Uf sprievodne programy.jpg

Užitočná fotografia. Fotografia v súčasnom slovenskom umení

Výstava približuje fotografiu nie ako užitočné, rýchle záznamové médium, „dokument doby“, ani ako prostriedok digitálnej manipulácie, ale ako nástroj vhodný na široké využitie v súčasnom umení. Výstavný súbor sa sústreďuje na dianie v posledných 10 – 15 rokoch, na príklady autorských postupov, stratégií v širokom spektre možností tohto média.
Hrhs.jpg

Užitočná fotografia. Fotografia v súčasnom slovenskom umení

Výstava Užitočná fotografia. Fotografia v súčasnom slovenskom umení je po výstavách venovaných médiu maľby (Maľba po maľbe, SNG, 2010 – 2011) a grafiky (Drsná škola, SNG, 2017) ďalšou mediálnou výstavou v programe Slovenskej národnej galérie.
Slovak Press Photo

Grand Prix Slovak Press Photo vyhral Ivan Holub

Cenu Grand Prix, ako aj ceny v ďalších kategóriách súťaže slávnostne vyhlásia 19. októbra v Primaciálnom paláci v Bratislave. Prihlásené fotografie mapovali aktuálne udalosti súvisiace s utečeneckou krízou, vojnovými konfliktami a ďalšie aktuálne témy a udalosti.
Kartónová fotokoláž v podobe puzzle

Kartónová fotokoláž v podobe puzzle

Táto fotokoláž je perfektným nápadom, ako zväčniť pokroky vašich detí za celý rok, mesiac po mesiaci. Je to krásny darček a nezabudnuteľná spomienka na detstvo.