Utečenci

Slovensko požiadalo v tomto roku o azyl vyše sto cudzincov

Medzinárodné právo definuje utečenca ako osobu, ktorá je mimo krajiny svojho pôvodu, nemôže alebo nechce sa vrátiť späť pre opodstatnený strach z prenasledovania súvisiaceho s národnosťou, rasou, náboženstvom, politickým presvedčením alebo príslušnosťou k určitej sociálnej skupine.
Utečenci

Slováci zaplatia utečencom z Rakúska stravu aj bývanie

Podľa správy APA sa predpokladá, že Slovensko bude znášať náklady na stravovanie migrantov a prevádzku budov, kde budú umiestnení, pričom tiež poskytne kancelárske priestory pre sociálnych pracovníkov a právnych poradcov.
Andrej Kiska

Kiska odklepol novelu o azyle, aj o ochrane pred požiarmi

Detský domov bude podľa nového zákona o azyle povinný vytvoriť také podmienky, aby mohli pohovor s maloletým bez sprievodu robiť priamo v ňom. Novelou sa tiež rozširuje okruh osôb, ktorým policajný útvar vydá cudzinecký pas.