Ilustracny obrazok.jpg

Viac ako polovica to zažila, hovoriť nechce nikto

Ochorenie, raz za život postihne až 70 % dospelej populácie sa vzhľadom na prevalenciu prípadov zaraďuje medzi novodobé civilizačné choroby. Diskomfort a komplikácie, ktoré sú spôsobené hemoroidmi, alebo zlatou žilou, majú výrazný vplyv na celkovú kvalitu života 75 % žien a 25 % mužov.