20220118 hm03 dl.jpg

Utorkový komorný koncert v Malej sále opäť s návštevníkmi

V rámci cyklu Hudobná mozaika sa v utorok 18. januára 2022  predstavia v Malej sále SF dvaja poprední slovenskí interpreti –  flautistka Ivica Gabrišová a vyhľadávaný klavirista Maroš Klátik. Program večera je zostavený zo Sonát pre flautu a klavír viacerých autorov.