Panel solárny slnečný slnko elektrina OZE

Na novelu z dielne ÚRSO sa zniesla vlna kritiky ( venergetike.sk)

Podľa riaditeľky SAPI Veroniky Galekovej, ÚRSO robí tú istú chybu, keď sa opäť usiluje vyhláškou obísť znenie zákona a zaviezť G-komponent aj pre tých výrobcov, ktorí nemajú s prevádzkovateľom distribučnej sústavy uzavretú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy.