Navrh interieru.jpg

Skupina VELUX prijala záväzok k vytvoreniu udržateľných budov a komunít

Ako môže architektonické riešenie budov vytvárať pohodu pre ľudí a planétu? Koncepcia udržateľných budov a komunít Build for Life (Budovanie pre život) sa zameriava na viaceré výzvy v stavebníctve a vychádza z nového spôsobu uvažovania o našich nových a súčasných miestach na bývanie.
Foto ben markel.jpg

Pozastavenie príprav na 17. bienále architektúry v Benátkach 2020

Výber výstavného projektu a realizáciu expozície na 17. medzinárodnom bienále architektúry v Benátkach 2020 v pavilóne Českej a Slovenskej republiky zastavil neočakávaný vývoj situácie okolo technického stavu pavilónu v Giardini di Castello v Benátkach.