Súdna rada má zásadné pripomienky k reforme súdnej mapy, predloží ich ministerstvu

sudca
Foto: ilustračné, Getty Images

Súdna rada SR na svojom štvrtkovom rokovaní schválila zásadné pripomienky k reforme súdnej mapy. Súdna rada v nich napríklad konštatuje, že podporuje racionalizáciu a redukciu okresných súdov a zriadenie mestských súdov v Bratislave a Košiciach.

Predpokladom však je, že v každom jednotlivom prípade zrušenia alebo zlúčenia okresných súdov a pri vytváraní mestských súdov sa potvrdí vyššia efektívnosť, špecializácia a dostupnosť prístupu k súdu a spravodlivosti.

Nové súdne obvody sú neproporčné

Z uplatnených pripomienok dotknutých okresných súdov však vyplývajú vecné argumenty, ktoré popierajú naplnenie zámeru predkladateľa vytvoriť nové obvody okresných súdov na základe prirodzených spádových a kultúrnych regiónov, v ktorých budú pôsobiť rovnomerne zaťažení sudcovia. Dotknuté súdy namietajú, že nové súdne obvody sú neproporčné a diametrálne rozdielne z hľadiska hustoty obyvateľstva, ich rozlohy, nápadu vecí, vzdialeností pre účastníkov súdnych konaní a nerešpektujú ich historické väzby,“ zhodnotila súdna rada v schválenom uznesení.

Členovia súdnej rady preto navrhujú v pripomienkach vziať do úvahy ako alternatívu niektoré návrhy okresných a krajských súdov. Súdna rada napríklad zhodnotila, že nie je vecne podložené a ani riadne odôvodnené začlenenie Krajského súdu v Bratislave do podstatne menšieho Krajského súdu v Trnave. Ten nemá dostatočne vybudované špecializácie na všetky štyri hlavné agendy a ani vytvorené materiálne podmienky na chod veľkého odvolacieho súdu.

Pripomienky predložia ministerstvu spravodlivosti

Obdobná situácia je aj vo vzťahu ku začleneniu Krajského súdu Košice do Krajského súdu v Prešove. Rada odporúča ponechať aj Okresný súd Nitra v súdnom obvode Krajského súdu v Trnave, ktorý je od neho oveľa menej vzdialenejší ako Krajský súd v Banskej Bystrici.

Medzirezortné pripomienkové konanie k návrhom zákonov, ktoré menia súdnu mapu, skončilo 5. októbra. Preto súdna rada poverila svojho predsedu Jána Mazáka, aby pripomienky predložil ministerstvu spravodlivosti na ďalší postup.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Ján Mazák
Firmy a inštitúcie Súdna rada SR