Thunderbolt

Ako chrániť elektroniku pred bleskom

Búrky sú nepriateľom elektroniky. Pravdepodobnosť zásahu blesku do domu je síce nízka, ale elektrické zariadenia ohrozujú i údery do okolitých vedení. Napätie dosahujúce desiatky tisíc voltov totiž putuje po rozvodoch, takže aj na diaľku môže poškodiť vnútorné obvody citlivých prístrojov. Zamedziť tomuto javu dokážu prepäťové ochrany.