Samosprávy dostanú príspevok na integráciu znevýhodnených

Peniaze
Foto: www.sxc.hu

BRATISLAVA 3. októbra (WEBNOVINY) – Mestá a obce môžu žiadať o nenávratnú finančnú podporu z Fondu sociálneho rozvoja.

Ich žiadosti sa musia zameriavať na vytváranie rovnakých príležitostí na trhu práce a na integráciu znevýhodnených skupín s osobitným zreteľom na marginalizované rómske komunity. Žiadosti sa budú podávať v štyroch kolách, prvé sa uzatvára 27. novembra.

Šancu vytvoriť pracovné miesta pre znevýhodnených obyvateľov majú žiadatelia prostredníctvom sumy 5 706 481 eur. Na jednotlivé projekty môžu požiadať o príspevok v maximálnej výške 120 tis. eur. Najnižšiu odporúčanú hranicu stanovil fond na desaťtisíc eur. Projekt by mal trvať najmenej jeden a najviac dva roky. Z fondu možno podporiť aj pomocné aktivity, pod ktorými výzva uvádza profesijné školenia a tútorstvo.

Pri vyhodnocovaní úspešných uchádzačov sa komisia zameria na to, ako projekt prispieva k napĺňaniu sociálneho začleňovania. Dôležitou súčasťou žiadosti by mal byť výpočet očakávaných hodnôt merateľných ukazovateľov. Plusom pre projekty môže byť ich schopnosť fungovať aj v ďalších regiónoch.

Okrem obcí a miest sú oprávnenými žiadateľmi aj združenia miest a obcí, VÚC a úrady samosprávneho kraja, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, štátne rozpočtové a príspevkové organizácie, občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, inštitúcie verejnej správy, verejné organizácie, všetky školy, výskumné pracoviská, vzdelávacie inštitúcie, neziskové organizácie, záujmové združenia právnických osôb, zamestnávatelia, agentúry dočasného zamestnávania a organizácie ako napr. Slovenský Červený kríž, Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, Slovenská obchodná a priemyselná komora, odborové zväzy.

Fond sociálneho rozvoja pôsobí ako sprostredkovateľ pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Fond má za úlohu podporovať projekty, ktoré „otvárajú cestu do spoločnosti ľuďom vytlačeným na jej okraj„. Pomáhať má najmä nezamestnaným, zdravotne postihnutým, Rómom, prisťahovalcom, bezdomovcom, ženám po materskej dovolenke, mladým predčasne opúšťajúcim školy, ženám v domácnosti, väzňom, ktorí práve skončili výkon trestu.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom