Používate zastaralý prehliadač, stránka sa Vám nemusí zobraziť správne. Odporúčame stiahnuť nový prehliadač tu.

Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Spoločný slovník obstarávania (CPV)

Spoločný slovník obstarávania (CPV) predstavuje jediný klasifikačný systém uplatniteľný na verejné obstarávanie v členských krajinách Európskej únie. Štandardizuje odkazy používané verejnými obstarávateľmi pri opise predmetu zmlúv vo väzbe na klasifikáciu produkcie, odvetvovú klasifikáciu ekonomických činností a kombinovanú nomenklatúru.

Spoločný slovník obstarávania (CPV) obsahuje kódy a slúži verejným obstarávateľom a obstarávateľom na spresnenie špecifikácie predmetu verejnej zákazky, ktorú obstarávajú a dodávateľom na identifikáciu zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby alebo realizáciu stavebných prác.

CPV zahŕňa hlavný slovník pre určenie predmetu obstarávania, a doplnkový slovník na pridanie ďalších kvalitatívnych informácií. Hlavný slovník ja založený na stromovej štruktúre zahŕňajúcej až 9 miestne kódy (8 miestny kód plus kontrolný kód) súvisiace so slovami, ktoré opisujú typ dodávky, prác alebo služieb, ktoré tvoria predmet obstarávania.

Použitie CPV je v Európskej únii povinné od 1. februára 2006. V databáze je viac ako 8000 záznamov. Obstarávatelia sa majú pokúsiť nájsť kód, ktorý je vhodný pre ich plánovaný nákup, tak presne ako je to len možné. Hoci v niektorých prípadoch si obstarávatelia vyberú viacero kódov, je dôležité aby si vybrali jeden kód pre názov oznámenia o obstarávaní.

Ak by bola úroveň presnosti CPV nedostačujúca, obstarávatelia sa majú odvolať na oddelenie, skupinu, triedu alebo kategóriu, ktorá lepšie vystihuje ich mienený nákup – všeobecnejší kód, ktorý bude lepšie spoznateľný, lebo obsahuje viac núl.