Sexuálne zneužitie zažili už ôsmaci, štatistiky sú hrozivé

Foto: ilustračné, Thinkstock

BRATISLAVA 22. novembra (WebNoviny.sk) – Týrané deti môžu mať celoživotné následky, závisí to od toho, v akom veku bolo dieťa týrané. Úlohu tak zohrávajú viaceré faktory, uviedla pre agentúru SITA psychologička Beáta Dvorská.

Deti, ktoré zažili týranie, môžu mať strach z ľudí, problém s nadväzovaním kontaktov, alebo sa môžu sociálne izolovať. „Celkovo sa to môže prejaviť v poruchách sociálneho charakteru, no samozrejme aj toho osobnostného,“ poznamenala. Dieťa sa po takejto negatívnej skúsenosti stane podľa jej slov úzkostlivé a nedôverčivé. „Je to skôr ale otázka pre klinického psychológa, ktorý určí anamnézu, pretože na vyhodnotenie ťažkostí je treba poznať priebeh traumatického zážitku,“ doplnila psychologička.

Sexuálne narážky či vynucovanie pohlavného styku

Prvý štátny prieskum zameraný na násilie páchané na deťoch, za ktorým stojí Inštitút pre výskum práce a rodiny, odhalil. že z viac ako 1560 oslovených detí sa 111 stretlo so sexuálnym zneužitím alebo ich takéto zaobchádzanie ohrozuje. Na prieskume, ktorý sa uskutočnil v máji 2014, sa zúčastnili žiaci z 8. a 9. ročníkov základných škôl.

Za sexuálne zneužívanie sa považujú aj verbálne prejavy ako sexuálne narážky, urážky a poznámky o postave alebo vzhľade dieťaťa. Túto oblasť násilia uvádzali deti v dotazníkoch najčastejšie, zo 111 mladistvých to bolo viac ako 70 percent. Vyskytli sa však aj prípady, keď písali o dotykoch alebo o nútení k pohlavnému styku.

Tretina z týchto detí uviedla, že sa niekto dotkol alebo dotýka ich intímnych častí, takmer tretina zase uviedla, že ich dospelý nútil k pohlavnému styku. So sexuálnymi poznámkami sa deti stretávajú hlavne v školách. Dotyky a vynucovanie pohlavného styku zo strany dospelých sa deje podľa výsledkov prieskumu najmä v blízkosti domu. Prieskum potvrdil, že zneužívanie detí a páchanie násilia na deťoch sú reálne.

Deti ochráni komisár

Na Slovensku vznikne úrad, ktorý sa bude venovať samotným deťom, na jeho čele bude stáť komisár pre deti. Zákon o komisárovi pre deti i pre zdravotne postihnutých začal platiť 1. septembra, samotných komisárov bude voliť parlament na aktuálnej schôdzi. Voľbe v NR SR predchádzalo vypočutie všetkých kandidátov na Výbore NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, ktoré bolo 4. novembra. Štyria kandidáti na detského ombudsmana spĺňajú podľa výboru podmienky na to, aby o nich mohol parlament hlasovať a vybrať komisárov.

V prípade, že v prvej voľbe plénum kandidáta nezvolí, do opakovanej voľby postúpia dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov. Kandidáti na komisára pre deti sú štyria. Prvou je poslankyňa a exministerka práce Viera Tomanová, ktorú nominoval vládny Smer-SD. Kandidátom je i profesor Jozef Mikloško, ktorý učí na vysokej škole sv. Alžbety v Bratislave a viac ako 20 rokov pôsobí v mimovládnych a univerzitných organizáciách v oblasti ochrany práv detí. Mikloška navrhlo opozičné KDH. Strana SaS nominovala Natáliu Blahovú, ktorá momentálne pôsobí ako sociálna poradkyňa a venuje sa rodinnej politike a ochrane práv detí. Posledným kandidátom na post komisára pre deti, ktorého navrhol poslanec za Most-Híd Rudolf Chmel, je Ondrej Gallo. Ten bol podpredsedom výboru pre deti a mládež pri Rade vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, pôsobil v Rade mládeže Slovenska a pracuje v Nadácii Pontis.

Slováci vypočuli OSN po 14 rokoch

Výbor OSN pre práva dieťaťa odporučil pred 14-timi rokmi Slovensku zriadiť inštitúciu, ktorá bude špecializovaná na monitoring a presadzovanie práv detí. Komisár pre deti sa bude podieľať na ochrane práv detí, pričom sa na neho môže obrátiť každé dieťa vo veci porušenia týchto práv aj bez vedomia rodičov, poručníka či opatrovníka.

Po zriadení funkcie detského ombudsmana roky volala i verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová. Funkčné obdobie komisárov je šesť rokov. Komisári musia byť občanmi Slovenska, mať vysokoškolské vzdelanie, byť bezúhonní a apolitickí. Komisári pre deti aj pre zdravotne postihnutých, ako aj ich úrady budú financovaní zo štátneho rozpočtu formou dotácií.

Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí vyhlásila Svetová ženská organizácia WWS v Ženeve v roku 2000. Jeho cieľom je ľuďom pripomenúť, že je nevyhnutné deti chrániť pred rôznymi formami násilia. Týranie, šikanovanie, zlé zaobchádzanie či zneužívanie detí je mimoriadne závažný problém na celom svete. Práve preto je nevyhnutné zvýšiť pozornosť v tejto oblasti na maximum a prijať účinné opatrenia na jeho predchádzanie, riešenie i postihovanie v rodine, v spoločnosti a v štáte, ale aj na medzinárodnej úrovni.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Jana DubovcováRudolf Chmel