Starší ľudia potrebujú našu pomoc

Fond GSK 2011 logo
Fond GSK 2011 logo

BRATISLAVA 20. apríla (WBN/PR) – Fond GSK vyhlasuje Jarnú výzvu 2011 a o finančný grant v nej môžu požiadať organizácie, ktorých cieľom je pomáhať znevýhodneným skupinám začleniť sa plnohodnotne do spoločnosti. Tento rok Fond podporí projekty zamerané na zlepšenie kvality života seniorov, ktorí sú často odkázaní na pomoc druhých, no zároveň majú svoje očakávania a túžby.

Fond GSK už niekoľko rokov na Slovensku podporuje tých, ktorí to najviac potrebujú. Každoročne udeľuje finančné granty projektom, ktorých cieľom je rúcať bariéry a pomôcť znevýhodneným skupinám začleniť sa plnohodnotne a dlhodobo do spoločnosti. V tejto činnosti pokračuje aj v roku 2011 a práve teraz vyhlasuje Jarnú výzvu na zasielanie žiadostí o finančnú podporu, pričom tento raz je cieľom Fondu podporiť seniorov a zvýšiť kvalitu ich života. Prostredníctvom podporených projektov by chcel Fond GSK prispieť k rozvoju a posilneniu služieb pre starších ľudí, ktorí sú odkázaní na starostlivosť druhých v domácom prostredí, ako aj rozvoju možností spoločenského, kultúrneho a športového vyžitia seniorov. So žiadosťou o finančnú podporu sa môžu do Jarnej výzvy 2011 zapojiť všetky organizácie, ktoré chcú uskutočniť reálne zmeny a pomôcť starším ľuďom žiť kvalitnejší, aktívnejší a krajší život. Vybraným projektom rozdelí Fond GSK celkovú sumu 20 000 €.

V súčasnosti žije na svete asi 650 miliónov ľudí starších než 60 rokov. Pri súčasnom vývoji budú o 50 rokov na Slovensku tvoriť seniori nad 60 rokov až 35 % obyvateľstva. Rýchly nárast staršej populácie má už dnes za následok nové spoločenské fenomény. Staroba už nie je len čakanie na smrť, ale je to rovnocenná, plnohodnotná časť života a aj v staršom veku platí, že každý človek má iné očakávania, iné nároky na seba a prostredie. Narastá počet seniorov, ktorých telesný, duševný aj sociálny potenciál ostáva aj na dôchodku vysoký a ktorí by radi žili aktívnym životom vo svojom prostredí. Spoločnosť má vytvárať podmienky na to, aby sa necítili osamelí, nepotrební, ba priam na záťaž. Aj oni chcú mať pocit užitočnosti, docenenia a radosti zo života. Na druhej strane veľká časť starších ľudí trpí na rôzne chronické ochorenia, k tomu sa často pridružujú poruchy orientácie, správania, strach, úzkosť, depresia, pocity samoty a zanedbávania zo strany rodiny a okolia. To všetko zhoršuje kvalitu ich života, ktorú si nedokážu prinavrátiť vlastným úsilím, ale len pomocou starostlivosti zabezpečenej spoločnosťou. Zvyšuje sa dopyt po službách dlhodobej zdravotnej a sociálnej starostlivosti a v súčasnosti sme tiež svedkami narastajúcich nerovností v starostlivosti o seniorov, pretože dostupnosť niektorých služieb sa pre nich stáva problematická, až nemožná.

Fond GSK chce vypočuť čo najviac volaní o pomoc a s mottom „Podaj ruku, vráti sa Ti celé srdce“ pomôcť pri riešení skutočných problémov tam, kde je to naozaj dôležité. Žiadosti o podporu bude posudzovať nezávislá výberová komisia, ktorá rozhodne o počte podporených projektov aj výške grantu. Organizácie môžu žiadosti zasielať do 25. mája 2011.

Formulár žiadosti a podrobné kritériá sú zverejnené na stránke www.gsk.sk.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom