Slováci sú starostliví a dbajú pri nákupoch potravín o potreby svojich blízkych

01_slovenske ovocie a zelenina.jpg
Foto: BILLA
  • Názor partnera je pri nákupe potravín najdôležitejší, deti majú naň výrazne menší vplyv
  • Potraviny vyberáme podľa čerstvosti, chuti a kvality, samozrejmosťou je však výhodná cena, ale aj čistota a poriadok v predajni
  • Muži nakupujú potraviny často podľa nákupného zoznamu, ženy nakupujú spontánnejšie

Slováci a Slovenky sú naozaj pozorní voči svojim blízkym a ich základným potrebám, medzi ktoré bezpochyby patrí aj nákup potravín. Sú ohľaduplní a starostliví a až pri 7 z 10 nákupov potravín dbajú na chute partnerky, partnera alebo najbližšej rodiny. Za najdôležitejšie faktory pri výbere potravín považujú čerstvosť, chuť a kvalitu potravín. Samozrejmosťou je výhodná cena, ale aj čistota a poriadok v predajniach. Hovoria o tom výsledky reprezentatívneho prieskumu, ktorý pre spoločnosť BILLA na vzorke 1 016 respondentov realizovala agentúra 2muse koncom mája 2019.

02_cerstve pecivo.jpg
Foto: BILLA BRATISLAVA 30. októbra (WEBNOVINY) – Ľudová strana-HZDS už zaplatila za predvolebné letáky, ktoré pôvodne uhradilo ministerstvo pôdohospodárstva na čele ešte s Vladimírom Chovanom (ĽS-HZDS). Ministerstvo pôdohospodárstva pod vedením Vladimíra Chovana (ĽS-HZDS) dalo podľa súčasného šéfa rezortu Zsolta Simona vytlačiť a zaplatilo za tlač predvolebných letákov ĽS-HZDS, pričom malo ísť oficiálne o letáky na Agrokomplex. Išlo o 25 000 letákov za 8 250 eur. Podľa Simona sa letáky za štátne peniaze tlačili v máji. „Pokiaľ ide o kauzy na ministerstve pôdohospodárstva, som rád, že sa iné nenašlo. A predpokladám, že sa ani iné nenájde. Je to obyčajné hlúpe nedorozumenie, kde ozaj o tlač letákov požiadalo HZDS prostredníctvom zamestnanca ministerstva. Ten neoznámil miesto fakturácie, preto ten, čo to robil, nafakturoval ministerstvu. Omylom to bolo preplatené. Prišla refakturácia sem, refakturácia je vyplatená. Nemal nikto záujem podvádzať, ani urobiť manuálny kiks. A som rád, že nám môžu vytknúť len osemtisíc eur v dobe, keď terajší minister pôdohospodárstva, aj minister životného prostredia zakrýva a nič nerobí s miliardami, ktoré sú deficitom,“ povedal v rozhovore pre agentúru SITA predseda ĽS-HZDS Vladimír Mečiar. Mečiar upozornil Simona, že nemá zabúdať, že ĽS-HZDS preberalo rezort po ňom, a vie, čo našli. "Ak chce, aby to išlo od aféry k afére, nemáme problém, lebo sme si vedomí, že sme sa snažili robiť čestne a bez afér. Z toho boli aj tie časté výmeny na ministerstve. Aby sme sa vyhli akýmkoľvek komplikáciám. Nikto z nás nechcel nič podobné,“ uviedol Mečiar. Zároveň priznal, že problém s tlačou letákov sa nemal stať. "Ale išlo o omyl, ktorý sa napravil, nie o priamy úmysel, ani snahy získať. Dnes, keď hovorí o týchto osemtisíc eur, som rád. Ale nehovorí o tom, že ruší DPH na predaj z dvorov, nehovorí o tom, že chce zrušiť ochranu pozemkov, a pôdu 1. triedy znížiť na 10 centov poplatku za 1 meter štvorcový. Komu tým chce pomôcť? O tom sa nehovorí, že revitalizuje všetkých, ktorí tam boli do r. 2006 a boli zodpovední za množstvo chýb. My sme nerobili z nich senzácie,“ zdôraznil Mečiar. Zároveň si poťažkal na poľnohospodárov, ktorí sa mu odvďačili za každoročné dvíhanie podpory štátu tým, že sa vo voľbách na to vykašľali. „Dnes, keď vám krátia dotácie, priestor pre poľnohospodársku a vidiecku politiku, už ste na vidieku a v poľnohospodárstve spokojní?“ opýtal sa. Simon na ministerstve nemá podľa Mečiara odborníkov, preto mu ponúka pomoc. "Oni do veľmi veľa pozícii obsadzovali zo straníckych pozícií, národnostných pozícií. A keď sme prišli do Slovenského pozemkového fondu, veď tam po chodbách išla väčšinou maďarčina. A to nebola len jazyková bariéra, ktorá tam vznikala, ale aj tento stranícky záujem usmerňoval toky peňazí, potom, kde išlo, koľko, ako to bolo robené. Tak to sú také zaujímavé momenty, ktoré hovoríme, ak chceš robiť dobrú politiku, zbieraj i rozumy. Ak tie rozumy sme dnes dosť veľa skoncentrovali, tak prečo ten náš potenciál len zo straníckych dôvodov nevyužiť, keď my sami si nárok na majetok nerobíme,“ vyhlásil šéf ĽS-HZDS. Mečiar Simonovi ponúka korektnú spoluprácu. „Zatiaľ, pokiaľ viem, tak napríklad v Štátnych lesoch SR vyhodili všetkých z HZDS. Nechali smerákov a esenesákov. Ale sú hrdí na to, že tí, ktorí boli nominanti HZDS, boli vyhodení. Bohužiaľ, z tej masy, ktorá tam bola, my sme mali len šesť ľudí. Ostatní boli nominanti iných strán. Pokiaľ ide o terajšieho generálneho riaditeľa, ktorého poveril, tak sú mi veľmi dobre známe nielen jeho väzby na SMK, ale aj jeho väzby na Smer,“ dodal.

„Vysoká miera ohľaduplnosti a snaha splniť priania svojich blízkych sú podľa prieskumu tým, na čo môžeme byť ako Slováci naozaj pyšní. Prieskum však naznačil aj to, že ženy viac ako muži dovolia svojim deťom vybrať si pri nákupe aj niečo len pre seba. Pravdepodobnosť, že deti dostanú svoju drobnosť do košíka je pri nákupe s mamou o 60 percent vyššia ako pri nákupe s otcom,“ uviedol Michal Vyšinský z prieskumnej agentúry 2muse. Ako dodáva, najčastejšie a aj najradšej nakupujú Slováci potraviny sami alebo s partnerkou či partnerom, pričom deti cielene berie na nákupy potravín len 5 percent opýtaných. Ženy pritom len s deťmi nakupujú až 5-krát častejšie ako muži. Rovnako však platí, že rodiny s deťmi nakupujú častejšie denne ako slobodní ľudia.

Najčastejšie zákazníci urobia nákup za 20 eur a nákupný košík tvoria pečivo, mliečne výrobky, ovocie, zelenina a mäsové výrobky. Mäso, nápoje a trvanlivé potraviny sa dostanú do košíka skôr pri väčšom týždňovom nákupe. Pečivo vyslovene kraľuje denným nákupom a vkladá si ho do košíka až 90 % ľudí. Mliečne výrobky nakupuje pri každom nákupe 74 percent Slovákov. Nasleduje zelenina s 65% a ovocie so 64%. Z mäsových výrobkov  sa medzi populárne dostali salámy s 58 percentami obľúbenosti, ostatné položky putujú do košíka pri malom nákupe skôr výnimočne. Pri väčších nákupoch už je zloženie košíka pestrejšie a pribúda najmä mäso a trvanlivé mäsové výrobky,  cukrovinky, zaváraniny, mrazené výrobky a väčšie balenia nealko nápojov.

Billa.jpg
Foto: BILLA Dnes, na sviatok Ježišovho krstu, Otec verejne dosvedčuje svoju lásku k svojmu Synovi – k človeku. Boh ustanovuje osobné vyučovanie lásky. Ján hlásal: „Po mne prichádza mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden ani zohnúť sa a rozviazať mu remienok na obuvi. Ja som vás krstil vodou, ale on vás bude krstiť Duchom Svätým.“ V tých dňoch prišiel Ježiš z galilejského Nazareta a Ján ho pokrstil v Jordáne. Vtom, ako vystupoval z vody, videl otvorené nebo a Ducha, ktorý ako holubica zostupoval na neho. A z neba zaznel hlas: „Ty si môj milovaný Syn, v tebe mám zaľúbenie.“ (Mk 1,7-11) Ján Krstiteľ bol ľudským svedkom Ježišovho poslania. Jeho vyznanie „Hľa, Baránok Boží!“ (Jn 1,36) sme prijali za svoje pri spoločnom slávení liturgie. Božie svedectvo o tom, kým je Ježiš, však prevyšuje svedectvo Jána Krstiteľa i každého človeka (por. Jn 5,31-35). Prvý Jánov list, ktorý v dnešnej liturgii tiež čítame, tvrdí: Ak prijímame svedectvo ľudí, Božie svedectvo je väčšie; pretože Božie svedectvo je to, že svedčil o svojom Synovi. (1 Jn 5,9) Toto svedectvo sa od krstu Ježiša Krista privlastňuje aj všetkým pokrsteným. Božie svedectvo sa z Ježiša prenáša na všetkých, ktorí sú s ním vierou spojení. Otec povedal o  Ježišovi, že je milovaným Synom, aby to platilo o každom človeku. O tebe aj o mne. Tá istá stať Písma svätého - teda Prvý Jánov list - ďalej upresňuje znaky Božieho svedectva o Ježišovi i všetkých, ktorí sú jeho synmi: On je ten, ktorý prišiel skrze vodu a krv, Ježiš Kristus. Nielen skrze vodu, ale skrze vodu a krv. A Duch to dosvedčuje, pretože Duch je pravda. Lebo sú traja, čo svedčia: Duch, voda a krv; a títo traja sú za jedno. (1 Jn 5,6-8) Pozrime sa krátko na to, o čom títo traja svedčia a ako človeka pretvárajú. Duch v podobe holubice predpovedá nové ľudstvo žijúce v pokoji s Bohom. Holubica priniesla na konci potopy do korába ratolesť (Gn 8,11), ako prísľub začiatku nového života, bez hriechom spôsobeného nepriateľstva medzi človekom a Bohom. Duch Boží sa vznášal nad Ježišom ako dôkaz, že toto je prvý výhonok nového života v priateľstve s Bohom. Kto je naplnený týmto Duchom, hovorí a koná ako Boží syn. Odpovedá Otcovi na jeho lásku. Krst vodou je znakom očistenia od hriechu. Ježiš ním prešiel, aby ukázal cestu. Tí, čo sa nechali Jánovi Krstiteľovi pokrstiť, vyznávali svoje hriechy (por. Mt 3,6) aby vstúpili do nového života v Duchu. Ježiš nás touto bránou previedol tak, že voda zmýva hriech ako zmyla Egypťanov, prenasledujúcich Boží ľud vo vodách Červeného mora. Krv je svedectvo, ktoré predpovedalo od krvi Ábela až po príchod Ježišov zmiernu obetu za naše hriechy. Ale Ježišova krv ju naozaj uskutočnila. Tak dáva význam i zmysel preliatiu ľudskej krvi, ktoré sa stane svedectvom, teda odkazom na to, čo z lásky k nám vykonal Boh v Ježišovi Kristovi. Boh netúži po prelievaní krvi, ale vždy keď mu človek takúto skutočnosť svojho života odovzdá, hľadí na ňu s tou istou láskou s akou hľadel na utrpenie svojho jednorodeného Syna. Nedeľou Krstu Krista Pána končí vianočné obdobie, aby sme údiv nad Zjavením Boha medzi nami premenili na každodenné svedectvo o ňom. Boh nikdy neodvolá, čo povedal o každom človeku – o tebe: Si môj milovaný syn! Nestojí za to učiť sa denne s pravým Synom povedať „Ďakujem, milovaný Otče“ !? Touto nedeľou začínajúce obdobie cez rok, nech každodenne sprevádza poďakovanie za dar Božej lásky, zo srdca vyprosuje brat Ján Macej, kapucín. Nie Božia láska k nám potrebuje dozrievať. Človek potrebuje dozrieť, aby prijal dar Božej lásky. Ježiš ako človek prijal všetky zákonitosti svojej ľudskej prirodzenosti, ešte aj es tými podmienenými židovskou kultúrou, do ktorej sa narodil. Podľa nej bol zrelý verejne vystúpiť a učiť až po dosiahnutí určitého veku. Ježiš sa tiež podriadil obradu očistenia.

 „Pečivo je suverénne na prvom mieste. Také poradie som predpokladal, keďže tento sortiment je u nás tradične populárny. Odporúčam však konzumáciu kvalitného celozrnného pečiva, ktorého je v ponuke BILLA dostatok,” uviedol odborník na výživu MUDr. Boris Bajer. Z jeho pohľadu chýbajú v štatistike napr. obilné a iné kaše, najmä pohánková, či ovsená. V minulosti patrili medzi tradičné jedlá, no časom stratili na popularite, čo je na škodu, pretože sú veľmi zdravé.

Prieskum však ukázal aj iný rebríček, ktorý znázorňuje dôvody, ktoré sú pre Slovákov pri nakupovaní najdôležitejšie. Prvé miesto obsadili suverénne čerstvosť, chuť a kvalita potravín – spomenulo ich až 9 z 10 Slovákov. V tesnom závese nasleduje výhodná cena a taktiež čistota a poriadok na predajni. V neposlednom rade je však pre kupujúcich dôležitá šírka ponuky, ochota personálu, dostupnosť predajne a prehľadnosť usporiadania tovaru v ponuke. „Veľmi pozorne sledujeme najnovšie trendy a potreby našich zákazníkov a preto postupne meníme usporiadanie oddelení v našich predajniach. Už do predajne vchádzajú s nádychom čerstvosti. Víta ich široký sortiment ovocia a zeleniny, ktoré kontrolujeme každé dve hodiny. Záleží nám na tom, aby naši zákazníci mali možnosť si vybrať z pestrej ponuky lokálneho slovenského ovocia a zeleniny. Preto sme už v roku 2013 zaviedli privátnu značku Slovenská farma, ktorá je 100 %-nou garanciou slovenského pôvodu. Medzi našimi dodávateľmi sú rokmi osvedčení farmári, ale i noví, ktorí nás presvedčili svojou kvalitou, prístupom a chuťou odovzdávať našim koncovým zákazníkom to najchutnejšie a najšťavnatejšie ovocie a zeleninu,“ uviedla hovorkyňa BILLA Kvetoslava Kirchnerová. Svoju ponuku dopĺňa BILLA aj produktami iných značiek zo zahraničia, a to hlavne z dôvodu sezónnosti či nemožnosti vypestovať exotické ovocie na Slovensku. Aj tieto produkty však musia spĺňať prísne kritéria čerstvosti, chuti a kvality.

Photo_1.jpg
Foto: BILLA BRATISLAVA 20. februára (WEBNOVINY) - Smer-SD je podľa podpredsedu strany Vladimíra Maňku schopný integrovať stredoľavé strany a pravica by si z neho mohla brať príklad. "Už v minulosti Smer-SD dokázal, že je schopný integrovať programovo blízke strany a tým štandardizovať politickú scénu. Pravica by sa mohla Smerom-SD inšpirovať a snažiť sa spájať nie stále viac rozdrobovať,“ povedal dnes pre agentúru SITA Maňka v súvislosti s rozhodnutím kongresu HZD, ktorý odporučil členom strany preregistrovať sa do Smeru-SD. Zároveň dodal, že Smer-SD je jedinou stranou na Slovensku, ktorá je schopná integrovať rozdrobenú politickú scénu. Najsilnejšia vládna strana už v minulosti pohltila Stranu demokratickej ľavice (SDĽ), Sociálnodemokratickú alternatívu, Sociálnodemokratickú stranu Slovenska, Stranu občianskeho porozumenia niekdajšieho prezidenta Rudolfa Schustera, Ľavicový blok bývalého vicepremiéra Jozefa Kalmana i stranu Stred. Strana súčasného prezidenta republiky Ivana Gašparoviča - Hnutie za demokraciu (HZD), by mala do konca roka ukončiť svoju činnosť. Dnes o tom rozhodlo viac ako 300 delegátov na kongrese strany v Bratislave. Delegáti zároveň členom odporučili, aby sa preregistrovali do strany Smer-SD. Kongres poveril predsedníctvo pripravovať kroky na spojenie so Smerom-SD. Ako uviedol na tlačovej besede predseda HZD Jozef Grapa, hnutie bude v júnových parlamentných voľbách podporovať kandidátku Smeru-SD. "Štruktúry i členovia budú pracovať v predvolebnej kampani na podporu najsilnejšej vládnej strany," povedal Grapa. Podľa neho, programy HZD a Smeru-SD sú veľmi podobné a z veľkej časti aj totožné. Zároveň dodal, že predseda Smeru-SD Robert Fico, ktorý sa prihovoril delegátom, sľúbil, že členovia HZD majú v Smere-SD dvere otvorené. HZD chce podľa podpredsedu strany Adriána Kromku pomôcť Smeru-SD budovať sociálny štát a sociálne Slovensko. "Dnes sme urobili krok k Smeru a dúfam, že sa budeme ďalej zbližovať," zdôraznil Kromka. Upozornil, že HZD je najsilnejšou neparlamentnou stranou, ktorá má desiatky primátorov, starostov a poslancov zastupiteľstiev v obciach a mestách. HZD založil s viacerými bývalými členmi HZDS Ivan Gašparovič v roku 2002 po tom, čo sa nedostal na kandidátku HZDS. S HZD sa do parlamentu však nedostal. Strana nezískala v parlamentných voľbách potrebnú päťpercentnú hranicu, získala však príspevok od štátu na svoju činnosť, pretože získala viac ako tri percentá hlasov. V roku 2004 sa stal Gašparovič prezidentom a vo funkcii predsedu ho nahradil Jozef Grapa. Ten túto funkciu zastáva doteraz. Ivan Gašparovič je čestným predsedom HZD. Strana má v súčasnosti 2200 registrovaných členov. SITA

Hneď po ovocí a zelenine nasleduje v Bille oddelenie s viac ako 50 druhmi čerstvého chleba a pečiva, ktoré zamestnanci pripravujú každých 30 minút. Všetci môžu vyskúšať aj čerstvé a zdravé novinky ako sú špaldové pečivo, chlieb a pečivo s rôznymi semienkami ako sú chia, ľanové, tekvicové, slnečnicové, ale aj makovo-jablkový a špaldovo-mrkvový koláč. Čerstvý úsek je doplnený zákazníkmi obľúbeným pultom s lahôdkami, mäsovými výrobkami, šalátmi a syrmi. Výber je naozaj široký a BILLA sa môže pochváliť vynikajúcimi šunkami s vysokým podielom mäsa až na úrovni 96 %.  Na mnohých predajniach je aj mäsový pult s vlastným mäsiarom.

Prieskum porovnal aj odpovede slovenských mužov a žien. Niektoré zo zaužívaných  mýtov sa potvrdili, iné prieskum vyvrátil. „Keď nakupujú muži, tak najčastejšie cielene prejdú predajňou k vopred plánovaným položkám a štyria z piatich pripúšťajú, že si pritom aspoň občas pomáhajú nákupným zoznamom. Ženy sa najčastejšie orientujú podľa usporiadania predajne a systematicky prechádzajú jednotlivými oddeleniami a postupne vkladajú do košíka všetko dôležité a potrebné pre domácnosť,“ zhodnotil M. Vyšinský. Výsledky prieskumu ukazujú aj to, že muži nakupujú takmer o 20 percent viac  alko aj nealko nápoje. Ženy naopak preferujú v podobnej miere sladkosti a pochutiny, ktorých sa v košíkoch žien objaví rovnako o pätinu viac.

Inzercia

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie BILLA