Slovak Retail Summit 2015 informoval o nových trendoch

Foto: Slovak Retail Summit 2015

BRATISLAVA 27. apríla (WBN/PR) – V dňoch 21. – 22. apríla sa uskutočnil v priestoroch hotela Holiday Inn Bratislava už 19. ročník medzinárodnej odbornej konferencie o obchode a marketingu Slovak Retail Summit 2015 s podtitulom Obchod má predávať. Novinkou, ktorú ocenili účastníci konferencie, bola možnosť vyjadriť svoj názor prostredníctvom on-line otázok alebo zapojiť sa do on-line prieskumov, a tak byť súčasťou nielen diskusií počas dvoch dní konferencie, ale aj prieskumov, vďaka ktorým organizátori získali cenný názor odbornej verejnosti na dôležité aktuálne témy týkajúce sa obchodu. Konferenciu otvoril Pavol Konštiak, prezident Zväzu obchodu a CR SR.

Prezentované témy pojednávali o význame a dôležitosti obchodu, ako i o budovaní dlhodobého vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim v maloobchode. Účastníci konferencie sa vo svojich vyjadreniach zaoberali aj prekážkami v podnikaní. Na otázku v čom vidia hlavný nedostatok národnej legislatívy pri formovaní podnikateľského prostredia sa zhodli spoločne s auditóriom, že je ňou nadmerná byrokracia a časté legislatívne zmeny. Prítomných zaujala aj otázka týkajúca sa dopadov zavedenia jednotných obalov na tabakové výrobky a ich spotrebu. Podľa ich vyjadrenia, dopadom zavedenia tohto kroku bude hlavne nárast nelegálneho trhu. V rámci diskusného fóra nadväzujúceho na lajtmotív celého podujatia Obchod má predávať, moderátorka Zlatica Puškárová vyspovedala významného slovenského ekonóma a prognostika Petra Staněka z Ekonomického ústavu Slovenskej akadémie vied.

Foto: Slovak Retail Summit 2015

Účastníci tohto diskusného fóra predniesli návrhy k problematike hľadania rovnováhy, aby sa obchod, dodávateľ, spotrebiteľ a štát cítili komfortne. Ako vidí budúcnosť obchodu, prezradil Daniel Minárik zo spoločnosti retail.bi a Gabriel Csollár, predseda predstavenstva COOP Jednota Slovensko. Do diskusie sa okrem iných zapojil aj europoslanec a politik Ivan Štefanec, Štefan Rozkopál a poslankyňa NR SR Helena Mezenská. Za Potravinársku komoru Slovenska vystúpila s vecnými názormi Jarmila Halgašová. Medzinárodná konferencia pokračovala v ďalšom bloku s názvom Leadri formujú smerovanie odvetví, počas ktorého diskutujúci Martin Podhradský z dm drogerie markt, Jozef Adame z ADLO a Petr Šebek z Philip Morris Slovakia analyzovali dôležitosť benchmarka na trhu v príslušnej oblasti. Polemizovalo sa tiež o pripravenosti spoločnosti prijímať inovatívne myšlienky vizionárov, ktoré majú nielen potenciál efektívne predávať tovar konečnému spotrebiteľovi, ale aj posúvať spoločnosť ďalej. Programový blok Trendy v obchode začal objasnením aktuálnych podmienok pre docielenie profitability obchodných spoločností a ovplyvnenie nákupného správania zákazníka.

O potrebe vytvárania nových predajných konceptov hovoril generálny riaditeľ MasterCard pre Slovensko, Českú republiku a Rakúsko Miroslav Lukeš a generálny riaditeľ GfK pre Slovenskú a Českú republiku Tomáš Drtina. Počas diskusie mohli všetci zúčastnení hlasovať, a aktívne tak vyjadriť svoj postoj k téme. Zaujímavé je, že viac ako tretina účastníkov podujatia z radov odbornej verejnosti si myslí, že v najbližších rokov nepríde k zásadným zmenám v súvislosti s obchodom a nakupovaním na Slovensku. Až 65% zúčastnených sa pritom domnieva, že spotrebitelia nedokážu adekvátne oceniť kvalitný domáci produkt svojím nákupom v porovnaní s lacnejším zahraničným tovarom.

Foto: Slovak Retail Summit 2015

Obchod ako rastový faktor ekonomiky bol zároveň samostatnou témou jednej z konferenčných sekcií. Martin Vlachynský z Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz sa v nej vyjadril k možným limitom obchodu. Všímal si ich negatívny dopad na zdravý vývoj a progres národného hospodárstva.

Druhý deň odborného podujatia patril inováciám a ich schopnosti zotrvať na trhu. Prednášajúci Maroš Staruch zo spoločnosti Nielsen vo svojom vystúpení zdôraznil veľmi nízky podiel nových výrobkov, ktoré by sa udržali na slovenskom trhu viac než rok. Atraktívnu príležitosť pre rozvoj obchodných partnerstiev a hľadanie perspektívnych nápadov v podnikaní všetkým predstavil Marek Fialek z CatManPeople. Konferenčný program ukončili prezentácie, ktoré si za svoj hlavný cieľ kládli vyzradenie metód a postupov, ako môžu obchodníci jednoducho maximalizovať účinok nimi vynaloženého predajného úsilia. Súčasťou podujatia Slovak Retail Summit 2015 bolo už tradične odovzdávanie ocenení Merkúrov rád a Múza Merkúra za kreativitu v obchode, ktoré udeľuje Zväz obchodu a cestovného ruchu SR. Moderátormi Galavečera s príznačným názvom Hviezdy retailového neba boli Adela Banášová a Roman Bomboš. Tí okrem iného vyhlásili a spolu so zástupcami spoločnosti MasterCard odovzdali ocenenia MasterCard Obchodník roka 2014. Spoločenský večer mal už po druhý rok aj charitatívny rozmer, na ktorom mali všetci pozvaní možnosť podporiť Nadáciu MEMORY.

Plány organizátorov do budúceho roka sú veľké. Nakoľko Slovensko bude predsedať Rade Európskej únie, ich snahou bude zorganizovať konferenciu európskeho významu.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Adela BanášováHelena MezenskáIvan ŠtefanecJarmila HalgašováPavol KonštiakPhilip MorrisZlatica Puškárová