Stavebný dozor pre park pri Nitre môže stáť milión eur

Stavebnictvo, priemysel
Foto: Ilustračné, SITA/AP

BRATISLAVA 5. júna (WebNoviny.sk) – Štátna firma MH Invest, s. r. o. predpokladá na výkon činnosti stavebno-technického dozoru na stavbách pre Strategický priemyselný park Nitra vynaložiť predbežne 1,1 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (1,32 mil. eur vrátane dane). Ako vyplýva z vyhlásenej verejnej súťaže, tieto služby plánuje využívať tri roky od účinnosti zmluvy s budúcim dodávateľom.

Lehota na predkladanie ponúk je 6. júla. Uchádzači musia preukázať, že za posledné tri hospodárske roky dosiahli minimálny celkový obrat 2 mil. eur. Zoznam poskytnutých služieb za uvedené obdobie od vyhlásenia verejného obstarávania má obsahovať najmenej jednu zákazku na poskytnutie činnosti stavebného dozoru pri výstavbe alebo rekonštrukcii inžinierskych sietí, v hodnote stavebných prác minimálne 2 mil. eur bez dane.

Stavebno-technický dozor pre druhú etapu hrubých terénnych úprav pre park pri Nitre by mal trvať do dvanásť mesiacov od účinnosti zmluvy o dielo na túto stavbu a pre stavbu finálnych inžinierskych sieti do pätnásť mesiacov. Autorizovaný koordinátor bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavbe siete má pôsobiť do troch rokov a autorizovaný geodet siete pätnásť mesiacov od účinnosti zmluvy o poskytovaní služieb.

MH Invest predtým už vyhlásil tender na hrubé terénne úpravy pre Strategický priemyselný park Nitra. Predpokladaná cena prác plánovaných na päť mesiacov je 110 mil. eur bez dane (132 mil. eur vrátane dane). Záujemcovia musia preukázať dosiahnutý celkový obrat za posledné tri hospodárske roky minimálne 100 mil. eur. Spoločnosť zároveň začala verejnú súťaž na výstavbu finálnych inžinierskych sietí Strategického parku Nitra. Odhadované náklady týchto prác sú 13,48 mil. eur bez dane (16,17 mil. eur s daňou), trvať by mali deväť mesiacov, vrátane kolaudácie stavby. Lehota na predkladanie ponúk je v týchto dvoch prípadoch do 5. júla.

MH Invest ešte koncom vlaňajška vybral za dodávateľa projektu a zhotoviteľa prác pre prípravu Strategického parku Nitra – sever spoločnosť Strabag Pozemné a inžinierske staviteľstvo, s. r. o. spomedzi ponúk štyroch uchádzačov. Použil pritom rokovacie konanie bez zverejnenia. Zmluvná cena dosiahla 123,1 mil. eur bez dane (147,72 mil. eur vrátane dane). Pôvodná predpokladaná cena bola 135 mil. eur bez dane.

Spoločnosť MH Invest, s. r. o. vznikla v januári 2007 ako dcérska spoločnosť ministerstva hospodárstva, od marca 2016 sa jej spoločníkom stalo ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Základné imanie spoločnosti v januári tohto roka vzrástlo z 8,33 mil. eur na 108,12 mil. eur.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom