Slovákov čaká odpočet celoročnej spotreby tepla a vody

Radiátor
Foto: thisismoney.co.uk

BRATISLAVA 28. decembra (WEBNOVINY) – Obyvateľov bytov čaká na prelome rokov odpočet celoročnej spotreby tepla a vody. Nameraná spotreba tepla na vykurovanie, teplej a studenej vody rozhodne o výške nákladov v ročnom vyúčtovaní.

Ako povedala pre agentúru SITA viceprezidentka Združenia bytového hospodárstva na Slovensku Anna Krajčiová, náklady na vykurovanie bytu a ohrev vody predstavujú spravidla najvyššiu položku z celkových nákladov na bývanie.

Sledovať merače možno aj cez internet

„Občania by si mali sledovať spotrebu tepla a vody priebežne počas celého roka. Osobitne v prípadoch, ak počas roka dôjde k zmene počtu osôb v byte, alebo ak sa rozhodnú byt prenajať. Pravidelnou kontrolou stavu meračov môžu včas zistiť aj prípadnú poruchu merača a zabezpečiť jeho opravu, prípadne výmenu,“ povedala s tým, že koncoročné odpočty sú už len zberom údajov, ktoré spätne nemôžu ovplyvniť.

Ten najzákladnejší postup kontroly je podľa Krajčiovej, že si ľudia priebežne sledujú merače. Upozornila však, že už dnes je možné vo viacerých mestách spravidla u väčších správcovských spoločností túto kontrolu spraviť kedykoľvek cez internet z pohodlia obývačky.

„Ľudia o tejto službe málo vedia, ale je možné si skontrolovať nielen priebežnú spotrebu všetkých energií, ale je tam aj prehľad o platbách priebežne počas roka. Ak teda vznikne nejaká nezrovnalosť, tak sa dá odhaliť oveľa skôr, ako pri ročnom vyúčtovaní, vtedy je už väčšinou neskoro,“ zdôraznila.

Nápoj, voda, pitie
Foto: Shutterstock

Odpočty je možné robiť aj diaľkovo

Ľudia by sa mali podľa nej o tejto možnosti informovať u svojho správcu. „Túto službu spravidla neposkytujú individuálni správcovia, ale skôr správcovské spoločnosti, pretože na to majú dostatočné zázemie a väčšie možnosti pri poskytovaní nadštandardných služieb,“ dodala.

Odčítanie meračov sa robí k 31.12. kalendárneho roka. O presnom termíne odpočtu je správca povinný informovať vlastníkov bytov najmenej 15 dní vopred. Zákon o vlastníctve bytov ukladá vlastníkom povinnosť sprístupnenia bytu na vykonanie odpočtov.

„V prípade, že vlastník bytu z objektívnych dôvodov nemôže v určenom termíne byt sprístupniť, mal by bezodkladne požiadať správcu o určenie náhradného termínu pre odčítanie meračov. V bytových domoch, kde obyvatelia investovali do modernejších technológií, sú odpočty robené diaľkovo, teda bez nutnosti vstupu do bytu,“ povedala Krajčiová.

Správnosť odpočtu sa dá aj spätne overiť

Ak vlastník bytu neumožní vykonanie odpočtu, správca potom nemá inú možnosť, iba určiť spotrebu v danom byte náhradným spôsobom. „Pri teple na vykurovanie umožňujú platné predpisy určiť spotrebu až vo výške 1,5 – násobku priemernej spotreby na meter štvorcový v dome, pri teplej úžitkovej vode je to 1,5 násobok spotreby TÚV pripadajúcej na jeden byt alebo nebytový priestor v objekte. Každý bytový dom však môže mať dohodnuté pre takýto prípad odlišné pravidlá,“ povedala Krajčiová.

Správnosť odčítaných hodnôt potvrdzuje vlastník bytu svojim podpisom na odpočtovom hárku. „Pri vodomeroch, najmä v prípadoch, keď odpočet nevykonáva správca, ale poverený zástupca vlastníkov bytov, najčastejšie dochádza k zámene vodomera na teplú a na studenú vodu, prípadne k posunu desatinnej čiarky. Následné zisťovanie skutočnej spotreby je neraz zložité, je preto potrebné, aby vlastník bytu prekontroloval zapísané hodnoty priamo pri ich odčítaní,“ upozornila Krajčiová.

Merače tepla na vykurovanie uchovávajú podľa nej v pamäti údaje počas celého nasledujúceho roka, preto je možné správnosť odpočtu aj spätne overiť. „Takouto kontrolou, ale aj priebežnou kontrolou počas roka sa ľudia vyhnú zbytočným problémom po obdržaní celkového vyúčtovania,“ dodala.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom