Štúdium práva čaká na reformy, majú priniesť viac praxe

študenti, aula, vysoká škola
ilustračné foto Foto: ilustračné, SITA/Ivan Fleischer.

BRATISLAVA 7. marca (WEBNOVINY) – Najzložitejšie reformy, ktoré posunú štúdium práva a právnu vedu do kvalitatívne vyššej úrovne, ešte len na slovenské právnické fakulty čakajú. Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave to uviedla s tým, že štúdium práva musí akcentovať okrem teoretickej prípravy aj etický rozmer práva a požiadavky právnej a spoločenskej praxe či schopnosť riešiť konkrétne zložité prípady a argumentovať.

Fakulta tak reagovala na výrok premiéra Roberta Fica, ktorý uviedol, že ak dáme nabok ideologický balast, vysokoškolské vzdelávanie do roku 1989 bolo podstatne kvalitnejšie ako teraz. Fico pritom zdôraznil, že vzdelávanie bolo systémové a učitelia sa venovali len tomu, že učili, museli publikovať a venovať sa vedecko výskumnej činnosti.

Ako uviedla Andrea Földváryová z oddelenia vzťahov s verejnosťou Univerzity Komenského v Bratislave, vzdelávanie na Slovensku prešlo za posledných 25 rokov viacerými reformami, niektoré prispeli k zvýšeniu jeho kvality, iné sa účinkom minuli. Dôležitá je podľa Právnickej fakulty UK internacionalizácia a europeizácia práva.

Právnická fakulta UK poukázala na nutnosť podpory ministerstvom

„Právnická fakulta túto reformu uskutočňuje dlhšie obdobie a v najbližšom čase ju dovŕši. Rovnako sme presvedčení, že aj právnické fakulty na iných slovenských verejných vysokých školách sú odhodlané zvyšovať kvalitu vzdelávacieho procesu. Uvedomujeme si svoj podiel zodpovednosti voči odbornej aj širšej verejnosti za kvalitu právneho prostredia, v ktorom všetci žijeme, a sme pripravení viesť otvorený dialóg s ďalšími spoluzodpovednými inštitúciami o tom, ako právne prostredie na Slovensku zlepšiť, a to pod dohľadom širšej verejnosti,“ informovala Földváryová.

Právnická fakulta UK zároveň poukázala na nevyhnutnosť podpory právnických fakúlt verejných vysokých škôl zo strany ministerstva školstva. „Je smutné, že koeficient odboru právo, na základe ktorého je financované štúdium práva, je iba 1,00, zatiaľ čo pri iných odboroch, ako je napríklad sociálna práca alebo verejná politika a verejná správa, je 1,58,“ uvádza Földváryová s tým, že kvalitné právnické vzdelávanie s prístupom do medzinárodných vedeckých databáz, interaktívne študijné pomôcky a učitelia s praktickými skúsenosťami aj zo zahraničia predstavujú značné finančné nároky.

Fico kritizoval lietajúcich učiteľov

Fico v súvislosti s dnešnou situáciou na vysokých školách kritizoval počas brífingu v utorok 3. marca aj problematiku „lietajúcich“ učiteľov, ktorí sú podľa neho na ktorejkoľvek právnickej fakulte. „Rýchlo odučia, potom utekajú do advokátskej kancelárie a potom zas na inú právnickú fakultu,“ tvrdí Fico s tým, že nie je možné, aby takto systém fungoval.

Právnická fakulta UK dnes reaguje tým, že tento problém reflektuje. Fakulta sa podľa hovorkyne UK snaží vytvoriť optimálny model fungovania učiteľov tak, aby sa v maximálnej miere venovali práci na fakulte a napĺňali požiadavky zámeru fakulty a univerzity a zároveň mali praktické skúsenosti, pretože bez nich by nemohli vychovávať právnikov s morálnymi hodnotami a kvalifikáciou pre potreby praxe.

„Fenomén ‚lietajúcich učiteľov‘ má však celý rad ďalších aspektov, ktoré súvisia aj so zodpovednosťou štátu za fungovanie vysokého školstva a problém si vyžaduje hlbšiu diskusiu bez emócií a zjednodušovania. Pokiaľ sa nájdu jednotlivci, ktorí tento systém zneužívajú, už aj dnes podnikáme konkrétne kroky, aby sme takémuto zneužívaniu zabránili,“ dodala na záver Földváryová.

Ďalšie k téme

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Firmy a inštitúcie MŠVVaŠ Ministerstvo školstva vedy výskumu a športu SR