Peniaze

Dane a odvody sa v rámci EÚ nezmenili, na Slovensku stúpli

V roku 2015 sa v rámci Európskej únie suma daní a sociálnych odvodov v pomere k hrubému domácemu produktu (HDP) medziročne nezmenila a zostala na úrovni 40 %, na Slovensku bola nižšia v porovnaní s priemerom EÚ, ale medziročne stúpla z 31,3 % na 32,4 % HDP.