Andrej Danko bojuje proti únave poslancov

Viac o téme: Predseda parlamentu Andrej Danko chce poslancom obmedziť čas na vystupovanie. Takáto zmena má byť zakotvená v novom rokovacom poriadku. Myšlienka obmedzenia diskusie na vhodný časový limit vychádza podľa Danka najmä z praktických skúseností, a to nielen rokovania slovenského parlamentu, ale aj bohatej histórie a praxe súčasných rokovacích systémov vo svete.

Prejsť na ďalšie spoločenské komixy