Sociálna poisťovňa vyplácala menej dávok z garančného poistenia, stúpla však ich priemerná suma

dôchodok, dôchodky, peniaze, dôchodcovia
Oslobodenie trinástych a štrnástych platov od sociálnych odvodov sa má od začiatku budúceho roka zrušiť. Foto: ilustračné, Getty Images

Dávku garančného poistenia dostávalo zo Sociálnej poisťovne počas januára až októbra minulého roka priemerne mesačne 103 osôb. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2018 ide o pokles o 52 poberateľov dávky.

Priemerná vyplatená suma stúpla

Na uspokojenie mzdových nárokov zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľov poisťovňa vynaložila 1,68 mil. eur, čo je medziročne menej o 663 tisíc eur.

Priemerná vyplatená suma dávky garančného poistenia za desať mesiacov vlaňajška predstavovala 1 617 eur. Medziročne tak stúpla o 129 eur. Uvádza sa to v správe o hospodárení Sociálnej poisťovne za január až október minulého roka.

Platobná neschopnosť zamestnávateľa

Garančné poistenie je poistenie pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov zamestnanca. Poistné z tohto poistenia okrem toho slúži aj na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do druhého dôchodkového piliera.

Zamestnanec v pracovnom pomere, člen družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu, a fyzická osoba, ktorá vykonáva práce na základe dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti, má nárok na jednorazovú dávku garančného poistenia, ak sa jeho zamestnávateľ stal platobne neschopný a nemôže uspokojiť jeho nároky vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Sociálna poisťovňa