Školáci v juhosudánskom Manguo už nemusia sedieť na zemi

Sudan
Foto: SITA/AP

BRATISLAVA 22. decembra (WEBNOVINY) – Základná škola v osade Manguo neďaleko okresného mesta Maridi v Južnom Sudáne sa vďaka podpore zo Slovenska dožila nevyhnutnej rekonštrukcie. Jej žiaci majú konečne vhodné prostredie na vzdelávanie. Občianske združenie SAVIO tu od konca minulého roku realizuje projekt „Základné vzdelanie pre žiakov v Manguo-Maridi“ podporený z prostriedkov štátneho rozpočtu SR cez program oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid. Cieľom projektu je zvýšiť dostupnosť a kvalitu vzdelávania pre deti aj dospelých. V priebehu tohto roka sa podarilo rozšíriť budovu miestnej základnej školy a vybaviť ju nábytkom a učebnými pomôckami.

Budova základnej školy je približne 30 rokov stará a donedávna jej chýbalo základné vybavenie. Na stave budovy sa výrazne podpísalo tropické podnebie s prudkými dažďami a kapacitná preťaženosť školy. „Rekonštrukcia bola nevyhnutná už aj z bezpečnostných dôvodov. Boli dostavené nové triedy, kancelária a zborovňa pre učiteľov,“ informovala Klára Holá z občianskeho združenia.

Vďaka rozšíreniu školy o nové triedy sa zvýšila dostupnosť vzdelávania pre ďalšie deti z oblasti. Kvalitu vyučovania významne zlepšilo vybavenie školy nábytkom – žiaci už nemusia sedieť na zemi alebo si zvonku nosiť kamene či konáre na sedenie, ale majú školské stoly na písanie a lavice na sedenie. Podobne aj učitelia majú v zborovni nové stoly, stoličky a police na odkladanie školských pomôcok. Vďaka projektu sa pre školu priebežne nakupujú aj potrebné základné školské pomôcky.

Dlhodobé riešenie kritickej hygienickej situácie v okolí školy priniesla výstavba toaliet pre žiakov. „Veľmi dôležité je, že sú postavené oddelene pre chlapcov a dievčatá – pozitívne to vplýva na školskú dochádzku dievčat,“ hovorí Holá. Po celkovej rekonštrukcii sa škola stala jednou z najlepších v celom okolí. Od marca na nej prebieha denné vyučovanie. V súčasnosti má škola dvanásť tried, pričom od prvého ročníka po štvrtý sú po dve triedy, od piateho po ôsmy po jednej triede. Školu navštevuje vyše 600 detí, priemerne 50 žiakov v jednej triede. Ku škole patrí aj provizórna škôlka, kde sa vyše sto detí pod dozorom dvoch učiteľov zoznamuje s abecedou a získavajú ďalšie základné vedomosti. Školský rok trvá od marca do decembra.

„Aj vďaka nedávno ukončenému projektu obnovy poľnohospodárstva v Maridi podporenému zo SlovakAid môžu žiaci základnej školy získavať vedomosti a praktické zručnosti aj v oblasti pestovania plodín a ďalších prác v záhrade,“ dodala Holá. Vedenie školy organizuje aj mimoškolské aktivity – športové podujatia, prázdninové tábory a rôzne ďalšie neformálne vzdelávacie aktivity, napríklad na tému ochrany zdravia či rozvoja osobnosti. Vo večerných hodinách prebiehajú v priestoroch novopostavených tried s elektrickým osvetlením alfabetizačné kurzy pre dospelých. Popri základnom vzdelaní si z nich účastníci odnesú aj užitočné informácie z oblasti zdravotnej osvety a ďalšie praktické vedomosti.

Pre učiteľov, z ktorých väčšina má slabú kvalifikáciu, SAVIO tiež organizuje vzdelávacie kurzy. Tie nielen zvyšujú ich vedomosti a pedagogické znalosti a zručnosti, ale tiež prehlbujú ich nasadenie a motiváciu pre výchovu a vzdelávanie novej generácie tejto novej africkej krajiny.

Vzdelávanie je v najmladšej africkej krajine – Južnom Sudáne veľmi žiadané, ale stále ťažko dostupné. „Pritom vzdelanie je spolu s dlhodobým mierom v krajine základnou podmienkou jej úspešného rozvoja. Slovensko môže byť hrdé, že k nemu prispieva svojou troškou, zvlášť v miestach, kde aj školská lavica či elektrina znamená veľký luxus,“ uzavrela aktivistka.

V meste Maridi a blízkom okolí žije približne 18-tisíc obyvateľov. Počas dlhotrvajúcej občianskej vojny, ktorá skončila pred šiestimi rokmi, bola táto oblasť takmer odrezaná od ostatného sveta. Je tu vysoká miera negramotnosti, čo výrazne spomaľuje sociálny, zdravotný a ekonomický rozvoj oblasti. Oblasť neponúka dostatočné možnosti na vzdelávanie svojich obyvateľov. Existujúce školy nedokážu ponúknuť vzdelanie všetkým deťom školského veku, či už z kapacitných, ekonomických dôvodov alebo kvôli veľkým vzdialenostiam a obmedzeným možnostiam dopravy. Kvalita vzdelávania je nízka kvôli slabému vybaveniu škôl a nedostatku kvalifikovaných učiteľov.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie SavioSlovak Aid