Dreamstime_xl_163105565.jpg

Je vaša práca riziková?

Podľa charakteru práce a pracovného prostredia sú všetky práce, ktoré ľudia vykonávajú zaradené do štyroch kategórií, pričom práca v prvých dvoch kategóriách sa nepovažuje za rizikovú, no práca v tretej a štvrtej kategórii áno.