Rekreačné poukazy môžu zvýšiť záujem o dovolenku na Slovensku, tvrdí ministerstvo dopravy

turisti, cestovanie
Foto: ilustračné, Getty Images

BRATISLAVA 17. marca (WebNoviny.sk) – Rekreačné poukazy by mohli zvýšiť záujem domáceho obyvateľstva o dovolenku na Slovensku. Ministerstvo dopravy a výstavby SR predpokladá, že po zavedení tohto opatrenia od začiatku roka mnohí zamestnanci prehodnotia dovolenku v zahraničí a uprednostnia teraz dovolenku na Slovensku, lebo je to výhodnejšie.

Podmienku zamestnania minimálne 24 mesiacov v podnikoch s 50 a viac zamestnancami podľa rezortu spĺňa asi 650 tisíc ľudí a tí by mohli vygenerovať tržby zhruba 3 mld. eur.

Tvorba nových pracovných miest

„Od zavedenia rekreačných poukazov očakávame rast návštevnosti aj mimo sezóny, vrátane ďalších služieb spojených s cestovným ruchom. Takisto predpokladáme, že dôjde k rastu vyťaženosti ubytovacích kapacít v SR,“ informovalo ministerstvo dopravy a výstavby agentúru SITA.

Pridanou hodnotou tohto opatrenia podľa očakávania rezortu bude aj tvorba nových pracovných miest v sektore ubytovacích služieb a tiež v príbuzenských odvetviach cestovného ruchu.

Zvýšený príjem z cestovného ruchu

„Benefit sa prejaví aj v samosprávach, ktoré môžu profitovať zvýšeným príjmom z cestovného ruchu a príjmom z rastu hospodárstva,“ uviedlo ministerstvo.

Zvýšený počet nocujúcich návštevníkov sa tak premietne do väčšieho výberu miestnej dane a zvýšená návštevnosť zariadení cestovného ruchu prinesie samosprávam dodatočné príjmy v podobe vstupného, napríklad, do kultúrnych a rekreačných zariadení.

Splnenie podmienok

Zamestnanci by si podľa rezortu dopravy mali overiť, či ku dňu začatia rekreácie spĺňajú podmienku nepretržitého pracovného pomeru v trvaní minimálne 24 mesiacov u daného zamestnávateľa.V opačnom prípade by nemali na poskytnutie príspevku na rekreáciu nárok.

Zamestnávateľ s evidenčným počtom zamestnancov nad 49 za predošlý kalendárny rok je podľa Zákonníka práce povinný poskytnúť zamestnancom (zamestnaným na pracovnú zmluvu, ktorých pracovný pomer trvá nepretržite minimálne 24 mesiacov) na ich žiadosť príspevok na rekreáciu vo výške 55 % oprávnených výdavkov zo sumy 500 eur, najviac 275 eur za rok.

U zamestnancov s dohodnutým pracovným pomerom na kratší pracovný čas sa najvyššia suma príspevku na rok znižuje v pomere zodpovedajúcom kratšiemu pracovnému času. Nerešpektovanie tejto zákonnej povinnosti by podľa ministerstva dopravy bolo zo strany zamestnávateľa protiprávnym konaním.

Ministerstvo odporúča zamestnancom

„Zamestnancom ďalej odporúčame, aby si ešte pred uskutočnením rekreácie, resp. podaním žiadosti o príspevok u svojho zamestnávateľa overili, či priemerný evidenčný počet zamestnancov za predošlý kalendárny rok bol minimálne 50 vrátane. V opačnom prípade by zamestnávateľ nebol povinný poskytnúť zamestnancom príspevok na rekreáciu,“ dodalo ministerstvo dopravy.

Poskytovanie príspevku na rekreáciu zamestnancom zamestnaným na pracovnú zmluvu nepretržite minimálne 48 mesiacov u takéhoto zamestnávateľa zákon ponecháva na jeho dobrovoľnom rozhodnutí, za rovnakých podmienok a v rozsahu ako pri zamestnávateľoch s 50 a viac zamestnancami vrátane.

Agentúra SITA oslovila k téme aj Asociáciu hotelov a reštaurácií Slovenska, doposiaľ sa však nevyjadrila.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MDV Ministerstvo dopravy a výstavby SR