Iný pohľad na vec

Bývalý premiér sa na sneme Smeru trochu opustil. Všetci sú vraj proti vláde, nikto nevidí ich úspechy, výsledky, nikto si neváži tento raj pre život pre bohatých, či chudobných, len si každý všíma ich „malé“ prehrešky.

Prejsť na ďalšie spoločenské komixy