SZĽH niekoľkokrát porušil zákon o verejnom obstarávaní, pri kúpe hokejok konal diskriminačne

Hokejka,
Rozhodnutie o porušení zákona je právoplatné, pretože SZĽH nepodal voči nemu odvolanie. Foto: ilustračné, gettyimages.com
  • aktualizované 8. marca, 16:36

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) v kontrole súťaže na predmet „Hokejky pre hráčov a brankárov ľadového hokeja“, vyhlásenej v októbri 2019 preukázal, že Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) niekoľkonásobne porušil zákon o verejnom obstarávaní.

SZĽH v súťaži s predpokladanou hodnotou zákazky 2 400 000 eur bez DPH porušil princíp transparentnosti, nediskriminácie hospodárskych subjektov a rovnakého zaobchádzania, a to aj v nadväznosti na ďalšie ustanovenia zákona.

Neprimeraná zábezpeka

ÚVO v kontrole zistil, že SZĽH porušil zákon vo viacerých fázach súťaže. „V prvom rade túto súťaž nenastavil v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. SZĽH síce aj v súťažných podkladoch uviedol, že zákazka sa nedelí na časti, no pritom v súťaži pripustil, aby mu subjekty predkladali čiastkové ponuky – pripustil predkladanie ponúk na minimálne 6 typov hokejok,“ vysvetlil Miroslav Hlivák, predseda Úradu pre verejné obstarávanie, v tlačovej správe ÚVO.

SZĽH ďalej porušil zákon tým, že zábezpeku, ktorú požadoval od subjektov, nenaviazal na skutočnosť, že bolo možné predkladať ponuky na minimálne 6 typov hokejok.

„Výšku zábezpeky neprispôsobil tomu, že umožnil predkladať ponuky na časti zákazky. To znamená, že zábezpeku nenaviazal na výšku každej časti predmetu zákazky, táto zábezpeka totiž nesmie presiahnuť 5% z predpokladanej hodnoty časti zákazky. Kontrolovaný tiež konal v rozpore s princípom nediskriminácie hospodárskych subjektov, keď neurčil primerane ani výšku požadovaného zoznamu dodávok tovaru v hodnote 750 000 eur bez DPH v rámci stanovenej podmienky účasti týkajúcej sa preukazovania technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzačov,“ pokračoval Miroslav Hlivák.

Neoprávnené vylúčenie zo súťaže

ÚVO preukázal aj ďalšie porušenia zákona v tejto zákazke, ktorú kontroloval po podpise zmluvy z vlastného podnetu.

„Ide o konanie kontrolovaného vo vzťahu k vylúčeniu jedného z uchádzačov, kde úrad konštatoval, že uchádzač bol zo súťaže neoprávnene vylúčený pre nesplnenie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia uchádzača. Ďalšie porušenia zákona sa týkali vyhodnocovania vzoriek hokejok predložených úspešnými uchádzačmi v danej verejnej súťaži, ktoré úrad považuje za zmätočné a nepreskúmateľné a tiež vyhodnocovania dokumentov v ponuke úspešných uchádzačov, ktoré boli predložené v anglickom jazyku bez ich prekladu do slovenského jazyka,“ podotkol Hlivák.

Voči rozhodnutiu Úradu pre verejné obstarávanie s týmito zisteniami Slovenský zväz ľadového hokeja nepodal odvolanie, a tak rozhodnutie o porušeniach zákona je právoplatné. „Úrad svoje zistenia zdieľal s orgánmi činnými v trestnom konaní. Rovnako úrad preskúma, či sú splnené podmienky pre uloženie pokuty v tejto veci,“ uzavrel Hlivák.

SZĽH pochybenie mrzí

Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) v pondelok popoludní prostredníctvom tlačovej správy potvrdil, že ÚVO zistil procesné pochybenia a zväzu avizoval uloženie pokuty vo výške 12-tisíc eur.

ÚVO zároveň poskytol detailnú analýzu administratívnych a procesných pochybení, ku ktorým malo dôjsť. Verejné obstarávanie hokejok sprocesoval odborný garant na verejné obstarávanie a SZĽH postupoval vo verejnom obstarávaní v dobrej viere, rozhodne nepostupoval svojvoľne a s úmyslom porušiť zákon. Mrzí nás procesné pochybenie, ktoré nastalo. Súčasné vedenie SZĽH si od svojho nástupu v auguste 2020 zakladá na profesionálnom prístupe a snaží sa všetky procesy na zväze nastaviť tak, aby boli transparentné, otvorené a aby sme našimi hodnotami a odbornosťou mohli ísť do budúcna príkladom,“ uvádza sa v stanovisku SZĽH.

Zdieľať Zdieľať na Facebooku Odoslať na WhatsApp Odoslať článok emailom
Viac k osobe Miroslav Hlivák
Firmy a inštitúcie SZĽH Slovenský zväz ľadového hokejaÚVO Úrad pre verejné obstarávanie