Cyrilo metodskej púte sa zúčastnili stovky ľudí

Obrazom: V Nitre si uctili pamiatku svätého Cyrila a Metoda

Sviatok svätého Cyrila a Metoda sa na Slovensku oslavuje 5. júla. Týmto štátnym sviatkom si pripomíname slovanských vierozvestov, ktorí zostavili slovanské písmo hlaholiku a preložili do staroslovienčiny liturgické a biblické texty.