Geniálne nápady

Natíska sa otázka, odkiaľ berú v SNS všetky tie nápady (zrušenie koncesionárskych poplatkov dôchodcom v sume 2,32€, zákaz spievať cudziu štátnu hymnu, hokejové dresy…) ktoré tak „silno“ uľahčujú ľuďom život

Prejsť na ďalšie spoločenské komixy