Screenshot_117.jpg

Slovensko predbehlo vo financovaní rekonštrukcií verejných budov celú EÚ. Štartuje tretí ročník súťaže EFEKTIA

Slovensko je prvá krajina v rámci Európskej únie, ktorá má pripravenú legislatívu podľa nových pravidiel Eurostat-u, vďaka čomu je možné začať s prípravou nových projektov garantovanej energetickej služby (GES) bez dopadu na verejný dlh a tým optimalizovať financovanie rekonštrukcií verejných budov. Stáva sa tak príkladom pre okolité krajiny.
Zateplenie, rekonštrukcia

Slovensko predbehlo vo financovaní rekonštrukcií verejných budov celú EÚ. Štartuje tretí ročník súťaže EFEKTIA ( venergetike.sk)

Slovensko je prvá krajina v rámci Európskej únie, ktorá má pripravenú legislatívu podľa nových pravidiel Eurostat-u, vďaka čomu je možné začať s prípravou nových projektov garantovanej energetickej služby (GES) bez dopadu na verejný dlh a tým optimalizovať financovanie rekonštrukcií verejných budov. Stáva sa tak príkladom pre okolité krajiny.