Slovenskú republiku zvolili do Rady OSN pre ľudské práva

OSN, rada OSN
Foto: Cia Pak/UN Photo via AP

BRATISLAVA 16. októbra (WebNoviny.sk) – Slovensko dnes počas 72. zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN) v New Yorku zvolili za člena Rady OSN pre ľudské práva na roky 2018 – 2020.

Informoval o tom tlačový odbor ministerstva zahraničných vecí. Prioritami členstva SR v rade budú najmä boj proti všetkým formám rasizmu, xenofóbie, aktívna implementácia cieľov udržateľného rozvoja vrátane podpory práv detí a podpora náboženského vyznania alebo viery a náboženskej tolerancie.

Valné zhromaždenie OSN

Rada so sídlom v Ženeve je najvýznamnejším ľudskoprávnym orgánom systému OSN, v ktorom je zastúpených 47 štátov volených Valným zhromaždením OSN na základe regionálneho kľúča.

Rada rokuje a hlasuje o ľudskoprávnej situácii v krajinách a o ľudskoprávnych témach. Prostredníctvom svojich mechanizmov napomáha prevencii konfliktov vo svete. Slovenská republika podporuje ich efektívne a včasné využívanie.

Slovensko do rady

V rámci kampane Slovenska do rady na roky 2018 – 2020 vláda prijala aj osobitný dokument obsahujúci dobrovoľné prísľuby a záväzky. Slovensko sa v ňom zaviazalo podporovať snahy o začleňovanie ľudských práv do všetkých činností OSN vrátane oblasti rozvoja, mieru a bezpečnosti, rozvíjať spoluprácu medzi vládnym sektorom a občianskou spoločnosťou, podporovať univerzálnu ratifikáciu ľudskoprávnych dohovorov OSN.

Takisto sme sa zaviazali aktívne sa podieľať na činnosti rady s cieľom posilniť jej efektívnosť a dôveryhodnosť a prisľúbili sme, že budeme venovať osobitnú pozornosť implementácii cieľov udržateľného rozvoja, posilňovať a podporovať práva žien a dievčat, a rovnosť medzi mužmi a ženami.

Agenda 2030

Presadzovať práva a záujmy detí vrátane zabezpečenia kvalitného vzdelávania v súlade s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj, podporovať odstraňovanie rasizmu, xenofóbie a iných foriem netolerancie v spoločnosti.

Bojovať proti obchodovaniu s ľuďmi a podporovať dôstojnosť a práva obetí obchodovania, podporovať slobodu náboženského vyznania alebo viery a náboženskú toleranciu, pokračovať v konzistentnej podpore medzinárodného práva vrátane medzinárodného humanitárneho práva.

Medzi našimi prísľubmi je aj záväzok zvyšovať povedomie o prevencii sexuálneho násilia a násilia páchaného na ženách počas ozbrojených konfliktov a odovzdávať vlastné skúsenosti s budovaním demokratických štruktúr a ľudskoprávnych inštitúcií iným krajinám v transformačnom procese, ktoré o to prejavia záujem.

Slovensko v Rade OSN pre ľudské práva už v minulosti pôsobilo, a to v rokoch 2008 – 2011.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie OSN Organizácia Spojených národovRada OSN pre ľudské práva