si nás viac vážiť aj ostatní. Výsledok je na dosah. Takáto príležitosť sa už nebude dlho opakovať.

V týchto dňoch sa ukáže, kto je tou skutočnou osobnosťou v slovenskej medicíne. Radoví lekári, ale najmä primári a prednostovia, ktorí tak ako vždy, keď je na oddeleniach situácia najkritickejšia, podržia a zjednotia celý kolektív do jedného prirodzeného celku, v záujme pacienta! Pri pohľade na ten obrovský počet lekárov, ktorí sa ku kampani pripojili a stále sa pridávajú, je zrejmé, že po dvadsiatich rokoch nastal konečne i v zdravotníctve čas na zmenu k lepšiemu. Pretože tento rezort celý ten čas nežná revolúcia akoby obišla. To, čo Slovensko zažilo v novembri 1989, začína v zdravotníctve až teraz!

Veríme, že na Slovensku máme ešte osobnosti. A že podržia a povzbudia lekárov, ktorí sa postavili na pomoc svojim kolegom, svojmu oddeleniu, svojim nemocniciam a najmä svojim pacientom. My sme ich totiž stále neopustili a ani nechceme! Práve preto, že chceme liečiť chorých ľudí na Slovensku a v našich nemocniciach.

Preto, kto iní, ak nie my a kedy, keď nie teraz, svojim rozhodnutím môžeme zachrániť zdravotníctvo. Ak sa budeme len prizerať, zdravotníctvo sa stane nástrojom zisku pre rôzne finančné skupiny a lekári námezdnými robotníkmi. Je našou stavovskou povinnosťou nestáť bokom a čakať pasívne, ako to dopadne, ale aktívne podporiť celú akciu podaním výpovedí.

Stojíme na križovatke a výsledok závisí len od rozhodnutia každého z nás a spoločne od nás všetkých. Len spolu môžeme byť úspešní!

Zároveň sa obraciame na všetky prirodzené autority v našej spoločnosti, nie o pomoc v našom rozhodovaní, ale len o prejavenie solidarity s naším postojom. Vyjadrujeme vopred vďaku každému za jeho občiansky postoj a verejnú podporu nášmu historicky neopakovateľnému a stavovsky zásadovému rozhodnutiu podať výpovede.

Lekárske odborové združenie

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie LOZ Lekárske odborové združenie