REkapitulácia všetkého, čo potrebujete vedieť o Divadelnej Nitre 2018

Znovuzjednotenie korei @jan stovka.jpg
Znovuzjednotenie Kóreií. Foto: Ján Stovka

NITRA 18. septembra 2019 (WBN/PR) – Medzinárodný festival Divadelná Nitra štartuje svoj 27. ročník, ktorý sa koná od 28. septembra do 3. októbra 2018. Myšlienkovou niťou podujatia sa stala predpona RE ako znova, opäť, odpoveď, vyjadruje pocit života na hranici, na prelome, potrebu zmeny paradigmy vnímania sveta.

MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL DIVADELNÁ NITRA: SPOT 2018

O téme

REtrospektíva, REminiscencia, REflexia, REpublika 100, REštart, REcyklácia, REaktivizácia

„Možno to spôsobili tie naakumulované výročia, naše takzvané osmičkové roky. Stretli sa v podivnom rade – ako memento. A siahajú ďaleko do minulosti. Mnohé také veľké, až z toho obyčajného smrteľníka mrazí: 1918, 1968. Ale aj 1848, 1938, 1948, 1989 a tiež 1998…“

Hovorí riaditeľka festivalu Darina Kárová. Nútia obzrieť sa späť, premýšľať o minulých dejoch, prehodnocovať ich interpretáciu i naše postoje k nim. Zároveň provokujú ku kladeniu otázok: ako chceme ísť ďalej, čo všetko musíme urobiť, aby sme neopakovali omyly minulosti a vyhli sa novým nástrahám v oblasti spoločenskej, politickej, ekonomickej, ekologickej, skrátka, aby sme začali konať inak – slobodnejšie, zodpovednejšie a priateľskejšie k sebe navzájom i k prostrediu, v ktorom žijeme. RE ako predpona pre z n o v a, o p ä ť, o d p o v e ď. Ako pohľad späť i nový začiatok. RE ako tematická niť, ktorou sú prepojené nielen scénické diela hlavného programu, ale aj väčšina aktivít programu sprievodného.

O úvodnom predstavení

Medzi najväčšie ťaháky tohtoročného hlavného programu bezpochyby patrí hneď otváracie predstavenie. Jeden z najvýznamnejších poľských divadelných súborov TR Warszawa prinesie na Divadelnú Nitru veľkolepú inscenáciu Môj Boj, ktorú pripravil vyhľadávaný poľský režisér Michał Borczuch. Keď jeho Apokalypsa otvárala nitriansky festival pred tromi rokmi, zaznamenala medzi divákmi aj kritikmi mimoriadny úspech.

Môj boj je adaptáciou bestsellerovej autobiografickej série nórskeho spisovateľa Karla Ove Knausgårda Min Kamp. Šesť zväzkov a takmer 3 600 knižných strán pretavil Borczuch so súborom TR Warszawa do inscenácie, ktorá v Poľsku patrí k najoceňovanejším aj najdiskutovanejším dielam sezóny.

Karl Ove Knausgård na mnohých stranách svojej rozsiahlej literárnej fresky doslova vyčerpávajúco popisuje aj tie najbanálnejšie úkony ako upratovanie, nakupovanie, kŕmenie detí či bežný telefonický rozhovor. Takýto pokus uchopiť život, ktorý človeku uniká, sa stal takmer okamžite literárnou senzáciou. Dokonalá autenticita aj najintímnejších detailov však zároveň nevyhnutne viedla k tomu, že Knausgård obetoval vlastné medziľudské vzťahy, vrátane tých rodinných.

„So súborom hercov, zvyknutých stvárňovať na javisku nedramatické situácie spôsobom, ktorý je pre diváka strhujúci, vytvoril režisér a jeho tím fascinujúce javiskové dielo, svojou inovatívnosťou konkurujúce novátorstvu Knausgårdovho románu,“ hovorí o inscenácii Ján Šimko. „Borczuch na javisko neprináša klasickú dramatizáciu, ale z prvkov a formálnych inovácií románu vytvára inscenáciu, v ktorej divadelnými prostriedkami kladie otázky, aké román už položiť nemohol,“ pokračuje.

Vychádzajúc z literárneho textu takto ostro zameraného na skúmanie seba samého inscenácia Môj boj napokon vypovedá o tendencii sebaprezentácie a s ňou úzko súvisiacej straty súkromia, aká sprevádza život jednotlivcov na sociálnych sieťach. Zaradenie diela do programu Divadelnej Nitry jednoznačne ukazuje, ako obsahovo najvyhranenejší festival scénického umenia na Slovensku vo svojom programe skúma, zaznamenáva aj anticipuje stav spoločnosti. V rámci tematickej hry s predponami a slabikami RE priradil festival inscenácii pojem REminiscencia.

O hlavnom zahraničnom programe

Tému 27. ročníka festivalu – RE zachytia a v rôznych podobách rozvinú divadelné súbory a tvorcovia z Poľska, Maďarska, Českej republiky, Portugalska, Nemecka, Spojeného kráľovstva, Libanonu a, samozrejme, zo Slovenska. V hlavnom programe Medzinárodného festivalu Divadelná Nitra sa predstavia s 13 inscenáciami a performanciami. Diváci sa počas 6 dní môžu tešiť na súčasnú drámu, tanec, fyzické divadlo, bábkové divadlo či nový cirkus.

HLAVNÝ PROGRAM
http://www.nitrafest.sk/domov/novinky/

MÔJ BOJ, Poľsko
TR Warszawa
Réžia: Michał Borczuch
28. 9. 2018, 18.00 – 22.00, Divadlo Andreja Bagara v Nitre – Veľká sála, s prestávkou

6 zväzkov, asi 3 600 strán, milióny výtlačkov, preklady do desiatok jazykov. Rozmerný Knausgårdov román o boji s každodennosťou doslova hltajú čitatelia a vášnivo o ňom diskutujú literárni vedci. Režisér Michał Borczuch a herci varšavského divadla prinášajú strhujúcu inscenáciu o túžbe človeka po normálnosti a obyčajnom živote. Inscenácia patrí v Poľsku k najoceňovanejším aj najdiskutovanejším dielam sezóny. REminiscencia

BATACCHIO, Česká republika
Cirk La Putyka
Réžia: Maksim Komaro
3. 10. 2018, 19.30 – 20.40, Divadlo Andreja Bagara v Nitre – Veľká sála, bez prestávky

Neviete, čo to je teeterboard? Na predstavení špičkového českého súboru Cirk La Putyka s názvom Batacchio sa to určite dozviete. Ba čo viac, budete obdivovať virtuozitu gymnastiky a vzrušujúcu akrobaciu, pobavíte sa na groteskných výstupoch i kabaretných hudobných číslach, účinkujúci vás prekvapia magickými trikmi či živou komunikáciou s obecenstvom.
Skrátka, REtro klasického cirkusového sveta spred 100 rokov v spojení s novým cirkusom v celej jeho rozmanitosti a pod taktovkou fínskeho režiséra. REpublika 100

PIESOK V OČIACH, Libanon & Nemecko
Autor a réžia: Rabih Mroué
29. 9. 2018, 16.00 – 17.05, 21.00 – 22.05, Staré divadlo Karola Spišáka – Štúdio Tatra

Vraždenie zo strany hnutia ISIS považujeme za neprijateľné. A čo zabíjanie teroristov pomocou dronov? Libanonsko-nemecký konceptuálny tvorca nastoľuje vo svojej inscenovanej prednáške aktuálne otázky etiky a morálky dnešnej spoločnosti. Prepája fiktívny svet médií a kinematografie s REalitou zabíjania. Rabih Mroué neponúka odpovede. Zobrazuje skutočnosť z viacerých pohľadov, aby si divák na základe predložených faktov našiel odpoveď sám. REakcia

NOC, Portugalsko
circolando – transdisciplinary creation space
Réžia: André Braga & Cláudia Figueiredo
9. 2018, 18.00 – 19.40, Divadlo Andreja Bagara v Nitre – Veľká sála

Noc je časom snov, duchov, ale aj zločinov a násilia. Počas noci sa človek konfrontuje s vlastnými podvedomými procesmi a charakterom. Zdanlivú intimitu noci môžu narušiť cudzie elementy alebo vlastné egá. Traja outsideri sa schádzajú, aby rozohrali fyzicky náročný a vyčerpávajúci boj o lepšie miesto vo svete a o lepší život. Tanečno-divadelná performancia Noc prináša na javisko REalitu nočnej ulice s divokou energiou a dynamickou hudbou Dja André Piresa. REalita

MAĎARSKÝ AGÁT, Maďarsko
Koncept a réžia: Kristóf Kelemen & Bence György Pálinkás
30. 10. 2018, 17.30 – 18.30, 20.30 – 21.30, Staré divadlo Karola Spišáka – Štúdio Tatra

Ekológia verzus politika. Môže sa stať strom predmetom vášnivých politických diskusií? Mladí tvorcovia sa v inscenácii zaoberajú vzťahom maďarského národa k agátom. Agát biely síce pochádza zo Severnej Ameriky, no za tristo rokov sa stal pre Maďarov národným stromom a pre Viktora Orbána zasa zbraňou proti diktátu Európskej únie, ktorá chce obmedziť negatívny vplyv agátov na životné prostredie. A my sledujeme číre politické divadlo bez pátosu s poriadnou dávkou irónie a satiry. REakcia

33 OTÁČOK ZA MINÚTU A PÁR SEKÚND, Libanon & Nemecko
Text a réžia: Rabih Mroué & Lina Saneh
1. 10. 2018, 16.30 – 17.30, 21.15 – 22.15, Divadlo Andreja Bagara v Nitre – Štúdio

Akú stopu po sebe človek zanechá vo svete digitálnych technológií, keď zomrie? Rabih Mroué a jeho partnerka Lina Saneh REkonštruujú posledné momenty života libanonského ľavicového aktivistu a nechávajú nás sledovať udalosti po jeho zmiznutí. V preformátovanej inštalácii bez hercov budú diváci tento príbeh sledovať optikou komunikačných nástrojov súčasného sveta – mobilov, televízie a sociálnych sietí. REkonštrukcia

ČECHY LEŽIA PRI MORI (Zatvorte oči… Počujete, ako šumí?), Česká republika
Naivní divadlo Liberec
Radek Malý, Vít Peřina, Michaela Homolová
Réžia: Michaela Homolová
1. 10. 2018, 9.00, 11.00 – 11.50, Staré divadlo Karola Spišáka – Štúdio Tatra

Magický podmorský svet, v ktorom sa majestátne vlnia medúzy, preletujú rybky, svietia koraly aj oči veľrýb. V ktorom môžete plávať i spať v mušli. Jedno z najlepších európskych divadiel pre deti opäť zavíta do Nitry. Tentoraz s poetickou kolážou z básní skvelého súčasného autora. Hoci inscenácia Čechy ležia pri mori je určená deťom od šiestich rokov, jej čaru podľahnú aj ich rodičia a starí rodičia, divadelníci i výtvarníci – skrátka všetci, ktorí vedia oceniť unikátne spojenie krásy slova, obrazu a hudby. REpublika 100

TAK ĎALEKO, AKO MA POVEDÚ KONČEKY PRSTOV, Spojené kráľovstvo & Libanon
Réžia: Tania El Khoury
29. 9. 2018, 30. 9. 2018, 1. 10. 2018, 2. 10. 2018, Divadlo Andreja Bagara v Nitre – suterén

Aké to je, keď vás hlboko zasiahne príbeh niekoho, koho nepoznáte? Napríklad sýrskeho utečenca? Kam až môžu človeka priviesť končeky prstov? Intímna performancia, v ktorej sa prostredníctvom dotykov, hudby a príbehu vždy len jeden divák vydáva na cestu, kde stretáva ľudí rôznych osudov, rás, vyznaní. Na cestu súcitu a pochopenia. REaktivizácia

O slovenskom programe

Skupinu festivalom poverených kurátoriek, ktorá slovenský program vyberala, tvoria štyri členky združenia MLOKi – mladí o kultúre inak, divadelné kritičky Zuzana Andrejcová Ferusová, Katarína Cvečková, Lucia Lejková a Martina Mašlárová. Do programu zaradili inscenácie Znovuzjednotenie Kóreí zo Štátneho divadla Košice, Stalker Teatra Tatra, koprodukčný projekt Štúdia 12 a Divadla Pôtoň Americký cisár aj vizuálno-pohybové dielo Debris Company WOW!. Každej zo slovenských inscenácií v hlavnom programe festivalu priradili organizátori niektoré zo slov REvanš, REinkarnácia, REtrospektíva, REflexia a REsocializácia.

Že ide o šťastný výber, o tom svedčia aj nominácie na divadelné ocenenia sezóny DOSKY 2018. Zo spomenutých inscenácií sa v programe Divadelnej Nitry ocitlo až 8 nominácií.

Najlepšia inscenácia: Americký cisár, Najlepšia réžia: Júlia Rázusová – Znovuzjednotenie Kóreí;
Iveta Ditte Jurčová – Americký cisár, Najlepší ženský herecký výkon: Barbora Andrešičová – Ľudia, miesta a veci, Najlepší mužský herecký výkon: Milan Ondrík – Stalker, Najlepšia scénografia: Markéta Plachá – Znovuzjednotenie Kóreí, Iveta Ditte Jurčová a Katarína Caková – Americký cisár, Mimoriadny počin v oblasti činohry: Kolektívny herecký výkon – Znovuzjednotenie Kóreí.

Počas uplynulej divadelnej sezóny sme navštívili drvivú väčšinu premiér po celom Slovensku. Neboli sme na nich vždy všetky štyri, ale odhadom dvadsať inscenácií, z ktorých sme napokon vyberali, videla každá jedna z nás,“ popisuje Katarína Cvečková, ako kurátorky vyberali inscenácie, ktoré zaradili do programu. „Konečné rozhodnutie padlo po tom, čo sme sa intenzívne stretávali a diskutovali. Dôraz na tvorcov, ktorí zastupujú nezávislú divadelnú scénu na Slovensku, nebol zámerom,“ dopĺňa.

AMERICKÝ CISÁR, Slovensko
Štúdio 12 & Divadlo Pôtoň
Martin Pollack
Réžia: Iveta Ditte Jurčová
Dramatizácia: Michal Ditte
29. 9. 2018, 16.00 – 17.15, 21.00 – 22.15, Divadlo Andreja Bagara v Nitre – Štúdio

REtrospektívny pohľad na útek státisícov obyvateľov Haliče odhaľuje jasné paralely s fenoménmi migračnej krízy súčasnosti. V komornom priestore sú diváci spolu s päticou hercov stiesnení ako pasažieri po okraj naplnenej lode plaviacej sa k pobrežiu „zasľúbenej“ Ameriky. O to silnejšie pôsobia ich jednoduché a dojímavé príbehy. Reportážny charakter prózy rakúskeho spisovateľa Martina Pollacka sa v koprodukčnej inscenácii dvoch alternatívnych divadiel snúbi s poetickým konceptom režisérky Ivety Ditte Jurčovej. REtrospektíva

ZNOVUZJEDNOTENIE KÓREÍ, Slovensko
Štátne divadlo Košice
Joël Pommerat
Réžia: Júlia Rázusová
2. 10. 2018, 17.30 – 20.10, Divadlo Andreja Bagara v Nitre – Štúdio

Súčasný francúzsky dramatik Joël Pommerat v sérii situácií zameraných na medziľudské vzťahy skúma krehké koalície aj zárodky opozičných nálad, ktoré vznikajú medzi mužom a ženou podobne ako medzi rozdelenými národmi. A Júlia Rázusová, REprezentantka progresívneho prúdu domácej divadelnej tvorby, svoju poetiku prepojila s výtvarníčkou Markétou Plachou, čím vznikla mizanscénicky originálna a vizuálne pútavá inscenácia, v ktorej navyše funguje vzácna herecká súhra. REvanš

STALKER, Slovensko
Teatro Tatro
Scenár a réžia: Ondrej Spišák
30. 9. 2018, 21.30 – 23.10, Kasárne, zraz divákov pri bráne od Dobšinského ulice o 21.00

Kultové Teatro Tatro s nenapodobiteľnou poetikou pozýva na návštevu do tajuplnej „zóny“, v ktorej na vlastnú päsť dokážu prežiť iba ilegálni stalkeri. Sci-fi klasika bratov Strugackých ožíva v tesnej blízkosti diváka, čo robí pobyt a zážitky v zóne ešte podmanivejšími. REinkarnácia

WOW!, Slovensko
Debris Company
Eugen Gindl
Koncept a réžia: Jozef Vlk
Choreografia: Stanislava Vlčeková
3. 10. 2018, 17.30 – 18.30, Divadlo Andreja Bagara v Nitre – Štúdio

REnomovaní tvorcovia z Debris Company prepájajú súčasný tanec s hlbšími filozofickými úvahami o civilizácii a človeku, ktorého pôsobenie na planéte je prokreatívne i ničivé zároveň. Poetické texty Eugena Gindla prúdia priestorom ako šepot asociácií a slovných impulzov, ktoré sa vzápätí pretavujú do pôsobivých scénických obrazov. Silný vizuálny koncept sa nasycuje pohybom tanečníkov, ale aj ambientnou hudbou režiséra Jozefa Vlka. Vztýčený ukazovák nad stavom sveta je zabalený do maximálne príťažlivého obalu s osvedčenou značkou. Reflexia

Nemenej zaujímavá bude prezentácia najlepších inscenácií sezóny v podaní domácich divadiel v hlavnom i sprievodnom programe.

ĽUDIA, MIESTA A VECI, Slovensko
Divadlo Andreja Bagara v Nitre
Réžia: Marián Amsler
1. 10. 2018, 18.00 – 20.50, Divadlo Andreja Bagara v Nitre – Veľká sála

Príbeh mladej ženy, ktorá sa ocitne v liečebni pre drogovo závislých, je dnes mimoriadne pútavý – týka sa mnohých. V sugestívnom spracovaní na scéne Divadla Andreja Bagara sa z neho stáva priam klasická dráma s očistným záverom. Skvelé herecké výkony, veľkolepé scénografické riešenie a tragický rozmer okorenený humorom odkrývajú dilemy súčasného človeka, krízu rodiny, vzťahov, absenciu viery v Boha i vo vlastné schopnosti. Je návrat do REality po tom všetkom možný? REsocializácia

SÁM A ESMERALDA, Slovensko – Sprievodný program
Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre
Martina Montelius
Réžia: Linda Keprtová

Švédska dramatička Martina Montelius vystavala poctu fantázii, ktorá môže byť cestou zo všednosti a života zviazaného obmedzeniami, na téme detskej osamelosti. Hre dominuje Sám, jeho stará mama so záhadnou futbalovou kariérou a slávna cirkusová umelkyňa Esmeralda. Kým Sám a jeho otec hľadajú cestu k vzájomnému pochopeniu, v príbehu sa prelína skutočný svet so svetom fantázie.
REpublika 100

O vstupenkách

Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2018 sa začne 28. septembra a potrvá do 3. októbra. Vstupenky na všetky predstavenia, ktoré ponúka, sú v predaji online aj v pokladnici festivalu vo foyer budovy Divadla Andreja Bagara v Nitre v pracovných dňoch od 14.00 do 17.00.

PREDPREDAJ
https://predpredaj.zoznam.sk/sk/listky/divadelna-nitra-2018/

Festival už tradične poskytuje zľavy na predstavenia pre študentov a seniorov. Kategóriu Profi môžu na zľavu využiť divadelní profesionáli a novinári. Držitelia preukazu ZŤP majú vstup zdarma.

INFO O VSTUPENKÁCH
http://www.nitrafest.sk/domov/vstupenky-a-ubytovanie/info-o-vstupenkach/

Americky cisar@radovan dranga.jpg
Americký cisár. Foto: Radovan Dranga

O sprievodnom programe (výber)

Diskusie na aktuálne pálčivé témy a výstava reflektujúca nedávnu vraždu novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice, inscenácia o detskej osamelosti Sám a Esmeralda v podaní hercov Starého divadla Karola Spišáka, unikátny výber filmov odkazujúci na 100. výročie vzniku Československej republiky, reakcie na nezadržateľné znečisťovanie Zeme a s tým súvisiace ekologické otázky a divákmi obľúbená, interaktívna Nitrianska Biela noc. Medzinárodný festival Divadelná Nitra, ktorý sa uskutoční od 28. septembra do 3. októbra, už tradične láka na bohatý sprievodný program.

Mesto Nitra ožije počas 6 dní viac ako 50 sprievodnými podujatiami na rôznych miestach – Svätoplukovo námestie, Synagóga, Krajská knižnica, Nitrianska galéria a ďalšie. Návštevníkov festivalu čakajú divadelné predstavenia, performancie, výstavy, filmy, workshopy, koncerty, diskusie a program pre deti. Spoločnou témou všetkých podujatí sa stala predpona RE ako znova, opäť, odpoveď, vyjadruje pocit života na hranici, na prelome, potrebu zmeny paradigmy vnímania sveta.

SPRIEVODNÝ PROGRAM
http://www.nitrafest.sk/domov/program-2018/sprievodny-program-2018/

Hlavným dejiskom sprievodného programu sa už tradične stane Svätoplukovo námestie, ktoré bude patriť absolútnej novinke – Festivalovému stanu od partnerského podniku LifeHouse. Veľkokapacitný stan poskytne od piatka do stredy priestor pre väčšinu rôznorodých akcií zahŕňajúcich sériu verejných diskusií na závažné spoločensko-politické témy pre školy a pre verejnosť, premietania filmov, koncerty aj spoločenské posedenia. Svätoplukovo námestie zaplnia rôzne workshopy, tvorivé dielne pre deti a dospelých, zvuky gájd a mnoho ďalšieho. Nebude chýbať ani program pre najmenších návštevníkov, ktorí si ho budú môcť vychutnať v Zóne radostí.

Obľúbené podujatie – sobotnú Nitriansku Bielu noc odštartuje hudobné zoskupenie Folk&Bass Orchestra pred Starým divadlom, odkiaľ pôjde aj obľúbený večerný pochod rodičov a detí so svetielkami v podobe Balónového sprievodu, a nakoniec návštevníkov roztancujú živé rytmy koncertu multižánrovej kapely LA3NO CUBANO.

Pre tých, čo radi REagujú

Slovensko sa ocitlo v roku 2018 v politickej kríze, ktorá ovplyvňuje sociálny, spoločenský a kultúrny život. Medzinárodný festival Divadelná Nitra sa každoročne aj prostredníctvom svojej hlavnej témy snaží reflektovať aktuálnu spoločensko-politickú situáciu. Projekt RE AGORA NITRA 2018 prináša spektrum aktivít pod dohľadom odborníkov rôznych profesií z viacerých organizácií.

Jednou z najalarmujúcejších tém je nevyšetrenie tragickej smrti Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Tomu sa bude v Synagóge venovať špeciálna diskusia.pod lampou.sk so Štefanom Hríbom na tému REaktivizácia občanov (po vražde). Diskutovať bude Peter Zajac, zakladateľ VPN v roku 1989, Juraj Šeliga, organizátor mítingov Za slušné Slovensko a Vladimíra Ledecká, ktorá je súčasťou tímu prezidenta SR.

Prienik medzi revolučnými udalosťami z roku 1989 a momentom, ktorý odštartoval sériu protestov pod značkou Za slušné Slovensko v roku 2018, budú hľadať diskutéri vo Verejnej obývačke na témuREštart spravodlivosti. Ako revolučné udalosti zmenili tvár a myslenie Slovenska a jeho obyvateľov a či bolo občianske aktivizovanie dostačujúce, to sú otázky, o ktorých budú diskutovať historici zo združenia Living Memory Ľubomír Morbacher a Martin Slivka, ako aj regionálni zástupcovia iniciatívy Za slušné Slovensko Marek Hattas a Ján Gálik, moderovať bude Pavol Ferčák.

Témy slobody prejavu sa týka výstava SHUT UP! Hlas demokracie v ohrození. Predstavuje sériu plagátov dizajnérov z celého sveta, ktoré vznikli ako reakcia na vraždu Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Autormi koncepcie sú Mykola Kovalenko a Lenka Slovák Bónová z agentúry Respect APP. Nitriansku výstavu, na ktorej sa predstaví špeciálne vybraných 40 plagátov z celkovo zaslaných 384 diel z 36 krajín, pripravilo Divadlo Andreja Bagara v Nitre v spolupráci s Medzinárodným festivalom Divadelná Nitra.

V spolupráci s Denníkom N prinesie festival obľúbený formát diskusií Verejná debata s podtitulom RE – pohľad späť / nový začiatok. O zodpovednosti a morálke človeka i spoločnosti v prelomových osmičkových rokoch, ako aj o úlohe médií pri vytváraní obrazu dejín a súčasnosti budú debatovať významné osobnosti – slovenský novinár a publicista Marián Leško, prozaik a publicista Martin M. Šimečka a Kateřina Veselovská z Čiech, ktorá sa zaoberá divadelnou kritikou a robotizáciou a umelou inteligenciou v rámci priemyslových aplikácií. Moderátorom diskusie, ktorá sa odohrá v Starom divadle Karola Spišáka, bude Rado Sloboda a hudobným hosťom zoskupenie Folk&Bass Orchestra.

REakcia na klimatické zmeny je témou moderovanej diskusie v rámci akcie REaktivizácia atmosféry Zeme / REsponsibility, ktorá sa bude konať vo Festivalovom stane. O náraste priemernej teploty a klimatických zmenách na Zemi v dôsledku nadmerného vypúšťania skleníkových plynov a o návrhoch, ako obmedziť tieto výpuste v energetike a doprave, bude hovoriť odborník na e-mobilitu Vladimír Slugeň a ďalší hostia. Okrem toho Festivalový stan ponúkne diskusiu Verejná obývačka s podtitulom REcyklácia. Návštevníci budú mať možnosť dozvedieť sa niečo o tom, ako môže jednotlivec prispieť k ochrane životného prostredia. Diskusia bude zameraná hlavne na plytvanie potravinami, koncept zero waste a osobnú angažovanosť.

Interaktívny projekt Živá knižnica, ktorý je pripravený vo forme rozhovorov so „živými knihami“, ponúkne návštevníkom hneď dve alternatívy. Prvá, na tému REštart, v spolupráci s Amnesty International a druhá, na tému inakosti pod názvom REakcie spoločnosti, s ľuďmi rôzneho etnického pôvodu, sociálneho statusu, náboženstva a so skúsenosťami s emigráciou.

Pre tých, čo majú radi REflektory Bielej noci

Nitrianska Biela noc, ktorá býva vždy v sobotu počas festivalu, prinesie večerné a nočné podujatia. Otvorí ju koncert Folk&Bass Orchestra,skupiny, ktorej tvorba sa nesie v znamení vtipných kombinácií folklórnych motívov, výrazného zvuku gájd a elektroniky. Po niekoľkoročnej prestávke sa do programu festivalu vracia obľúbený večerný pochod detí a rodičov so svetielkami, tentoraz v podobe Balónového sprievodu. Vyvrcholenie Bielej noci prinesie koncert multižánrovej slovenskej kapely LA3NO CUBANO. Návštevníkov rozhýbu ich svojské interpretácie afrických, arabských, cigánskych, balkánskych, drum&base a funky rytmov – dobre namiešaný worldmusic koktejl so sviežou príchuťou slovenského folklóru. Počas Nitrianskej Bielej noci nebudú chýbať ani nočné prehliadky výstavných siení či komentované prehliadky v Nitrianskej galérii, Ponitrianskom múzeu a divadelné predstavenia v nitrianskej Synagóge.

Pre tých, čo radi REflektujú pri filme

Vo Festivalovom stane na Svätoplukovom námestí v Nitre ponúkne festival v projekte REpublika 100 osem filmov českej i slovenskej proveniencie. Sú medzi nimi dokumentárne filmy Mečiar režisérky Terezy Nvotovej, Milda režiséra Pavla Křemena, Česká cesta režiséra Martina Kohouta a Môj neznámy vojak režisérky Anny Kryvenko. Snímku Cirkus Rwanda režiséra Michala Vargu uvedie Divadelná Nitra na Slovensku slávnostne po prvý raz. Filmové pásmo zase pripomenie slávnu éru československého hraného filmu 60. a 70. rokov. REtrospektíva, REpublika 100 a REflexia, to sú tri označenia pre tri filmové tituly, ktoré spája rovnaký osud – trezor, čiže zákaz akéhokoľvek verejného uvádzania v čase normalizácie po roku 1968. Diváci sa môžu tešiť na Slnko v sieti od Štefana Uhra, Ucho v réžii Karla Kachyňu a napokon legendárnu snímku Zbehovia a pútnici od Juraja Jakubiska.

Pre REkreáciu rodičov a najmenších

Na najmenších divákov čakajú v sekcii Festival deťom divadelné predstavenia Cisárove nové šaty z dielne Nového divadla v Nitre, Rozprávkový automat divadla Haliganda z Košíc a čítanie pre najmenších v Antikvariáte s Libressom Pod Vŕškom. Hru pre celú rodinu, ktorá pripomína barokovú tradíciu bábkových hier, ponúkne interaktívna inštalácia Bábkovisko z Čiech, ktorú festival ponúkne počas dvoch popoludní na Svätoplukovom námestí v Nitre. Zapojenie detí do diania je nielen žiaduce, ale aj nevyhnutné. Päť originálnych konštrukcií s rôznymi kulisami a súborom bábok mení verejný priestor na interaktívny park otvorený hre a rozvíjaniu fantázie.

Zaujímavým oživením programu pre deti a dospelých bude súbor aktivít pod názvom REvitalizácia gajdošstva. Jej cieľom je poukázať na dlhoročnú miestnu tradíciu gajdošskej kultúry, ktorá je zapísaná v zozname UNESCO. V spolupráci s Cechom slovenských gajdošov sú pre návštevníkov pripravené tvorivé dielne, workshopy výroby jednoduchých nástrojov, ale aj prezentácie hudobníkov a detských súborov z rôznych gajdošských oblastí na Slovensku.

Pre REprezentantov Mladého divadla

Návštevníkov čakajú aj podujatia tradičnej sekcie Mladé divadlo, ktorá počas dvoch dní prináša divadelné inscenácie študentských a mládežníckych súborov. V Synagóge sa predstaví divadelné zoskupenie pri Základnej umeleckej škole Jozefa Rosinského v Nitre s inscenáciou Deti zo stanice ZOO, ktorá vznikla na motívy autobiografického románu Christiane F. Žiaci Súkromného konzervatória v Nitre odohrajú v inscenácii NIČ strhujúci príbeh o tom, čo pre dnešných mladých ľudí znamená pojem „zmysel života“ a aká je hranica medzi priateľstvom a krutosťou. S ďalšou vážnou témou a opäť s detským príbehom príde na festival český Divadelný súbor HOP – HOP Základnej umeleckej školy z Ostrova. Činoherné predstavenie Bež, chlapče, bež sa zakladá na skutočnom osude 9-ročného chlapca, ktorý počas druhej svetovej vojny uteká pred holokaustom z varšavského geta. Slovenské divadlo v Londýne prinesie dokumentárnu „verbatim“ hru Mami, čo si chcela? o pasažierkach, ktoré cestujú do Veľkej Británie za svojimi vnúčatami. A napokon, divadelný súbor Divadelní Panteri pri ZUŠ Rosinského v Nitre odohrá inscenáciu Na krídlach / On the wings, na motívy prózy Ireny Brežnej Na slepačích krídlach.

Pre tých, ktorí sa chcú REalizovať

Sprievodný program Divadelnej Nitry prináša podujatia aj pre tých, ktorí chcú byť aktívnou súčasťou programu. Festival ponúkne napríklad sériu workshopov s recyklovateľnými materiálmi a handmade výrobky pod názvom REcyklátor. A spojenie príjemného s užitočným poskytne festivalová cyklojazda RE:cyklovačka.

Vzdelávacie projekty

V4@Theatre Critics REsidency

Hlavný program, ukrytý pod aktuálnou témou festivalu – RE, budú už tradične REflektovať a dekódovať mladí kritici a kritičky zo strednej i východnej Európy vďaka tvorivej platforme V4@Theatre Critics Residency.

Seminár kritickej reflexie pre 16 mladých divadelných kritikov do 35 rokov z desiatich krajín sa bude tento rok niesť v znamení čísla 4. Jeho jadrom je zapojenie krajín V4, ako tomu nasvedčuje už názov V4@Theatre Critics Residency. Ďalšími účastníkmi kurzu budú krajiny Východného partnerstva. Štvrtého ročníka projektu pre mladých kritikov sa už po štvrtýkrát ujme svetoznámy francúzsky teatrológ Patrice Pavis. Druhým lektorom bude renomovaný nemecký kritik Thomas Irmer.

„Každý z účastníkov prichádza na workshop s dobrou znalosťou súčasného divadla, ale zároveň ovplyvnený špecifickou tradíciou svojej kultúry a historickou skúsenosťou. Práve týmto jedinečným osobným a cenným pohľadom môže prispieť do diskusie a obohatiť ostatných,“ vysvetľuje Patrice Pavis. „Diskutovať o jednej a tej istej inscenácii s účastníkmi z rôznych krajín je fascinujúci zážitok,“ dodáva lektor.

Pod jeho vedením budú účastníci rezidencie sledovať hlavný program festivalu a jednotlivé inscenácie neskôr analyzovať na stretnutiach. Neoddeliteľnou súčasťou ich pobytu bude aktívna prítomnosť na diskusiách s tvorcami inscenácií a prezentácie účastníkov o súčasnom scénickom umení v krajinách ich pôvodu. „Kritici tak majú možnosť konfrontovať svoje názory nielen v skupine účastníkov, ale aj s tvorcami inscenácií,” poznamenáva koordinátor projektu Ján Balaj.

Ako na divadlo

Asociácia Divadelná Nitra nadväzuje na mimoriadne úspešný projekt neformálneho vzdelávania v oblasti umenia a kultúry s názvom Ako na divadlo. Celoročný projekt, ktorý REaguje na deficit vzdelávania v tejto sfére už od roku 2008, v novom formáte pozostáva z troch samostatných častí. Práve jeho druhá a zážitkami nabitá časť Ako na divadlo – pobyt na divadelnom festivale – sa uskutoční na Divadelnej Nitre.

Možnosť „REfrešnúť“ svoj prehľad na európske a domáce divadlo dostane 15 vybraných študentov z katedier réžie a dramaturgie, divadelných štúdií a divadelného manažmentu bratislavskej Vysokej školy múzických umení a z katedry dramaturgie, réžie a teatrológie Akadémie umení v Banskej Bystrici. Počas šiestich festivalových dní sa budú záujemcovia zúčastňovať na hlavnom programe, diskusiách o predstaveniach s publikom či na zaujímavom formáte Artists talk, kde budú mať možnosť stretnúť sa s tvorcami inscenácií.

Súčasťou študijného pobytu budú aj pravidelné stretnutia s lektormi Jánom Šimkom a Dášou Čiripovou – členmi zahraničnej časti Umeleckej rady festivalu, s ktorými účastníci budú analyzovať inscenácie z teoretického aj praktického hľadiska a súčasne sa bližšie zoznámia s fungovaním festivalu a s procesom výberu inscenácií.

„Novinkou v rámci štruktúry projektu bola aktívna účasť študentov na tvorivom procese inscenácie, ktorá sa uskutočnila v máji. Išlo o inscenáciu Divadla Andreja Bagara v Nitre Mechanický pomaranč. Študenti boli na čítacej skúške a videli prípravy na jej inscenovanie – od hudobnej a kostýmovej zložky až po herecké obsadenie,“ komentuje koordinátorka projektu Lucia Valková. „Tešíme sa aj na účastníkov ďalších aktivít projektu Ako na divadlo, asi dvadsiatich študentov z rôznych katedier UKF v Nitre, ktorí sa budú zo všetkých uhlov pohľadu venovať inscenácii Maďarský agát z Maďarska. zakončuje Valková.

Darujem ti tulipán

Celodenný výtvarný a hudobný workshop pre zrakovo postihnuté deti, deti irackých azylantov a vidiace deti ponúkne projekt Darujem ti Tulipán.

Integračný umelecký projekt Asociácie Divadelná Nitra prinesie už tradične aj unikátnu inštaláciu empathy Black Box, ktorá sprostredkuje šokujúci zážitok z každodenného života ľudí bez zraku.Okrem toho si „diváci“ môžu vyskúšať chôdzu s bielou paličkou alebo sa zoznámiť s Braillovým písmom či Pichtovým písacím strojom. Môžu sa naboso prejsť po kamienkoch, tráve či kôre stromov Pocitového chodníka, poslepiačky identifikovať aromatické rastliny Záhona pre nevidiacich a pokúsiť sa točiť na hrnčiarskom kruhu so zaviazanými očami.

„Cieľom integračného umeleckého projektu Asociácie Divadelná Nitra Darujem ti tulipán je rozvíjať prirodzené nadanie slabozrakých a nevidiacich detí v spolupráci s vidiacimi deťmi, podporovať ich tvorivosť a fantáziu, ako aj integráciu do štandardného prostredia. Zároveň pomáhať väčšinovej spoločnosti prekonávať predsudky a zvyšovať jej povedomie o živote a problémoch ľudí bez zraku. Získaná predstava o potrebách nevidiacich takto vidiacim ľuďom pomáha v situáciách, keď majú nevidiacemu pomôcť, napr. v MHD, na prechodoch, schodiskách…“ hovorí zakladateľka a lektorka projektu Darujem ti tulipán Elena Kárová.

Projekt Darujem ti tulipán každoročne zapája do svojich podujatí aj ďalšie menšinové skupiny: mentálne postihnuté deti, rómske deti a deti irackých azylantov. Spolupracuje so SŠI pre žiakov so zrakovým postihnutím v Bratislave, so ZŠ kniežaťa Pribinu v Nitre, ako aj so združením Pokoj a dobro – pomoc utečencom a s inými neziskovými a komerčnými partnermi. Avšak bez pomoci nadšencov – dobrovoľníkov by ani projekt Darujem ti tulipán, ani empathy Black Box nemohli fungovať.

Aj toto je umenie

Neodmysliteľnou súčasťou sprievodného programu je aj projekt Aj toto je umenie, ktorý sa pútačmi so značkou „Aj toto je umenie“ snaží zviditeľniť zabudnuté umelecké diela, sochy a budovy vo verejnom priestore mesta Nitry. Piaty ročník projektu Aj toto je umenie nesie pracovný názov
RE_publicum, čím upozorňuje na jednu zo zásadných politických zmien na našom území v 20. storočí, na vznik prvej Československej republiky v roku 1918.

V priebehu dvadsiatich rokov jeho existencie sa Nitra zmenila z provinčného mestečka na moderné mesto, ktorého výrazný rozvoj naštartoval v prvej dekáde starosta Karol Cobori. Pokus o národný sloh v podobe rondokubizmu postupne vystriedala moderna a funkcionalizmus. V tom období ako prvú postavili na mieste dobytčieho trhu Obchodnú akadémiu, ktorá dala základ pre urbanizmus novej časti Nitry s prvými bytovými domami. Koncepciu Coboriho nového mesta korunoval pomník prvému československému prezidentovi Tomášovi Garrigue Masarykovi pred staršou budovou justičného paláca, po vzniku vojnovej Slovenskej republiky pomník nahradila socha generála Milana Rastislava Štefánika. V tejto štvrti vyrástla aj budova Červeného kríža, pravdepodobne najvýznamnejší prejav funkcionalizmu nielen na území Nitry, ale na Slovensku vôbec. Zároveň je jedinou známou dodnes stojacou stavbou jej autora – architekta Františka Lydie Gahuru na území Slovenska. Pútače k tomuto dielu, ako aj k ďalšej architektonickej pamiatke, k budove Pošty, boli osadené už v roku 2014, v roku 2018 prešli REnováciou. Jednak bolo potrebné aktualizovať informácie, na strane druhej ide o príkladných reprezentantov architektúry prvej Československej republiky.

Za ostatných päť rokov Asociácia Divadelná Nitra označila pútačom so symbolom Aj toto je umenie tridsaťdva architektonických, urbanistických či umeleckých diel. Jednoduché pútače v tvare „A“ zložené z drevených paliet a pokryté informačným bannerom od jari až do jesene prinášajú obyvateľom i návštevníkom Nitry informácie o objekte, pred ktorým práve stoja. Projekt Aj toto je umenie je pravidelne aktualizovaný a interaktívny – verejnosť môže navrhovať nové objekty na označenie. Je na Slovensku úplne unikátny a preto ho Asociácia ponúka ako originálny formát aj iným mestám pri REvízii ich kultúrneho dedičstva.

POZÝVAME!

Asociácia Divadelná Nitra ako hlavný organizátor spolu s vyše dvadsiatimi spoluorganizátormi pozýva dospelých i deti, divadelníkov, výtvarníkov, filmárov, lekárov, pedagógov, novinárov, študentov…, skrátka záujemcov zo všetkých vekových skupín a profesií na Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2018 – sviatok umenia aj myslenia.

Všetky aktuálne informácie nájdete na: www.nitrafest.sk a www.facebook.com/divadelna.nitra

Záštitu nad Medzinárodným festivalom Divadelná Nitra prevzal
Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska,
Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica
A primátor Mesta Nitra Jozef Dvonč.

Hlavný organizátor:
Asociácia Divadelná Nitra

Hlavní spoluorganizátori:
Divadlo Andreja Bagara v Nitre, Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre, Nitriansky samosprávny kraj, Mesto Nitra, Divadelný ústav Bratislava

Spoluorganizátori:
Amnesty International, EDUMA, Institut dokumentárního filmu, Praha, Kinoklub Tatra Nitra,
Krajská knižnica Karola Kmeťka, Krajské osvetové stredisko, Living Memory, Mareena,
Materské centrum Klokanček, Motolino, Nitrianska galéria, OZ Pokoj a dobro, Ponitrianske múzeum,
Post Bellum SK, Súkromné konzervatórium v Nitre, Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
– Krajské stredisko Nitra, ZŠ kniežaťa Pribinu Nitra, ZŠI pre slabozrakých a nevidiacich Bratislava,
ZUŠ J. Rosinského v Nitre

Medzinárodný festival Divadelná Nitra 2018 – RE z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia ako hlavný partner projektu.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Andrej KiskaJuraj ŠeligaMarek HattasMarián LeškoMilan BelicaPeter Zajac