Untitled 1.jpg

Viac ako 2 200 absolventov vysokých škôl je bez práce. Chýba potrebná prax v odbore, pomôcť môžu trainee programy

Nezamestnanosť absolventov vysokých škôl je dlhodobo pretrvávajúci problém, ktorý z roka na rok narastá. Podľa štatistík Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny z decembra 2017 sa ukázalo, že až 2 201 úspešným absolventom II. stupňa vysokoškolského štúdia (z toho 69% žien a 31% mužov) sa nedarí nájsť si zamestnanie. Keďže absolventom VŠ chýba práca a naopak, firmám zamestnanci, rozhodla sa spoločnosť Kaufland riešiť tento problém prostredníctvom svojho nového Trainee programu určeného práve týmto mladým ľuďom.