Slovensko má záujem o stoličku podpredsedu v Rade OSN pre ľudské práva a aj ďalšie posty

OSN, vlajka
Foto: ilustračné, Getty Images

Slovensko chce byť aktívnym členom Organizácie Spojených národov (OSN), má záujem o stoličky v rôznych radách organizácie. V roku 2020 chceme byť podpredsedom Rady OSN pre ľudské práva, ktorej členom sme na roky 2018 – 2020.

Stále pretrváva záujem Slovenska o stoličku v Bezpečnostnej rade OSN (BR OSN) na roky 2028 – 2029. Nestálym členom BR OSN Slovensko už bolo v rokoch 2006 – 2007.

Presadzujú sudcu Tomku

Takisto presadzujeme opätovnú kandidatúru sudcu Petra Tomku na roky 2021 – 2030 v Medzinárodnom súdnom dvore. Slovensko zvažuje aj predloženie kandidatúry do Hospodárskej a sociálnej rady OSN na roky 2023 – 2025. Vyplýva to zo smernice ministerstva zahraničných vecí k pôsobeniu Slovenska na 74. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN.

Dokument pripomína súčasné pôsobenie slovenských diplomatov a odborníkov v štruktúrach organizácie. Od septembra 2018 sme boli na rok podpredsedom Sociálneho, kultúrneho a humanitárneho výboru. Na post predsedu Právneho výboru zvolili slovenského veľvyslanca Michala Mlynára.

Dokument pripomína úspech bývalého ministra zahraničných vecí Jána Kubiša. Toho vymenovali do funkcie osobitného koordinátora OSN pre Libanon. Generálna konferencia Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) v septembri 2018 zvolila Slovensko do predsedníckej pozície, výkonom poverili predsedníčku Úradu jadrového dozoru Martu Žiakovú.

Vedúce pozície v agende lesov

Slovensko tiež prebralo vedúce pozície v multilaterálnych programoch týkajúcich sa agendy lesov a ich udržateľného obhospodarovania. Spomedzi 46 zúčastnených krajín Slovensko získalo predsedníctvo v celoeurópskom regionálnom procese FOREST EUROPE, a rovnako tak i post predsedu Byra Fóra o lesoch Organizácie spojených národov (UNFF).

Podporu Medzinárodného trestného súdu podľa dokumentu potvrdzuje to, že od 1. januára 2018 pôsobí ako člen Byra Zhromaždenia zmluvných strán Rímskeho štatútu MTS na obdobie rokov 2018-2020 stály predstaviteľ SR pri OSN v New Yorku Michal Mlynár a zároveň v uvedenom období zastáva funkciu podpredsedu tohto zhromaždenia.

Pokiaľ ide o pôsobenie v Rade OSN pre ľudské práva, okrem podpory náboženskej slobody či boja proti rasizmu a xenofóbie Slovensko venuje osobitnú pozornosť problematike posilnenia práv detí so zdravotným postihnutím a otázkam boja proti antisemitizmu.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom