Spoločné budovanie odolného a inkluzívneho globálneho systému zdravotníctva – Taiwan môže pomôcť

Photo_2.jpg
Foto: Taipei Representative Office

Dr. Shih-chung Chen
Minister zdravotníctva a sociálnych vecí
Čínska republika (Taiwan)

Hrozba, ktorú vznikajúce infekčné choroby predstavujú pre globálne zdravie, hospodárstvo, obchod a cestovný ruch, neprestáva. Pandémie sa dokážu rýchlo šíriť po celom svete prostredníctvom medzinárodného letectva a dopravy. Novou formou zápalu pľúc, ktorá sa prvýkrát objavila v čínskom Wu-chane na konci roka 2019 a odvtedy bola klasifikovaná ako koronavírusová choroba 2019 (COVID-19), sa od marca 2021 nakazilo viac ako 126 miliónov ľudí a zaznamenaných bolo viac ako 2,7 milióna úmrtí na celom svete. Toto ochorenie malo celosvetovo obrovský lekársky, ekonomický a sociálny dopad a významne ohrozilo globálne úsilie o dosiahnutie cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN.

Kvôli svojej blízkej vzdialenosti k Číne sa očakávalo, že Taiwan bude jednou z krajín najviac postihnutou epidémiou. Ale vzhľadom na svoje skúsenosti s bojom proti epidémii SARS, ktorá prepukla v roku 2003 Taiwan neprehliadol výstražné signály a spojil vyvíjajúce sa oficiálne aj neoficiálne zdroje, aby vytvoril obraz o vznikajúcej chorobe, ktorá znamenala oveľa väčší rozsah a závažnosť, ako naznačovalo globálne vnímanie verejnosti. Orgány tieto informácie použili na spustenie zvýšeného monitorovania od 31. decembra 2019 a neúnavne implementovali opatrenia na ochranu verejného zdravia od momentu odhalenia prvého prípadu na Taiwane 21. januára 2020. K 22. aprílu 2021 bolo na Taiwane potvrdených 1 086 prípadov, z toho 11 úmrtí. Život a práca pre väčšinu obyvateľstva plynuli obvyklým spôsobom. Taiwan mal COVID-19 pod kontrolou od začiatku pandémie, vrátane rekordných 253 dní bez jediného prípadu domáceho prenosu od apríla do decembra 2020.

Po skúsenostiach s epidémiou SARS Taiwan vytvoril celonárodnú sieť zdravotnej starostlivosti zameranú na infekčné choroby, ktorú vedú a na ktorú dohliadajú odborníci na infekčné choroby zo šiestich regiónov. Je v nej zahrnutých viac ako 100 nemocníc sekundárnej starostlivosti a všetkých dvadsaťdva konkrétnych samospráv, krajov a miest určilo svoje nemocnice primárnej starostlivosti. Sieť tiež poskytuje právne oprávnenie na prevoz pacientov s vysoko nákazlivými chorobami do určených zariadení na základe klinickej potreby  a potrieb verejného zdravia. Toto sa osvedčilo pri ochrane zdravotníckych systémov a zdravotníckych pracovníkov pred preťažením a umožnilo počas pandémie väčšine zdravotníckych služieb iných ako sú tie so zameraním na COVID-19 pokračovať v prevádzke bez prerušenia. Doposiaľ sa na Taiwane vyskytli iba dve ohniská nákazy COVID-19 spojené s nemocnicami. Obe boli dobre zvládnuté, výsledkom bolo spolu 11 prípadov nákazy a nulová úmrtnosť zdravotníckych pracovníkov.

Photo_1.jpg
Foto: Taipei Representative Office

Včasným a účinným zavedením opatrení na ochranu verejného zdravia Taiwan zmiernil aj ekonomický dopad COVIDu-19. V záujme zachovania základných medzinárodných, sociálnych, hospodárskych a obchodných aktivít zaviedol Taiwan flexibilné úpravy súvisiacich karanténnych opatrení pre plavidlá a lietadlá, aby mohli v prevádzke pokračovať rybolov, pobrežné veterné farmy a odvetvia leteckej dopravy. V ostrom kontraste s globálnym hospodárskym poklesom bol rast HDP Taiwanu v roku 2020 približne 3,11 percenta, s ešte vyšším rastom 4,94 percenta vo štvrtom štvrťroku. Okrem toho, dôvera verejnosti k rozhodnutiam vlády a jej spolupráca boli kľúčom k úspešnému zvládnutiu pandémie COVID-19. Vláda pri formulovaní nariadení o kontrole chorôb dodržiavala zásady primeranej reakcie, minimálnych škôd a postupného prijímania. Usilovne sa usilovala udržiavať rovnováhu medzi právom ľudí na informácie a osobným súkromím a slobodou, pričom aktívne reagovala na želania ľudí tým, že podporovala zásadu spravodlivosti a zároveň uprednostňovala ochranu znevýhodnených skupín vrátane migrujúcich pracovníkov. Počas tejto pandémie Taiwan preukázal dôraz na právo na zdravie a ochranu a dôrazný odpor proti porušovaniu ľudských práv. Taiwan v skutočnosti nikdy neobmedzil právo ľudí na slobodu prejavu, na zhromažďovanie sa alebo účasť na verejnom živote.

Aj keď COVID-19 tvrdo zasiahol všetky krajiny, jeho dopad bol najtvrdší medzi zraniteľnými a vysoko rizikovými komunitami, ako aj medzi ľuďmi, ktorým chýbajú kvalitné zdravotnícke služby a tými, ktorí nie sú schopní zvládnuť nepriaznivé dôsledky antipandemických opatrení na obmedzenie šírenia. Ako zodpovedný člen medzinárodného spoločenstva bude Taiwan robiť všetko pre to, aby spolupracoval so Svetovou zdravotníckou organizáciou (ďalej WHO) a so svetovými vedúcimi predstaviteľmi v oblasti ochrany zdravia, aby sa zabezpečilo, že všetci ľudia budú mať také životné a pracovné podmienky, ktoré prispievajú k dobrému zdraviu. Budeme tiež monitorovať nerovnosti v oblasti zdravia, aby sme sa mohli efektívnejšie zasadzovať za univerzálny prístup ku kvalitným zdravotníckym službám.

Vďaka robustnému systému zdravotníctva, dôsledným testovacím stratégiám, transparentnosti informácií a verejno-súkromným partnerstvám bola odpoveď Taiwanu na COVID-19 jedným zo svetových úspechov. Táto pandémia opäť dokázala, že Taiwan nemôže zostať mimo globálnej siete zdravotníctva. Taiwan hrá nezastupiteľnú úlohu v globálnych monitorovacích systémoch a systémoch včasného varovania, ktoré detekujú hrozbu nových infekčných chorôb, a Taiwanský model preukázateľne dokázal ako sa dá úspešne zvládať COVID-19. Pandémia tiež zdôraznila schopnosť Taiwanu rýchlo skúmať, vyvíjať, vyrábať a dodávať terapie a súvisiace nástroje (vrátane dvoch vakcín COVID-19, ktoré sú v súčasnosti v testovacej fáze 2). Schopnosť komplexne sa zúčastňovať a prispievať do medzinárodných systémov dodávateľského reťazca COVID-19, ako aj globálnych diagnostických, vakcinačných a terapeutických platforiem, by umožnila Taiwanu spolupracovať so zvyškom sveta.

Žiadame WHO a príbuzné strany, aby uznali dlhoročné príspevky Taiwanu pre medzinárodné spoločenstvo v oblasti verejného zdravia, prevencie chorôb a ľudských práv na zdravie a aby zahrnuli Taiwan do WHO a do jeho zasadnutí, mechanizmov a aktivít. Taiwan bude pokračovať v spolupráci so zvyškom sveta s cieľom zabezpečiť, aby všetci mali zachované základné ľudské právo na zdravie stanovené v ústave WHO. Odvolávaním sa na mantru cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja do roku 2030, nikto by nemal zostať v úzadí.

Informačný servis

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie Taipei Representative Office