Ims2018_logo_color.jpg

Postupujúca digitalizácia si vyžaduje vyššiu reguláciu bezpečnosti

Zvyšujúci sa objem elektronického nakupovania, trend smart cities či zavádzanie 5G sietí si vyžiada nové regulačné opatrenia v oblasti bezpečnosti. Obrovský objem prenášaných dát napríklad v rámci konceptu Internet of things (IoT), postupného nábehu autonómnych vozidiel a ďalších pokročilých technológií totiž môže priniesť aj hrozby pre spotrebiteľov v oblasti zabezpečenia ich dát.