SNS navrhuje dočasne oslabiť druhý pilier

SNS
Foto: SITA/Jozef Jakubčo

BRATISLAVA 13. februára (WEBNOVINY) – Slovenská národná strana (SNS) navrhuje dočasne znížiť výšku príspevkov do druhého dôchodkového piliera zo súčasných 9 % na 6 % z hrubej mzdy. „Chceme pristúpiť k prerozdeleniu percent tak, aby to bolo v prospech Sociálnej poisťovne, na určité preklenovacie obdobie,“ povedala na tlačovej besede Milada Belásová z odborného poradného kabinetu SNS.

Po „určitých rokoch“ by sa podľa nej začal druhý pilier opäť posilňovať na úkor prvého, štátneho piliera. „Do určitého časového horizontu bude Sociálna poisťovňa slúžiť len pre občanov, ktorí sú v sociálnej núdzi,“ uviedla.

Sporiteľom v druhom pilieri by však SNS dala možnosť „prikúpiť si“ príspevky do druhého piliera vo výške od jedného do troch percent z hrubej mzdy. „Preženie sa to cez Sociálnu poisťovňu, zníži sa tým základ dane a príde im to na ich účet v druhom pilieri,“ objasnila Belásová.

Ďalším opatrením v systéme starobného dôchodkového sporenia by podľa opozičnej strany malo byť zrušenie automatického vstupu mladých ľudí do tohto systému. „Je to už na hranici nejakých demokratických princípov, aj napriek tomu, že do novely zákona sa dostalo to, že po dvoch rokoch ten klient môže vystúpiť,“ povedala Belásová.

Mladí ľudia podľa nej pritom ešte na starobu nemyslia a podobne ani ostatní ľudia, ani oni sa nevedia orientovať v pravidlách druhého dôchodkového piliera. SNS tiež presadzuje vrátenie garancií do druhého piliera. „Tak, aby to nebolo všeobecné, ale podľa toho-ktorého fondu, akú má štruktúru, aký má charakter,“ dodala.

Od 1. apríla tohto roka zaniknú garancie v súčasných rastových a vyvážených fondoch. Jediným garantovaným fondom zostane súčasný konzervatívny fond. Ak bude chcieť sporiteľ v rastovom alebo vyváženom fonde zostať v garantovanej schéme, musí najneskôr do 1. apríla tohto roka prestúpiť do dlhopisového, súčasného konzervatívneho fondu. Vznikne nový, tzv. indexový fond. Súčasne sa umožní rozloženie ich dôchodkových úspor do dvoch fondov za podmienky, že jeden z fondov bude garantovaný konzervatívny fond.

Mladí ľudia, ktorí sa stanú prvýkrát dôchodkovo poistenými osobami, a preto automaticky vstúpia do druhého piliera, budú mať od začiatku apríla tohto roka 180 dní na uzatvorenie zmluvy s jednou z dôchodkových správcovských spoločností. Ide o ľudí, ktorí sa prvýkrát stanú zamestnancami, povinne dôchodkovo poistenými samostatne zárobkovo činnými osobami, dobrovoľne dôchodkovo poistenými osobami, alebo poistencami štátu počas rodičovskej dovolenky, alebo poberania príspevku na opatrovanie.

Ak si dôchodkovú spoločnosť v tomto období nevyberú sami, správcu ich dôchodkových úspor im určí Sociálna poisťovňa. Poisťovňa bude prideľovať nerozhodnutých mladých sporiteľov penzijným správcovským spoločnostiam striedavo podľa abecedného poradia týchto spoločností. Mladý sporiteľ, ktorému Sociálna poisťovňa určí dôchodkovú správcovskú spoločnosť, si bude na penziu sporiť v zmiešanom dôchodkovom fonde.

Mladý sporiteľ bude môcť z druhého piliera vystúpiť do dvoch rokov od vstupu do tohto systému. Rozhodnutie nesporiť si na dôchodok v druhom pilieri s úradne osvedčeným podpisom doručí Sociálnej poisťovni. Mladí ľudia budú mať výnimku pri spoplatňovaní prestupov medzi penzijnými spoločnosťami. V prvých dvoch rokoch od ich automatického vstupu do sporivého piliera budú môcť zmeniť dôchodkovú spoločnosť bezplatne. V súčasnosti je pritom bezplatná zmena dôchodkovej spoločnosti možná v ročných intervaloch, v prípade skoršieho prestupu musí sporiteľ Sociálnej poisťovni zaplatiť 16 eur.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie SNS Slovenská národná strana