Slovensko zaplatí tisíce za prieťahy, odklepol európsky súd

Súd, kladivko
Foto: Shutterstock

BRATISLAVA 27. júna (WEBNOVINY) – Dvaja sťažovatelia uspeli pred Európskym súdom pre ľudské práva so svojimi sťažnosťami proti Slovenskej republike.

Pánovi Sikovi súd priznal požadovaných 2000 eur nemajetkovej ujmy za neprimeranú dĺžku občianskoprávnych konaní a pán Csakóovi požadovaných 4500 eur ako nemajetkovej ujmy, ako aj náhradu trov konania za neprimeranú dĺžku exekučného konania.

O prípadoch píše ministerstvo spravodlivosti na svojej webstránke.

Ústavný súd SR zmietol sťažnosti zo stola

V prvom prípade sa pán Sika sťažoval na neprimeranú dĺžku občianskoprávnych konaní na Okresnom súde Trnava a Okresnom súde Piešťany. Okrem toho namietal, že nemal k dispozícii účinný prostriedok nápravy podľa príslušného článku dohovoru o ľudských právach a základných slobodách.

Dĺžkou spomínaných konaní sa už na základe jeho sťažností zaoberal aj ústavný súd. Konkrétne v marci 2010 odmietol jeho tretiu sťažnosť namierenú voči Okresnému súdu v Piešťanoch. Ústavný súd to zdôvodnil neprípustnosťou. Poukázal na to, že sťažovateľ pred podaním ústavnej sťažnosti nepodal sťažnosť na prieťahy predsedovi dotknutého súdu.

ESĽP sa nestotožnil s argumentáciou slovenskej vlády, že sťažovateľ nepodal ústavnú sťažnosť v súlade s formálnymi náležitosťami a ustálenou praxou ústavného súdu.

V rozsudku nezavážil ani ďalší slovenský argument, že sťažovateľ sa mohol domôcť finančného odškodnenia za prípadné prieťahy zistené predsedom dotknutého súdu prostredníctvom žaloby o náhradu škody podľa zákona o zodpovednosti za škodu.

V druhom prípade sa pán Csáko sťažoval na neprimeranú dĺžku exekučného konania a namietal, že nemal k dispozícii účinný prostriedok nápravy. Na dĺžku napadnutého konania sa už sťažoval aj pred ústavným súdom. Ten ju však v marci 2007 odmietol z dôvodu neprípustnosti, keď poukázal na to, že sťažovateľ pred podaním ústavnej sťažnosti nepodal sťažnosť na prieťahy predsedovi dotknutého súdu. Európsky súd pre ľudské práva jeho sťažnosť uznal a svoj verdikt zdôvodnil podobne ako v prípade pána Siku.

Rozhodovanie o žalobe trvá vyše osem rokov

ESĽP uviedol, že už v prípade Komanický proti Slovenskej republike a Ištván a Ištvánová proti Slovenskej republike preskúmal a odmietol v zásade rovnaké námietky, ako vzniesla v prípade pána Sisku vláda.

Aktuálny prípad patrí podľa európskeho súdu medzi tie, v ktorých sa zvýrazňuje problematická povaha spomínaného prostriedku nápravy. Aj v tomto prípade sa totiž jedno konanie uskutočňovalo pred viacerými súdmi.

ESĽP poznamenal, že doba konania, ktorá sa berie do úvahy, začala plynúť 1. februára 2005 a stále sa neskončila. Rozhodovanie o žalobe sťažovateľa teda trvá už viac ako osem rokov na dvoch stupňoch konania, pričom na prvom stupni konali dva odlišné súdy.

Dĺžka napadnutého konania bola podľa ESĽP neprimeraná, v dôsledku čoho konštatoval, že došlo k porušeniu príslušného článku dohovoru. Okrem toho súd poukazom na svoje závery v prípade Komanický a Ištván a Ištvánová konštatoval aj porušenie ďalšieho článku dohovoru. Dospel k záveru, že za daných okolností sťažovateľ nemal k dispozícii účinný prostriedok nápravy.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie ESĽP Európsky súd pre ľudské práva