Rodičia pozor, parlament zjednodušil nástup otca na materskú dovolenku a zrušil jednu povinnosť

Hungry baby
Otcovia už nemusia pred nástupom na materskú dovolenku s matkami detí spisovať dohodu o prevzatí dieťaťa do starostlivosti. Foto: ilustračné, gettyimages.com

Pri nástupe otca na materskú dovolenku už rodičia nebudú musieť uzatvárať formálnu dohodu o tom, že otec prevzal dieťa do starostlivosti. Vyplýva to z pozmeňujúceho návrhu k novele zákona o sociálnom poistení, ktorý schválil parlament. Podľa poslancov je takáto dohoda iba formálnym úkonom a je nadbytočnou administratívou záťažou pre rodičov dieťaťa.

„V zmysle zákona o rodine je starostlivosť o dieťa od jeho narodenia povinnosťou rodiča a z tohto dôvodu ju nemožno ohraničiť formálnym deklaratórnym úkonom,“ zdôvodňujú poslanci. Na vznik nároku na materské sa aj naďalej bude vyžadovať starostlivosť o dieťa v takom rozsahu, ktorý si vyžaduje prerušenie, resp. obmedzenie zárobkovej činnosti.

Otec dieťaťa má nárok na materskú dávku najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu matky, ak matka nepoberá materskú dávku alebo rodičovský príspevok. Materskú dávku môže otec dostávať 28 týždňov odo dňa prevzatia dieťaťa do starostlivosti, pričom túto možnosť musí využiť najneskôr do dovŕšenia troch rokov veku dieťaťa.

Otec však musí byť v posledných dvoch rokoch pred prevzatím dieťaťa do starostlivosti nemocensky poistený najmenej 270 dní. Suma materskej dávky dosahuje 75 percent z hrubej mzdy zamestnanca, resp. z vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO).

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom