Školám na vode záleží

Bez názvu
Foto: Festival vody

BRATISLAVA 20. decembra (WBN/PR) – Aj tento rok boli ocenené najlepšie projekty o pitnej vode, ktoré vypracovali žiaci základných škôl a 1. – 4. ročníka osemročných gymnázií. Festival vody je každoročná súťažná prehliadka, ktorú vyhlasuje vzdelávací program Modrá škola. Víťazmi Festivalu vody 2012 sú žiaci ZŠ s MŠ v Báhoni a ZŠ v Holíči.

V školskom roku 2012/2013 sa do súťaže zapojilo 82 projektov. Do finále postúpilo 43 projektov, ktoré vypracovalo 121 žiakov z 20 škôl pod vedením pedagógov, ktorí boli odbornými garantmi súťažných tímov. Súťažné projekty posudzovali 9 členovia hodnotiacej komisie formou pohovorov so súťažiacimi pri posterových prezentáciách. Vyhlásenie víťazov a ich ocenenie sa uskutočnilo 19. decembra 2012 vo Vodárenskom múzeu BVS v Bratislave. Víťazmi Festivalu vody 2012 sú žiaci Základnej školy s materskou školou v Báhoni, ktorí pod vedením Mgr. Saskie Šipošovej vypracovali projekt „Šetrenie vodou v domácnostiach a v škole“ . Ocenení boli aj žiaci Základnej školy v Holíči, ktorí sa zaoberali hodnotením ekologickej kvality vody na základe výskytu makrozoobentosu a fyzikálno-chemických ukazovateľov. Žiaci aj odborní garanti projektov za najlepšie projekty dostali vecné ceny, diplomy a čestné uznania.

Nová učebná pomôcka „Tobogán“ z Vištuku

Hodnotiacu komisiu zaujala aj učebná pomôcka o vode – Tobogán, ktorú vyhotovili žiaci Základnej školy s materskou školou vo Vištuku. „Naším cieľom bolo vytvoriť učebnú motivačnú pomôcku o vode, ktorá má pomôcť učiteľom. Tobogán je hra o základných faktoch a zaujímavostiach o vode. Riadili sme sa heslom ,,Škola hrou”. Vybrali sme niekoľkých žiakov z našej školy, aby si vyskúšali našu hru. Tí istí žiaci ju hrali dvakrát, aby sme zistili, či sa zlepšili vo svojich vedomostiach o vode. Našou učebnou pomôckou o vode sme potvrdili, že žiakov viac zaujme, keď sa učia hrou, ako keby sa učili mechanicky, pretože žiaci sa naučia nové pojmy bez toho, aby mali strach z učenia a z pocitu, že učivo neovládajú. Veríme, že hra Tobogán, osloví našich učiteľov a budú ju v budúcnosti využívať vo vyučovacom procese o vode“ dodáva PaedDr. Júlia Pocisková, odborný garant súťažného tímu.

O Festivale vody

Cieľom Festivalu vody je pomôcť školám aktívnejšie sa zapájať do výchovno-vzdelávacích projektov, ktoré sú súčasťou vzdelávacieho programu „Modrá škola – voda pre budúcnosť“. Súčasne aj podporovať činnosti vedúce k environmentálnemu správaniu sa žiakov a k rozvoju vzdelávacích schopností. Festival vody je tiež zameraný na zvýšenie povedomia žiakov o problematike súvisiacej s pitnou vodou. Vďaka nemu by sa mali žiaci dozvedieť viac aj o výrobe a distribúcii vody k zákazníkom, o ochrane vodných zdrojov, odvádzaní a čistení odpadových vôd. „Modrá škola – voda pre budúcnosť“ je dlhodobý vzdelávací program Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s., ktorého realizátorom je o. z. Mladí vedci Slovenska. Bližšie informácie na www.modraskola.sk.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Mladí vedci Slovenska, o. z.